گسترش سلطۀ انگلیس در خاور میانه و طرح کمدی کودتای دوم

گسترش سلطۀ انگلیس در خاور میانه
و طرح کمدی کودتای دوم

فرح نوتاش                 جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان       وین   02.04.2018

 

آنچه که به عنوان واقعیت انکار ناپذیر، از کنش امپراطوری بریتانیای کبیر و سپس امپریالیسم بریتانیا، در سلطه بر کشورهای کرۀ زمین، و به بند کشیدن ملل ، ضبط تاریخی شده است، سوء استفادۀ به یقین از تمامی نمود های روبنایی، بخصوص اهرم مذهب بوده است. بغیر از نفوذ درتمام احزاب، ارکان ، مراکز فکری، ایجاد تروتسکیسم و جذب قطب هایی از فرقه هایی از دراویش، مذهب همواره جایگاه اول را داشته و دارد. در خاورمیانه و کشور های شمال آفریقا، دست اندازی به حیطۀ دین اسلام و ایجاد و پرورش مکتب هرمی تقلید و مقلد، و اطاعت کورکورانه، تحت حیطۀ آیت اله های بسیار، و وابسته به انگلیس، به قرن ها پیش باز می گردد. از این رو سلطنت که در هرم کاپیتالیسم مارکس، در رأس قرار دارد، در هرم سرمایه داری استعماری ،اکثرا مذاهب وابسته به امپریالیسم ، در نقطۀ اوج قرار دارند . و حاکمان که خود نیز وابسته به امپریالیست ها هستند در تخطی از دستورات صادر شدۀ آنان ، از طریق مراجع دینی وابسته، ترور یا در مقابل شورش های مردم به دلیل فتوای مذهبی قرار می گیرند. و سلطۀ مراجع دینی بر آنان محرز است.

سلطۀ مشخص و تروریستی بریتانیا، با ایجاد سازمان مخوف اخوان المسلمین، شاخۀ قاهره 1928، و سپس شاخۀ ایرانی شیعی آن از طریق نجف، به نام فدائیان اسلام ، شکل گرفته است. امپریالیسم انگلیس بخوبی می داند که، هیچ ایدئولوژی سیاسی، قادر به جمع آوری این همه مریدان مطیع و کور نمی تواند باشد. از این رو این کانال را با شدت حفظ کرده و می کند.

حکومت ملایان شیعه در ایران، با وابستگی پنهان و عمیق به امپریا لیسم انگلیس، از شیعه کردن بودائیان کامبوج تا آمریکای لاتین و خاور میانه با پرداخت پول ، فقط یک هدف مشخص را دنبال می کند، سلطۀ انگلیس بر جهان. از این رو ملایان همواره کلمۀ امت را بجای ملت بکار می بندند.

استقلال ایران یک دروغ بزرگی بیش نیست. رژیم ملایان دقیقا نوکران امپریالیسم انگلیس هستند. و

و سیستم تعلیم ملایان در فیضیه و آستان قدس رضوی و نجف، سیستم شیعه انگلیسی است. رژیم ملا در 40 سال حکومتش، دشمنی خود را با تمام مردم ایران از کودک تا به بزرگ نشان داده است.

حقیر شمردن ایرانیان و تزریق سم افکار ارتجاعی، از وظایف رژیم ملای انگلیسی است.

ایران نمونۀ یک نواستعمارمذهبی انگلیس است . و مبارزۀ رژیم ملا با آمریکا، صرفا به لحاظ رقابت

دو امپریالیسم با هم است و نه چیز دیگری. اگر تحلیل گران، کنش های سیاسی را فقط در رابطه با مبارزۀ با امپریالیسم آمریکا ببینند و امپریالیسم دسیسه باز انگلیس را رام شده پندارند، به قضاوتی بس دور از واقعیت خواهند رسید.

اگر رژیم ملا از فلسطین دفاع می کند نه بخاطر دلسوزی نسبت به مردم فلسطین است بلکه بخاطر تأسف انگلیس، برای از دادن مستعمرۀ خویش” فلسطین “است. که مفت و مجانی به آمریکا بخشیده است. از این رو بجای لشکر کشی و در خواست مجدد مستعمرۀ خویش ، نیابت را به ملایان دردفاع همه جانبه از حماس که شاخۀ اخوان المسلمین فلسطین است سپرده، تا دوباره به مستعمرۀ خود دست یابد. همه شاهد تضعیف سازمان های اصیل فلسطینی توسط رژیم ملا بوده اند. و کمکش به حوثی های یمن صرفا برای گسترش نفوذ انگلیس، علیه آمریکاست. و مبارزه اش علیه عربستان برای به چنگ آوردن کعبه و سلطۀ انگلیس بر مسلمانان است. از قرن نوزدهم نیز سوء استفاده از مذهب توسط متفکرین صهیونیست سلطه طلب آمریکا، نیز کپی برداری شده است. با نمونه های

بهاییت و شاهدان یهوه درقرن 19، دقیقا با یک الگو، شاخه به اسلام و مسیحیت. ونمونه های امروزی داعش در پی حکومت شام و عراق2011. القاعده، 1976 افغانستان ، طالبان1992 پاکستان و…

ملایان شیعه اگر انگلیسی هستند، بخش سنی اسلام ، به طرف امپریالیسم آمریکا تغییر جهت داده است . و مرسی و بخش قاهره قبل از 2011 جلسات هفتگی خود را در سفارت آمریکا در قاهره تشکیل می دادند و حماس نیز که سنی است، در زمان مرسی رابطۀ خود را با رژیم ملا قطع کرد . ولی بعد از مرسی، باز به دلیل دریافت بودجۀ دائم خود، دوباره به ملایان وصل شد. دیکتاتوری ملایان بسیار خشن ، و خشن تر از انواع دیگر مستعمرات در تاریخ است. و هیچ قرابتی به ذات و ماهیت رژیم های ضد امپریالیستی ندارند. رژیم ملایان همگی از دم دزد و یا حامی دزدان هستند. و شدیدا دارای ویژگی های امپریالیستی و سرمایه داری هستند. سیاست آنان در افغانستان ، تخریب سوسیالیسم با کمک طالبان و القاعده و ایجاد هرج ومرج بعد از طالبان تا به امروز بوده است. آنان مسئول مستقیم نابسامانی و فلاکت مردم افغانستان در کنار آمریکا بوده اند.

از آن جایی که در قرن بیستم ، بسیاری از ممالک مستعمرۀ انگلیس، خود را از سلطۀ انگلیس رها

کردند ، انگلیس کاملا واقف به رشد و اگاهی ضد استعماری مردم جهان است. از این رو در قالب حاکمیت مذهبی و بسیار زیر زمینی به استعمار کثیف خود همچنان ادامه می دهد.

ملایان، همه با هم فامیل هستند. و حواشی آنان نیز از فامیل ها و بستگان آنان. ملایان هر کسی را در سر راه سیطرۀ خویش ببینند ، با یک فتوا ، جانش را می گیرند. احمد خمینی با دستان

رفسنجانی کشته شد. و حال آنکه حسن خمینی ، پسر احمد خمینی، از رفسنجانی دور نشد . چون

آرزوی رسیدن به رهبریت، مثل سید علی، توسط رفسنجانی را در سر می پروراند. ولی رفسنجانی با بر هم زدن ، گرایشات آمریکایی، توسط سید علی خامنه ای انگلیسی کشته شد.

محمد خاتمی داماد روح اله خمینی است. و محمود احمدی نژاد با تغییر دین، از جهودیت به اسلام ، داماد جنتی شورای نگهبان است. محمود احمدی نژاد همکار لاجوردی رئیس زندان اوین ، از نوکران بنام انگلیس و مسئول کشتار تمام ایرانیان با گرایشات چپ، در زندان های ایران بوده است. احمدی نژاد، ملیجک بارگاه سید علی، که تیر خلاص زن 8000 زندانی اعدامی اپوزیسیون است، با کمک سید علی رییس جمهورشد. و انتخاب بار دوم او، طبق طرح کودتایی 1388 انگلیس، برای جلوگیری از حاکمیت جناح سبز ها، با گرایشات آمریکایی و برای غارت بودجه مملکتی بود. کشتار بسیار در خیابان ها، زندان ها و سوله ها توسط این جناح او را برای 4 سال به مسند نشاند. او شارلاتان ترین زشتی است که تاریخ سیاسی ایران تا به امروز به خود دیده است . او با دروغ ، داستان سرایی ها و نوحه خوانی ها، سعی می کرد خود را شعیب و در رکاب شیخ خراسانی ( سید علی) از پیش قراولان امام زمان جلوه دهد. و با سوء استفاده از روایت ها و داستان ها ، مزورانه به تحمیق مردم ساده و تحمیل خود و اربابش به آنان می پرداخت . و زمانی که در مسند بود با دستور سید علی ، تمام بودجۀ مملکتی را با همکاری دیگر دزدان در رکاب سید علی دزدید و بخش از آن در حساب های بانکی خانوادۀ دزدان رهبریت در بانک های خارجی جای گرفت، و بخش اعظم آن که با صلاحدید انگلیس ناپدید شد. این ماجرا را محمود احمدی نژاد دید و فهمید. و از آن پس شروع به لگد پرانی به ولی نعمت خود کرد. و دل و جان ذوب شدگان مکتب ولایت را به درد آورد! و داستان بگم بگم او، به همراه باج سکوت گرفتنش از سیدعلی شروع شد.

هم اکنون او و تمام باندش در نقش «اپوزیسیون داخلی » در بی آبرو کردن سید علی خامنه ای رو به موت هستند . و از آنجایی که این سناریو به حفظ رژیم ملایان از یک سو و رهبری مجتبی خامنه ای یا رئیسی از همین جناح ختم می شود. کسی جلوی او را نمی گیرد. و افراد باند او در زندان مصلحتی هستند. هر قدر او این رهبر منفور و رو به موت را بی آبرو تر کند ، طبق برنامه به تأیید مردم نزدیکتر خواهد شد ! و این خواستۀ ارباب انگلیس است که مهر سکوت بر لب نوکران خود زده است. و ملایان یکی بعد از دیگری در رفع و رجوع این شرم ناشی از خفت رهبر، بال بال می زنند. و رئیس جمهوری محمود را، بهانه سکوت خود می کنند. انگار آن حیله گر اعظم، رفسنجانی ، که سرش را به زیر آب کردند، خود رئیس جمهور و منصوب کنندۀ رهبر نبود؟! حتا اگر در این سناریو ، افراد باند محمود احمدی نژاد در زندان قربانی شوند، در اصل داستان اعتماد انگلیس بر محمود لغزشی بوجود نخواهد آمد.

و به این صورت، کمدی کودتای دوم انگلیسی در راه است.

همانطوری که آمریکا با دو دست پر، به ایران در حال لشکر کشی است. در یک دست سلطنت و دیگری مجاهدین خلق، انگلیس نیز بیکار نیست در پی حفظ سلطۀ خویش در اپوزیسیون تراشی داخلی ست . تا هم رژیم ملا را حفظ کند و هم سلطۀ خود را . در جایی که از طرف دیگر، همراه آمریکا در تدارک تجاوز ناتو به ایران است!

سپاه پاسداران که خود از ویران گران تولید ایران و رنج بیکاری طبقۀ کارگر ایران در کنار احمدی نژاد بوده است ، در سالگرد روز جمهوری اسلامی، دوازدهم فروردین، صحبت از مبارزۀ با فساد موجود و حفظ نظام می کند. هماهنگی اش با محمود تازه نیست. و سد آب شور کن گتوند، و دهقانان گرسنه ونگران، نتیجۀ فعالیت توامان آنان است.

اگر مردم ایران انگلیس را زمان مصدق از در بیرون کردند او از راه دیگر باز گشت. و همچنان در اریکۀ قدرت است و در تلاش برای استحکام جایگاه خود در ایران آینده. از این رو،

اتحاد اپوزیسیون ضد امپریالیست ایران امروز،چون

“هوا “، نیاز اولیۀ مردم ایران،

در برابر اینهمه مصیبت است.

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.