گلولۀ پنهان دنیا باید بداند

گلولۀ پنهان
دنیا باید بداند

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست             قدرت زنان             وین 24.02.2018

جنگ نیابتی آمریکا و شرکا علیه سوریه که در سال 2011 شروع شد نه فقط کارخانه های اسلحه سازی را، بلکه کارخانه های داروسازی تولید کنندۀ قرص های روان گردان را نیز چاق و پروار کرد. قرص هایی که به وفور میان اعضای ارتش اسلامیستی آمریکا در سوریه پخش می شد و می بایست هر مزدوراسلامیست قبل از صبحانه بخورد، تا از سبعیت لازم برای ویران کردن سوریه ، بریدن سر مردان، تجاوز به کودکان وزنان و فروششان در بازارهای قبلا برنامه ریزی و آماده شده توسط متفکرین کاخ سفید برخوردار گردد.

یک پناهندۀ سوریه با چشمانی اشکبار: “من چیزی جز میهنم را از دست نداده ام”.

هفتۀ پیش نتان یاهو یک تکه قراضۀ فلزی را با خود اینطرف و آنطرف می برد و شاکی بود که این سند تجاوز بهپاد ایرانی به خاک اسراییل است! ( که البته این قطعه، در بلندی های جولان پیدا شده است و بلندیهای جولان جزو خاک سوریه بوده و هم اکنون در اشغال اسرائیل است !)

نتان یاهو فراموش کرده اضافه کند، که در چند سال اخیر اسرائیل 1800 بار، نقاط مختلف سوریه را بمباران کرده و از فعالترین بازیگران جنگ، علیه سوریه در کنار اسلامیست های آمریکا بوده است!

و حال فرانسه انتظار معجزه از سازمان ملل دارد :” اگر شورای امنیت سازمان ملل قادر به کمک به شهروندان سوریه نیست ، زنگهای عزای خود را به صدا در آورده است”. چه توهمی!

سازمان مل چه قدرتی دارد وقتی تمام اعضا با فراخوان شورای امنیت برای آتش بس سی روزه موافقت نکرده اند؟ سئوال این است،

چرا فرانسه و دیگر اعضای ناتو که امروز اینهمه نگران مردم غوطۀ شرقی، بسیار نزدیک به دمشق هستند در مقابل ورود نیروهای آمریکا بدون اجازه به سوریه سکوت کردند؟

چرا در مقابل ورود نیروهای اردوغان به سوریه اعتراض نکردند؟  

چرا مانع شستشوی مغزی جوانان مسلمانان کشور خود، و تبدیلشان به اسلامیست های قاتل

مردم سوریه، در مساجد تحت نفوذ سلفیست های امریکایی در ممالک خود نشدند؟

     چرا اعتراضی به تولید و پخش گستردۀ قرص های روان گردان، این گلوله های پنهان ، بین اسلامیست ها، برای تبدیلشان به هیولا نکردند؟

چرا اعضای ناتو همگی مشغول همه جور همکاری برای ویرانی سوریه و کشتن ملت آن بودند؟          

آیا امروز فغان آنان در دفاع از مردم غوطۀ شرقی، برای انسان دوستی است و یا برای از دست دادن آخرین جای پا در نزدیکی دمشق برای تسخیر پایتخت و سرنگون کردن دولت قانونی سوریه است؟!

           اهمیت انرژی در گسترۀ وسیع زندگی، برای همگان روشن است. واخلال در زمینۀ انرژی می تواند به آشوب در تمام رشته های زندگی در جهان منتهی شود. بنابرین از آنجایی که رگ های تپندۀ نفت از درون خاک خاورمیانه عبور می کنند و جاری هستند، می بایست صلح در خاور میانه دغدغۀ همگان در جهان باشد.

دکترین سیاست خارجی آمریکا : ” برای صلح در آمریکا، در راه اندازی جنگ و اغتشاش در بقیه دنیا تردید نکن”. بعلاوه این که زندگی انگلی آمریکا، با لم دادن بر ثروت ممالک دیگر، و پذیرایی آزاد از خود، از منابع طبیعی آنان، دلیل اصلی اغتشاش دائم در خاور میانه است.

تحقیق در مورد تمام مشکلات جاری در خاورمیانه نشان می دهد که تمام این مصائب، میوۀ تخم هایی ست که قبلا توسط آمریکا کاشته شده اند. به نظر نمی رسد پایانی بر رنج های ملت سوریه باشد. تمام نگون بختی ها، چون صفی از هیولاها، یکی بعد از دیگری خود را نشان می دهند. در ردیفی که قبلا آمریکا ترتیب داده است.

ارتش اسلامیستی داعش، با شروع شستشوی مغزی جوانان مسلمان، در مساجدهای سلفیستی آمریکا و شرکا در اروپا و تعلیم نظامی آنان، در پایگاه های آمریکا در ترکیه و اردون مستقیم از افسران آمریکایی شکل گرفت و ایجاد شد. و تغییر شکل این جوانان اسلامیستی ، به هیولاهایی وحشی، با تحمیل قرص های روان گردان، فعال شد. قرص های روان گردان ، این گلوله های پنهان ، با تحریک مراکز اعصاب، ایجادکنندۀ خشونت ابصار گسیخته و فوران اشتیاق جنسی در استفاده کننده می شوند. این جوانان کم سواد، با وعدۀ احراز مقام های حکومتی، کاملا فریب داده شدند. آنان تحت کنترل مستقیم ناتو، در جهت پیاده کردن برنامه های آمریکا، مورد سوء استفاده قرار گرفتند.

از جهتی دیگر، آمریکا و شرکا ، کردها را مسلح کرده و به آنان وعده و امید کردستان بزرگ را

دادند و از آنان در جهت اهداف آمریکا سوء استفاده را شروع کردند. با تزریق زهر ناسیونالیسم

افراطی به آنان ، میدان جنگ را گرم نگه داشتند.

ولی وقتی اردوغان برای کشتار آنان وارد عفرین شد ، آمریکا و شرکا به آنان کمکی نکرده و سکوت کردند. و به ناچار آنان از دولت ترکیه تقاضای کمک کردند. وهدف آمریکا، که روبرو کردن ارتش سوریه با ارتش ترکیه بود به بار نشست.

برنامۀ تغییر مرزها، توسط آمریکا، با شکست مواجه شده است. و آمریکا با بهانۀ جنگ با ارتش اسلامیستی خود، بدون اجازه وارد سوریه شد. و تا به امروز سوریه را تخلیه نکرده است.

هرگاه مردم خاور میانه عزم تغییر حکومت های شرور حاکم بر خود و دگر گون کردن شرایط ناهنجار سیاسی اجتماعی کشور خود را کردند آمریکا و شرکا، با تحمیل مشکلات خارجی، مانع آنان شدند. مثل جنگ آمریکا و اسراییل که در شرف تحمیل بر ایران است.

آمریکا مرزهای خود را بروی پناهندگان کشورهایی که در آنان تخم جنگ و سیه روزی می کارد می بندد. در جایی که اروپا ، نزدیک ترین سرزمین برای دستیابی آنان می ماند. این سوء استفادۀ کاملا روشن آمریکا، از اروپا است. چه رابطۀ وحشتناک و مضر یک طرفه ای! یا لغت صحیح تر ،

رابطۀ برده گی است !

آیا زمان خداحافظی اروپا ، به آمریکای وحشی و ارتجاعی فرا نرسیده است؟

آیا زمان مسئولیت پذیری اروپا برای خروج از این دایرۀ نحس و بدبختی آفرین بسته و برداشتن

            گام هایی برای ایجاد جهانی نوین فرا نرسیده است؟  

آیا زمان متوقف کردن فوری اسراییل فرا نرسیده است؟

آیا زمان خروج از ناتو و ایجاد ارتش خویش برای اروپا فرا نرسیده است؟

آیا زمان نگرش خردمندانه اروپا به روسیه، و وحدت با آن، فرا نرسیده است؟

           هیچ گام غیر منطقی در سیاست خارجی روسیه مشاهده نشده است. روسیه هرگز آغازگر

             جنگی نخواهد بود ولی در مقابل مهاجم ، محکم خواهد ایستاد.

آیا زمان رفتن مثلث شوم ( رژیم ملایان، رژیم اردوغان و رژیم نتانیاهو) از خاورمیانه نرسیده است؟

که هر سه برای سلطه بر ملل خویش، همچون آمریکا ، نیاز به جنگ واغتشاش خارجی دارند؟

رژیم ملایان ایران یک جنایت را با جنایتی دیگر می پوشاند.

در جایی که رئیس پلیس تهران اعلام می کند که جمع تظاهر کننده گان امروز را در بطن خفه کرده است. حسن روحانی به سپاه و بسیج، تاکید بر مراعات نکردن هر خشونت از طرف مردم به پلیس را دارد!

تظاهرات آرام درویشان که علیه دستگیری قطب و اعضاء درویشان بوده ، با توطئۀ رژیم برای پوشاندن جنایت ساقط کردن هواپیمای ” آسمان 72 ” دارندۀ 7 فعال محیط زیستی در روز 19 فوریه، به خاک و خون کشیده شده است. اتوبوسی که مسئول حمله به صف پلیس ضد شورش بوده و باعث مرگ 3 مأمور و دو بسیجی شده است، وسیلۀ سپاه برای آوردن مأموران به محل حادثه بوده است. و راننده مجری سناریوی سپاه.

400 دستگیری ، 80 زخمی و تعدای ازدرویشان زخمی که در بیمارستان جان سپرده اند ، بعلاوۀ قتل 5 مأمور، هزینۀ چرخاندن نورافکن از ماجرای سرنگونی هواپیمای آسمان توسط رژیم، که برای بستن دهان فعالین محیط زیست بوده شده است. با این که هنوز ماجرای هواپیما ی آسمان در اخبار روز است ولی سبب اصلی ساقط کردن هواپیما، که حضور 7 فعالین محیط زیستی بوده از صفحۀ اخبار پاک شده است. با اینکه رژیم از ابتدا خبر از کشته شدن تمام 66 سرنشین هواپیما داده است ولی تماس یکی از مسافران با اقوامش، و گذارش سقوط ، به ابهام و افشاء توطئه های مکرر رژیم انجامیده است.

و هرگز مابقی قرص های روانگردان در سوریه، این گلوله های پنهان ، به هدر نرفته اند! بسیاری از آنان توسط رژیم ملا به ایران آورده شده و با زور به اپوزیسیون اسیر در زندان ملا خورانده شده است. آنان اقدام به خود کشی کرده اند.

سرنگون باد مثلث شوم خاورمیانه ،” ولی اول آمریکا “

بر قرار باد اتحاد اروپا و روسیه

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.