در آستانۀ اول ماه مه و آغاز انتقام زحمتکشان

در آستانۀ اول ماه مه و آغاز انتقام زحمتکشان

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 108

هفت اردیبهشت = 27 آپریل 2023

شعف وصف ناپذیر مردم بابلسر و زاهدان (و متعاقب آن کل ایرانیان در ایران و سراسر جهان!) از بهلاکت رسیدن ملا عباسعلی سلیمانی، در پنجم اردیبهشت توسط محمد رضا حبیبیان، نه تنها مهر تایید بر راه او است، که بشارت از آغاز مبارزۀ مسلحانه علیه ملایان چسبیده به خزانۀ ملی ایران را در بر دارد. خونسردی تحسین برانگیز محمد رضا حبیبیان، بهنگام این پاکسازی و کوتاه سازی دست غارتگران از خزانۀ ملی، مبین وقوف کامل او بر درستی راه اوست. او نگهبان خزانۀ ملی ایران، در بانک ملی میدان شهربانی بابلسر، بدرستی از خزانه ملی ایران نگهبانی کرده است، و او یکی از گرسنگان جان بر لب ملت ایران، راه پاکسازی ایران را از وجود فاسد ملایان استعماری، با اعتماد بنفس یک استاد کار آزموده، به درستی به ملت ایران آموزش داده است. درود بر او، و متشکل و پر رهرو باد راه او.

123

ملا عباسعلی سلیمانی که بود؟ و برای دریافت کدام مبلغ هنگفت، به عنوان وامی که هرگز پس داده نمی شود، به بانک آمده بود؟ و آنچنان که بسیار این روز ها مرسوم است، تصمیم بر خروج آن، به کدام کشور خارج را داشت؟  

او عضو مجلس خبرگان رهبری،

او 17 سال نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیعه در سیستان و بلوچستان،

او امام جمعه پیشین بابلسر، زاهدان و کاشان،

او کار راه انداز مشکلات دختران در مقابل صیغه با آنان،

او تحمیل گر افکار ارتجاعی جداسازی جنسی در ورزشگاه ها، پارک ها و حتا آشپزخانه مدرن اوپن در خانه ها ، که زنان در آشپز خانه در مقابل دید مهمانان نباشند،

او اصول گرای نفوذی، که به عنوان نامزد اصلاح طلب و حامیان دولت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان معرفی شد،

او مسئول نهاد رهبری در مراکز آموزش عالی ملی،

 دانشگاه علوم پزشکی مازنداران،

علوم پزشکی بابل ،

و مجتمع کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

و نماینده رهبری در دانشگاه آزاد سیستان و بلوچستان،.

او دارای نقش اساسی در سرکوب اعتراضات مردمی و دانشجویان زاهدان و بلوچستان، بازداشت و شکنجه و پرونده سازی ها در سال های 1388، 1392، 1396،

و او از یاران قدیمی سید علی خامنه ای، عضو انجمن حجتیه انگلیسی بوده است.

سید علی خامنه ای 8 سال رئیس جمهور، و 34 سال رهبر کودتایی و تحمیلی بر ملت ایران، جمعا تا کنون، 42 سال حاکمیت استعماری و چپاولگرانۀ انجمن حجتیه را بر ایرانیان تحمیل کرده است.

بپا ای ملت ستمدیده بپا

بپا برای گرفتن حق خود بپا

بپا برای ایجاد حکومت حامی گرسنگان بپا

بپا برای انتقام 44 سال داغ و درفش

و جنایت ملایان دزد و نابکار بپا

بپا برای آزادی زندانیان سیاسی بپا

بپا برای باز پس گرفتن غنائم به غارت رفته بپا

بپا علیه نوکران استعمار بپا

بپا برای استقلال، عدالت و آزادی بپا

بپا برای آزادی محمد رضا حبیبیان بپا

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.