قتل آرمیتا گراوند توسط رژیم ملا

قتل آرمیتا گراوند توسط رژیم ملا

به پیش ای زنان و دختران ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم- نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 119

ششم آبان = 28 اکتبر 2023

Armita

 

قتل آرمیتا گراوند، از طرف حجاب بانان رژیم ملا ، تکلیف ملت ایران را روشن تر ار روز می کند.

        پدر و مادر آرمیتا گراوند هرگز تنها نیستند. ملت ایران با تمام قدرت با آنان است و انتقام آرمیتا را خواهد گرفت.   

         این قانون کنونی زندگی ماست وقتی به یکی حمله می شود ، به همه حمله شده است. تماشاچی بودن در شأن ملت ایران نبوده ونیست. همانجا حجاب بان یا هر آمر به معروفی را که در حال فضولی کردن در امور دیگران است به سزای اعمال خود برسانیم.

         قتل آرمیتا گراوند، هرگز در پشت مسایل مهم جهانی، چون چند قطبی شدن جهان و یا قتل عام مردم مظلوم غزه ، در سایه نمی ماند. بساط ننگین ملایان انگل، چون حجاب و حجاب بانی و هرفضاحت دیگر تراویده از انبان کثیف و عفونت بارشان همین امروز برچیده خواهد شد.   

         مبارزه زنان در گرفتن حق خود در تمام زمینه ها همچنان پایدار و پر قدرت به پیش

 خواهد رفت.

          درگیری رژیم ملا در مسایلی چون فلسطین، سوریه، یمن، لبنان و ویا در گیری با زور گویی های آمریکا و کل آتش برپا کرده اش، در جهان، هرگز به سکوت و عقب نشینی زنان از مواضع خود در ایران علیه ملایان منجر نمی شود. این رژیم ملا است که باید در مقابل خواست مردم ایران در تمام زمینه ها عقب بنشیند. و ملایان باید بدانند فساد و دزدی های کلان را نمی شود پشت حجاب زنان مخفی کرد! ملایان فاسد ترین حکومت تاریخ هستند. و برچیدنشان از عرصۀ سیاست ایران از اولین وظایف مردم ایران است.

رژیم ملا باید بین درگیری در مسائل مهم جهانی و یا در گیری بین مزخرفاتی چون حجاب و اختراع حجاب بان یکی را برگزیند.

         

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.