فراخوان جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی

فراخوان جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی

جبهه مردم برای نجات ایران- خط سوم نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 110

هفدهم تیرماه =8 جولای 2023

  آهای… ای ایرانیانی که از ظلم و ستم ملایان به تنگ آمده وجلای وطن کرده اید، برخی از ایرانیان، درست به همان دلایلی که شما را آزار می داد معترض شده اند، و هم اکنون در زندان ها زیر شکنجه مزدوران ملایان در رنج بی پایان و سپردن جان هستند. هرگز بر ما مباد، که فریادشان ناشنیده گرفته شود. برای نجات آنان به پا خیزیم. در تمام جهان طنین اعتراض آنان باشیم. رپ خوان مردمی، توماج صالحی، منتظر فریاد آزادیش از حلقوم ملتی است که او برایش در حال جان دادن به دست شکنجه گران ملایان است. آواز او را در میدان های سراسر جهان، در کنار تصویرش پخش کنیم ونگذاریم تنها بماند. و از تمام جهان بخواهیم در آزادی سازی زندانیان سیاسی در کنار ایرانیان باشند. هنرمندان هویت فرهنگی و هنری ملل هستند. برای دفاع از هویت ملی خود بپا خیزیم.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

هنرمند مردمی آزاد باید گرد

توماج توماج صالحی … توماج توماج صالحی

آزاد باید گردد

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.