قدرت زنان

قدرت زنان

فرح نوتاش ... آبان 1392

                            جبهه ضد امپریالیستی جهانی ،مردان و زنان

قدرت زنان نیرومند ترین قدرت تحت ستم جهانی است که می خیزد تا زمام امور جهان را به عهده گیرد.

این آتشفشان اوج گیرندۀ خشمگین می رود تا عنقریب بر کره زمین جاری شود و امپریالیست های جاسوس و جنگ افروز در رأسشان امپریالیسم آمریکا و نوکران برده سازشان در جهان مثل عربستان سعودی وقطر ، و همچنین امپریالیسم انگلیس و نوکر بچه بازش رژیم ایران را از ریشه بسوزاند

این نیرومندترین قدرت ها نه یک سازمان است و نه یک حزب.

جبهه جهانی قدرتمندی ست که شامل تمامی دول ، احزاب ، سازمانها ، مردان و زنان ضد امپریالیست است. که متحد و مسلح ، خشمگین و جان بر لب آماده عمل هستند. بدنه اصلی این جنبش حاوی قدرت تحت فشارو انقلابی زنان در دنیای مردسالار امپریالیسم است.

این جبهه فعال کننده توان بالقوه و ذخیره زنان و مردان برای تغییر جهان و شستن شرم بی تفاوتی نسبت به جنایات امپریالیسم از چهره زندگی است.

طراحی نقشه مرزها متعلق به علائق امپریالیست هاست .

قدرت زنان هیچ مرزی را نمی شناسد و تأیید نمی کند و با نگاهی مادرانه، بدون هیچ تبعیضی به نژادها و جنسیت ها کره زمین را خانه هر نوع بشر می داند.

قدرت زنان خسته و خشمگین از جنگ و ملیتاریسم و تروریسم است . قدرت زنان فعالیت های ارتجاعی و خود خواهانه امپریالیست ها ی بربر را بر کره زمین متوقف خواهد کرد .

نه تنها سلاح های شیمیایی و هسته ای در جهان تخلیه و بر چیده خواهند شد ، که همچنین نیازی به تولید سلاح های دیگر نخواهد بود.

قدرت زنان به شدت مخالف آلوده کردن زمین اقیانوس ها،دریاها، و هوا توسط امپریالیست ها و نوکرانشان است. برای شیک شدن پوشیدن پوست دیگران ؟ هرگز.

قدرت زنان معتقد به حقوق اقتصادی و اجتماعی محترمانه برای تمام زنان و مردان جهان است. واین فاصله طبقاتی خودخواهانه ، به دور از تمدن و غیر انسانی را متوقف خواهد کرد.

قدرت زنان به معتقدات شخصی و ایدئولوژی های انسانی و تمام ادیان احترام می گذارد. اما قدرت

زنان بشدت مخالف حاکمیت مذهبی است و به حکومت های امپریالیست های آمریکا و انگلیس که از

طراحان و ایجاد کننده گان نو استعمار مذهبی با سوء استفاده از معتقدات توده ها هستند خاتمه خواهد داد.

زمان آن فرا رسیده که تمامی احزاب ، سازمان ها و دولت های ضد امپر یالیست متحد شوندودر فعال کردن

و ارتقاء قدرت زنان به عنوان قدرتمندترین و خشمگین ترین جنبش علیه امپریالیسم اقدام کنند.

امپریالیست ها باید بدانند این پایان حاکمیت آن هاست. ما همگی مسلح به سلاح های سرد و گرم هستیم.

ما در همه جاییم حتی ساده ترین کلانتری ها تا ارتش ها و پایگاه های سلاح های هسته ای. بزودی مردم ما سلاح ها یشان را به سوی آنها نشانه خواهند رفت.

قهرمانانی چون ادوارد اسنودن ، جولین آسانژ و بردلی(چلسی) منینگ تنها نیستند. ما از آن ها حمایت می کنیم. و به زودی آزادشان خواهیم کرد. ارائه پاسپورت به ادوارد اسنودن نه تنها افتخار که وظیفه است.

ما نیازمند ایجاد فوری دادگاه قدرت زنان با قاضی های انساندوست جهان می باشیم ، تا هر چه زودتر

پرونده جان کری وزیر امور خارجه اوباما را برای جاسوسی علیه ملل و دول به دادگاه غیابی برده و رای غیابی صادر کنند. قدرت زنان در آمریکا و یا هر کجای جهان مجری رأی دادگاه خواهد بود.

چین و روسیه ، زمان آن فرا رسیده تا خود را اصلاح کرده به قدرت زنان به پیوندند .

قدرت زنان یک دایره بسته ایستا نیست. مارپیچ باز و پویایی است که با اصلاح فزاینده خود برای زندگی بهتر انسان و طبیعت در حرکت بالا رونده است.

مردم جهان... تحت قدرت زنان امروز متحد شوید . قدرت زنان بس نیروند تر از امپراتورهای حریص

بانک ها و ماشین حکومتی امپریالیستی ( دولت ها) و نوکران منطقه ای آنها ست.

زندانیان سیاسی منتظر قیام ما و شکستن در زندان ها و آزادی شان هستند.

Comments are closed.