!زمان دستگیری نتان یاهو فرا رسیده

زمان دستگیری نتان یاهو فرا رسیده!

فرح نوتاش              جبهۀ جهانی ضد امپریالیست               قدرت زنان              23.01.2024

 

دیروز تعدای از اقوام گروگان های اسرائیلی با یورش  به "کنست" در اورشلیم، خواهان اقدامی  فوری و جدی نمایندگان مجلس برای آزادی گروگان ها شدند. آنچه که رئوس تمام مسائل آن ها را تحت شعاع قرار می داد این بود: آزادی اقوام ما برای شما مهم نیست!

این مهمترین واقعیت تاریخی است که جهودان به آن رسیده و آن را اظهار کرده اند.

فرقی نمی کند ، جهود یا مسلمان، زندگی مردم برای استعمارگران مهم نیست!

جهودان اولین قربانیان در ایجاد اسرائیل بودند.

سازمان صهیونیستی هایاس با گفتن دروغ " زمین آزاد برای مرد آزاد " جهودان را از سرزمین هایشان به فلسطین منتقل کرد. و وقتی آنان به فلسطین منتقل شدند، زمین آزادی نیافتند!

آنانی که امکان مالی داشتند به وطنشان برگشتند  ویا به هر کشور دیگری که می خواستند رفتند. آنانی که امکان مالی بازگشت را نداشتند، مجبور بودند در فلسطین بمانند و فلسطینیان را برای استعمار گران صهیونیست بکشند!

دوباره در 7 اکتبر 2023  اولین قربانیان استعماری جهودان بودند!

آنشب بعد از قتل عام 1400 نفر ، بهانه برای نسل کشی در غزه فراهم شد. نه فقط تعداد بیشتر از  30000 کشته و 10000 مفقود در زیر آوار بمباران ها و 62000 زخمی تا کنون، بلکه

بیش از دو میلیون نفر ساکنان غزه به دلیل 4 ماه گرسنگی، دچار آنچنان ضایعاتی شدید معده و دستگاه گوارش و دیگر عوارض ناشی از فقدان تغذیه کافی در 4 ماه گذشته شده اند که برای تمام عمر از مشکلات آن رنج خواهند برد.  

چه کسی برنامه حمله شب 7 اکتبر را طرح کرده است؟ کسی که کشتار را پایان نمی دهد و امید به بهره برداری از این حمله بسته است. منشأء سود دهی چیست؟

یکی از بزرگترین معادن گاز جهان که بتازگی در دریای مدیترانه ساحل غزه کشف شده است. این است بهانه آمریکا برای وتو کردن قطعنامه های آتش بس شورای امنیت سازمان ملل ، تحت نام دفاع اسرائیل از خود!

دفاع از خود اسرائیل، که دارد به پاکسازی قومی در غزه می انجامد!

دفاع از خود اسرائیل، که دارد به تصرف غزه و بیرون راندن مردم به جهنم ی دیگر در آفریقا می انجامد!

و سپس مسئولان دولت آمریکا تظاهر به جانبداری از زندگی غیر نظامیان کرده و به نتان یاهو توصیه مواظب بودن از زندگی آنان را می دهند!

تمام این نمایشنامه بی وقفه امریکایی اسرائیلی، هرگز توان کور کردن چشم مردم جهان را در دیدن واقعیت استعماری آن را ندارد.

در این دوره، جهان روبرو با وحشی ترین رفتار دور از تمدن اسرائیل است که توسط آمریکا حمایت می شود.

تمام این سیاست وحشتناک آمریکا، دیگر جایی برای بازی های حقوق بشری آمریکا نگذاشته است.

زمان آن فرا رسیده که آمریکا خاور میانه و اروپا را ترک کند.

زمان دستگیری نتان یاهو و شرکا فرارسیده است.

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.