تظاهرات در وین علیه سخنرانی ولودیمیر زلینسکی در پارلمان اتریش

تظاهرات در وین علیه سخنرانی ولودیمیر زلینسکی
در پارلمان اتریش

فرح نوتاش        جبهۀ جهانی ضد امپریالیست             قدرت زنان           وین   30 مارس 2023

Zelenskyy

 

امروز در مقابل مجلس اتریش تظاهراتی علیه سخنرانی ولودیمیر زلینسکی رییس جمهور اوکراین بر پا شد. شروع این تظاهرات قبل از سخنرانی زلینسکی، در راس ساعت 8 صبح بود. با همکاری احزاب و سازمان های چندی، چون اتریش مستقل ، چپ مستقل ، کوورداسیون انتی امپریالیست ها (آ آی ک) ، حزب ام اف گ، مجله سرزمین مستقل، مجله پرچم سرخ، پلاتفرم صلح اشتایرمارک، دی ام 25-وین و اساس اتریش، این تظاهرات بر پا شده بود.

سخنرانان که از تمام این احزاب و سازمان ها بودند، بطور واضح علیه این نوع سخنرانی های زلینسکی، در پارلمان های کشورهای مختلف، معترض بودند. همه سخنرانان اشاره به متن سخنرانی زلینسکی قبل از شروع سخنرانی او، و این که او چه خواهد گفت می کردند. آنان معتقد بودند که او در خواست پول و اسلحه خواهد کرد. تا باز هم نفت بر آتش جنگ بپاشد. و جنگ ادامه یابد. در جایی که همه آنان معتقد بودند که جنگ باید خاتمه یابد. و خواسته های  آنان چنین بود

نه به حمایت ناتو از اوکراین

نه به حمایت رزمی مستقیم و غیر مستقیم از آن

خاتمه یافتن جنگ اقتصادی و تحریم ها

بی طرفی اتریش پذیرفته و اجرا شود.

و خواهان اتحاد اجتماعی برای صلح و بی طرفی  بودند.

سخنرانان:

توماس اویزمولر ، ژورنالیست
یوهانا چاوشر ، نویسنده و فیلم ساز مستند

اشتفان کریزمانیش، از حرکت اوتریش

کریستن لوکاچک، از حزب -ام اف گ
مارتین واینبرگر، از اتریش مستقل
پیتر وایش، فعال صلح و محیط زیست
کلودیا بارنز، مدد کار اجتمایی و مربی
و مجری تظاهرات :لئو اگزاویر گابریل وسیاست شناس

 

Zelenskyy2

 

وقتی زلینسکی سخاوتمندانه اظهار می دارد: تا آخرین فرد خواهیم جنگید،

آیا سزاوار نیست که اولین سلاح را خود بر دارد!؟ و از زندگی دیگران بذل و بخشش نکند؟

چرا او از مردانی که در حال جنگ اند نظرشان را نمی پرسد؟ آیا آنان نیز می خواهند تا آخرین نفر بجنگند؟ و بمیرند؟

چرا آمریکا دست از سوء استفاده از مردان اوکراین به عنوان سربازان نیابتی خود بر نمی دارد؟

چرا آمریکا جلوی طمع، و لذا، بدبختی آفرینی های خودش را نمی گیرد؟

چرا جهان علیه فتنه های آمریکا بر نمی خیزد؟

Zelenskyy3

Zelenskyy4

 

مرگ بر آمریکا

صلح برای اوکراین و روسیه

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.