فراخوان فوری …تشنج در کریمه توسط نوکر آمریکا در اوکراین برای انحراف از جنگ یمن

فراخوان فوری …تشنج در کریمه
توسط نوکر آمریکا در اوکراین برای انحراف از جنگ یمن

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان         وین 28 .11. 2018

 

در چهار سال گذشته رسانه های جهان اجازه تمرکز و پرداختن به جنگ خشونت بار آمریکا در یمن ، توسط ارتش نیابتی اش، ائتلاف عرب، را نداشته اند.

هدف از این جنگ، مستعمره کردن یمن با 200 جزیره اش و سلطه بر آب های گرم است. فرمانده این جنگ خانمان سوز، بن سلمان ولیعهد سعودیست.

با رسوایی بن سلمان در سلاخی جمال خاشوقجی روزنامه نگارسعودی، جنگ تحمیلی آمریکا علیه ملت یمن و مصیبت های پنهان رفته بر آن، به سرعت زیر نورافکن رسانه های جهان رفته است.

از این رو آمریکا در صدد برآمده است تا افشاء و رسوایی مصیبت جنگ یمن را با سه جنایت وحشتناک در سایه قرار دهد. لذا در زمان بین 23-24 نوامبر با سه جنایت دیگر در جهان، سعی به انزوا بردن مسئلۀ یمن کرده است.

حملۀ هارپ به غرب ایران، ایجاد زلزلۀ 6.4 ریشترن و ویران کردن چند شهر و روستا و زخمی کردن 600 نفر،

حمله شیمیایی در سوریه توسط اسلامیست های آمریکا در ادلب،

ورود و ایجاد تشنج به آب های روسیه در کریمه توسط کشتی های تفنکداران اوکراینی و بی اعتنایی به هشدار های مسئولین روسی

اقرارملوانان اوکراینی دستگیر شده توسط روسیه مبنی بر اجرای دستور فرماندهان ارشد در اوکراین، افشاگر توطئۀ آمریکای جنایتکار درجه یک شده است.

بعد، نیکی هیلی، نمایندۀ آمریکا در سازمان ملل جنجال براه انداخته، که آمریکا از اوکراین دفاع خواهد کرد.

و بعد یک سری تحریم ها جدید علیه روسیه توسط آمریکا و شرکاء اعلان شده است.

آمریکا سعی دارد جنایت هایش را در یمن، تا سلطۀ کامل بر آب های گرم، پنهان نگه دارد . آب های گرم شامل آب های اقیانوس هند تا در یای مدیترانه از طریق دریای عمان، خلیج فارس ، خلیج عدن و کانال سوئزمی شود . و سلطه آمریکا بر آبهای گرم آغاز دوران برده داری آمریکا خواهد بود.

 

توطئه های آمریکا در اوکراین، سوریه و ایران را افشاء کنیم

آزاد با د یمن… آزاد باد آب های گرم

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.