داهی سولماسان

داهی سولماسان

( به زبان ترکی آذری)

 

 

برای او که از آزار و زندان...

                                                                                                                      

بویوک عکسین گولدی... بلوت دار اوسته

یاقیش یاقدی الین ... چاتی یر اوسته

اونان دوم دوری ...سرین چشمه لر آخدی

اونان چمن... چیچک ...قرمیزی گول لر گاخدی

یه ره...گویه... قرمیزی گوله باخ دیم

سنین غمین گینه... اورگه تاخدیم

گل یوخوما...گوی ایاقین گوز لریم اوسته

گینه د گوی مهربان الرین ... الریم اوسته

 

آچیپدی گل آقاش یارپاخ چتیری

دربندی دولدوروپ یاسین عطیری

دیم می سن...گول می سن...یاواش گچی سن

هرایا سسیمه...جواب ورمی سن

گش می سن... گت می سن ...عطیر کوچه د گالیپ

صفالی جانوی ...یادیما سالیپ

بیلی رم گیش بهار... گونر سایماسان

همیشه بهار گول سن... داهی سولماسان

 

فرح نوتاش تهران اردیبهشت 1372

 Book 1       www.farah-notash.com

Comments are closed.