به ارتش آزادی بخش ایران بپیوندیم

به ارتش آزادی بخش ایران بپیوندیم

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم- نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 95

ششم بهمن = 26.01.2023

با توجه به شرایط بسیار بحرانی جهان، وضعیت برای همه در جهان قرمز است. ولی وضعیت ایران بحرانی تر از دیگر کشور های جهان است. چون علاوه بر بحران جنگ جهانی، حمله اسرائیل و آمریکا و شرکا، بحران داخلی نیز ایران را در نقطه انفجار قرار داده است.

از این رو فرقی نمی کند که ما ایرانیان، ساکن کجای زمین و دارای چه سن و چه جنسی هستیم، نیاز حیاتی پیوستن به ارتش آزادیبخش ایران در این برهه، برای همۀ دلسوخته گان ایران آزاد ، یکسان است.

 همگی شاهد بودیم که برای چهارمین بار در چندین سال اخیر، تظاهرات مردم بی سلاح چگونه به خاک و خون کشیده شده است. و چگونه فراتر از 25 هزار نفر درایران دستگیر شده و برخی از آنان اعدام شده اند. و بقیه زندانیان در شرایط بسیار بد و غیرانسانی در زندان های بسیار شلوغ، بدون کوچکترین امکانات بهداشتی ، پزشکی و غذایی و غیره، اسیر رژیم ملا هستند.

آتش سوزی توسط رژیم ملا در زندان اوین لازم است به دو دلیل همواره در اذهان روشن بماند.

—– در پیوند با تاریخچه آتش سوزی سینمای رکس آبادان، مرداد 1357، ازطرح و اجرای ملایان .

—– و احتمال تکرار آن در کلیه زندان های ایران توسط ملایان.

پس دقدقه اول امروز ما، بیش از  25000 نفر گروگان، در زندان های رژیم استعماری است. از طرفی

ابراهیم رئیسی، دولت کاملا مطیع و منتخب سید علی خامنه ای، با همان 10% آراء ! ، به بریدن جیب ملت ایران با دستور بیت رهبری مشغول بالا بردن نرخ ارز است. و هیچ نگران شکستن کمر مردم زیر بار گرانی نیست. و انتقال ارز به کانادا و دیگر ممالک، مثل سابق توسط ایادی رژیم ملا جاری است. و گرانی فزاینده در قتل عام صامت ملت است. و سید علی دارد انتقام از ملت ضد ولایت فقیه را می گیرد.

پس دو نقطه ملتهب حاد کنونی در ایران، زندانیان  و اقتصاد کمر شکن، در فرسایش شدید مردم جان بر لب ایران اند .

از طرفی دیگر برای همه ثابت شده است که دست خالی به میدان رفتن و تظاهرات کردن، با نتیجه تکراری کشتار جمعی و زندان ، دردی را دوا نمی تواند بکند. و دیدیم که حتا دکان کاسبان اعتصابی را پلمپ کردند و دیدیم که کارگران اعتصابی را دستگیر و از کار اخراج کردند. پس معلوم شد در هر اعتصابی، ملت نیازمند دفاع  مسلحانه از اعتصابیون است. و گر نه اعتصاب به زور تفنگ رژیم  شکسته می شود. پس ایجاد ارتش آزادی بخش ایران یک ضرورت انکار ناپذیر می شود. و این بدان معنا نیست که مردم در میدان نبرد کشته شوند و کسانی از خارج بر امواج این مبارزات سوار شود. خیر . اصلا و ابدا. در این میدان به ظاهرا “بی رهبر” ، اعتقاد مردم به رهبریت جمعی مسلم شده است. و بس. پس، سعی نشود که با عناوین واهی سوار بر موج ، برخی در رویاهای خود رهبر و شاه این جنبش دارای رهبریت جمعی شوند! و با توسل به دولت های خارجی به دنبال شناخت و تاییدیه باشند. امروز،  با ایجاد ارتش آزادیبخش ایران ارباب و رهبر، خود ملت است. ملتی که در مقابل چشم جهانیان، عملا رای به رهبری جمعی داده است.

زنده باد انتخاب به حق مردم

و زنده باد رهبری جمعی

 

از طرفی دولت آمریکا اعلان کرده است که کمک های خود را مثل سابق ادامه خواهد داد. و نمایندۀ مجلس، لطف اله سیاهکلی اعلان کرده که که 20% از دستگیر شدگان از طرفداران سلطنت هستند. و بقیه از مردم بی کار و ناراضی هستند.

یکی از زنان زندانی در اوین اعلان کرده که همبندهای سلطنت طلب او اکثرا از  بی ادب ترین ، بی پرنسیب ترین و بی سواد ترین افرادی هستند که او تا کنون دیده است.

در کودتای بیست و هشت مرداد سال هزارو سیصدو سی و دو، نیز زنانی که در کامیون ها، جاوید شاه می گفتند با موهای زرد و لبهای قرمز، از همین قماش زنان بودند. بله زنان را از شهر نو در کامیون ها پر کرده و در خیابان ها با شعار جاوید شاه چرخاندند. مبلغ خرج شده توسط اصل چهار آمریکا برای کودتای 28 مرداد بارها در اسناد آمده است. خوب، پس آمریکا کمک هایش را به این گونه افراد چون سال سی ودو، نیز ادامه خواهد داد. این نیز به عنوان یک واقعیت باید مد نظر بماند. 

از طرفی عده ای می گویند ما سیاسی نیستیم . این جا لازم است این مسئله نیز کاملا روشن شود.

در واقع همه سیاسی هستند. آنان که سعی می کنند خود را بیطرف نشان دهند، با سکوت و بی غیرتی خود، در هر دوره به ماندگاری همان رژیم کمک می کنند. پس بیطرف ها  و غیر سیاسیون امروزی، همان طرفداران رژیم ملا هستند. و سوال این است که اگر کسی اتوموبیل آنان را بدزدد و یا وارد خانۀ آنان شده دست به غارت اموالشان بزند باز هم بی طرف می مانند؟ و اگر جوابشان نه است، پس چرا در مقابل غارت این همه ثروت ملی و جنایت سکوت می کنند و خود را بخواب می زنند؟ و شانه از بار مسئولیت خود خالی می کنند؟

از طرفی باید همواره بیاد داشت؛ بازگشت شاه، بدون شک، تکرار بازگشت ملایان را در پی خواهد داشت. پس باید از هر بازگشتی به عقب، جدا جلوگیری شود . وبازگشت به عقب یک خط قرمز واقعی است. و عبور از آن فقط باعث به سخره گرفته شدن از طرف مردم جهان خواهد شد.

خیزش انقلابی جاری، به دلیل نفرت همگانی از رژیم ملا به اتحاد ملی منجر شده است. 

در این برهه معترضین در مقابل نیروهای مسلح ملایان از یک سو و مزدوران داخلی آمریکا ، از سوی دیگر هستند.

اخبار امروز 26 ژانویه، از مانور مشترک و سنگین اسرائیل و آمریکا در جنوب اسرائیل خبر داده است. و این مانور به عنوان تمرین برای حمله عنقریب به ایران است. آمریکا نه برای نجات ایران ، بلکه برای غارت معادن ایران می آید. همچنانکه 7 سال است نفت سوریه را دارد غارت می کند و حاضر به خروج از سوریه نیست. با توجه به دشمنان مسلح خارجی و داخلی، دیگر هیچ شکی برای راه اندازی سریع ارتش آزادی بخش ایران  باقی نمی ماند.

ارتش آزادیبخش ایران جهانی است. چون 8 میلیون ناراضی ایرانی در خارج از کشور هستند. وبطور قطع، می توانند اعضای فعال این ارتش آزادیبخش بشوند. وظیفه این ارتش یک پارچه داخلی و خارجی، رساندن انواع کمک های ضروری به مبارزین در خط مقدم در ایران است.

پس لازم است که با رهبری همگان، در سراسر جهان، واحد های ارتش آزادی بخش ایران را از همین امروز پی ریزی کنیم. و در تمام شهر ها و روستا های ایران واحد های کوچک چند نفری را از همین امروز پایه ریزی کنیم. آزادی و دموکراسی فقط در گرو استقلال و عدم وابستگی میسر است. ما در گرو اتحاد و ایجادسریع ارتش آزادیبخش ایران، همت خود را در جهان به معرض نمایش می گذاریم. اگر همتی داشته باشیم مورد احترام جهان واقع می شویم. و اگر نه باز امپریالیست ها، با تحقیر، یکی از نوکرانشان را رهبر و یا  شاه ما می کنند. چنانچه در چندین قرن گذشته همواره شاهان و رهبران ایران، نوکران امپریالیست ها بوده اند.  پس یک بار باید بطور جدی، برای رهایی ملی از قید قرن ها حقارت، از خود گذشتگی کنیم . و همت خود را نشان دهیم . تا از حیف و میل بودجه کشوری برای بریز بپاش های سلطنتی و ملایی و باج و خراج های پنهانی جلوگیری کنیم. ما بودجه برای مفت خوری شاه و ملا نداریم. ما ارز ملی را برای تمام فرزندان ملت ایران در تمام نقاط ایران می خواهیم.

 ای مادران، ای پدران، ای جوانان و دلاوران غرور آفرین ایران، برای تشکیل حکومتی عدالت خواه، آزادی طلب و مستقل ، بپاخیزیم. ارتش آزادی بخش ایران را در تمام ایران و جهان راه اندازی کنیم . ما بدون ارتش، قادر به دفاع از خود در مقابل مزدوران مسلح استمارگران نیستیم .

ما در دفاع از ایران در مقابل نیروهای غارتگر امپریالیستی، هرگز برای رژیم ملا نخواهیم جنگید. فراموش نمی کنیم که در جنگ ایران و عراق ملت ایران چه با صداقت برای ملایان جنگید و دیدیم این غارتگران وقیح چکونه نان را از گلوی فرزندان ملت بریده و در حساب های بانکی خود در کانادا و آمریکا و انگلیس و اروپا  به حساب فرزندان عیاش خود گذاشتند.

ما بر علیه ملا و بر علیه تمام نوکران آمریکا بسیج می شویم. آمریکا در صدد است با حمله به روسیه جنگ سوم جهانی را شروع کند. و از طریق اسرائیل حمله به پایگاه های اتمی ایران را در سر دارد. پس ارتش آزادیبخش ایران موظف است با تکیه بر تمامیت ارزی ایران، در جهت  استقلال، آزادی و عدالت، علیه ملا و آمریکا مبارزه خود را از میان این توفان به سر منزل پیروزی رهنمون شود.

گام اول ، ایجاد واحد های کوچک شوراهای ارتش آزادیبخش، در ایران و جهان، امروز

گام دوم پیوستن شورا ها

به پیش ای طلایه داران رهای انسان از یوغ حقارت و بندگی

به پیش ای عاشقان راستین آزادی

و ما پیروز مندانی

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.