تظاهرات در وین

تظاهرات در وین

بر گزار کنندگان محترم تظاهرات در وین، درود بر شما یان و سپاس از زحماتتان.

با احترام، به دعوتتان در همدردی با مردم ایران ، در ساعت مقرر به میدان مرکز

شهر وین، اشتفان پلاتز آمدیم. وبا صحنه هایی بسیار مغایر با نیت همدردی مواجه شدیم که

قابل چشم پوشی نیست.

در تظاهرات و پس از اتمام آن، متوجۀ سوء استفاده از جمع، توسط بعضی ها ، بعنوان پس زمینه

تبلیغاتی برای تصویر خاصی شدیم . که یقینا با نامی وعنوانی در یوتیوب مشاهده خواهند شد.

آیا صداقت ، مهمترین رکن این همدردی ما نمی بایست باشد؟

این مردم در صحنه، این ارتش گرسنگان، که خونشان بر کف خیابان های ایران ریخته شده است ،

نه برای رساندن کسی به تاج و تخت، که برای احقاق حقوق پایمال شدۀ خویش به پا خواسته اند.

کودکان آنان بحای مدرسه در خیابان ها و خود در تنگنای معیشت و حقوق ، با زخم شلاق بر پیکر،

جانشان به لب آمده است. اینان صاحبان این انقلاب اند.

این نه یک انقلاب همگانی ، که به شدت مهرزحمتکشان گرسنه بر پیشانی دارد . فریاد حق خواهی

آنان بدون هیچگونه اله و اکبری ، و هیچ گونه میرحسین و یا حسین اش.

پس بیایید به این ویژگی ها را بشناسیم و در این همدردی ها و همبستگی ها احترام بگذاریم.

اگر خود قادر به مهار و کنترل مزد بگیران غیر، نیستیم ، لا اقل از پلیس شهر، در هنگام اخذ اجازه،

این مأموریت را طلب کنیم. تا از هر گونه سوء استفاده از جمع حاضر در صحنه، برای تبلیغ به نفع

هر فرد خاص ممانعت گردد.

تنها عکس کارگران زندانی و یا عکس کارگرانی که در زیر شکنجه در زندان ها جان باخته اند مجاز

به نمایش در این تظاهرات است.

پرچم ایران هم، نه با شیرو نه با خرچنگ . ساده… تا صاحبان انقلاب علامت آن را مشخص کنند.

مردمی که تاریخ کشور خویش را فراموش می کنند در تکرار مکرر بلاهت و مصائب نابود خواهند

شد. ملت ایران کودتای 28 مرداد و کامیون های مملو از آنچنانی های « جاوید شاه» گویان را هرگز

فراموش نکرده و بسیار خوب بیاد دارد و تکرار آن ، با اجازۀ همیهنان گرامی، دیگر هرگز میسر

نخواهد شد.

شعار مردم ایران در دیماه انقلاب 1357

ما می گیم شاه نمی خوایم           نخست وزیر عوض می شه

ما می گیم خر نمی خوایم             پالون خر عوض می شه

نه شاه می خوایم نه شاپور

لعنت بر هر چه مزدور

اگر چه از آن زمان 39 سال ،

و از کودتا ی 28 مرداد 1332 ، 64 سال گذشته است ، لیک زخمها ، همچنان تازه و خونریز اند.

که تکرار ماجرا را هرگز ممکن نخواهد کرد.

البته … هر کسی آزاد است هر تبلیغی می خواهد برای خودش بکند . ولی سوء استفاده از دیگران

حاضر در صحنه ، مطلقا ممنوع است.

در خاتمه از تمامی هموطنان گرامی در تمامی شهر های جهان، که درهمبستگی با ارتش گرسنگان

حاضر در میدان های مبارزاتی ایران ، تظاهراتی دائر می کنند ، صمیمانه و محترمانه در خواست

می شود که حرمت صاحبان این انقلاب را نگهدارند و در صورت قادر نبودن به مهار و سوء

استفاده از جمعشان، از ایجاد اجتماعات خود داری نمایند. رهبران آیندۀ ایران را زحمتکشان حاضر

در صحنه ، انتخاب خواهند کرد و نه چون گذشته آمریکا و انگلیس.

با احترام ویژه به صاحبان انقلاب و حامیان آنان

فرح نوتاش  

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست

قدرت زنان

وین 1 ژانویه 2018

 

www.farah-notash.com

Women’s-Power

Comments are closed.