گام اول… اتحاد تمامی احزاب و سازمانها

گام اول… اتحاد تمامی احزاب و سازمانها

فرح نوتاش              جبهۀ جهانی ضد امپریالیست            قدرت زنان             01.10.2022

 

تحسین یک انفجار و تحسین مردمی که از 43 سال ظلم ملایان بجان آمده، بود و نبود خود را بی دریغ در معرض نابودی قرار می دهند، نه ذره ای از مسئولیت چپ ایران کم می کند و نه کمکی به این ملت است. و مهر این غفلت و مسئولیت ناپذیری، تا ابد بر کارنامه تک تک احزاب و سازمان های این دوره زده خواهد شد. نادیده گرفتن قدرت اتحاد، شانه خالی کردن از مسئولیت حیاتی خویش در این دوران بحرانی و رها کردن توده ها در تنهایی مسلخ، یک ضعف محض در عرصۀ چپ تلقی می شود و بس . ایستادن به تماشای ملتی که از فرط گرسنگی، می خواهد بالا آوردۀ خود را دوباره بخورد، که تفاخر نیست. نماد روشن مسئولین ناپذیری چپ ایران است. 

عدالت در وحلۀ نخست، به معنای انجام وظیفه توسط هر فرد و هر حزب و سازمان معنا می شود 

 ز چه رو احزاب و سازمان هایی که وظیفۀ خود را انجام نداده اند، به کارگران پیشنهاد اعتصاب سراسری می دهند؟

و یا، آنانی که از تشکل و ایجاد کمیته رهبری جمعی سر باز زده اند، حال تک تک خواهان رهبری مردم در خیابان ها بشوند؟ و آدرس سایت ها را برای دریافت رهنمود اعلان کنند؟

البته ما نیازمند به تمام این سایت ها هستیم. ولی به شرط این که در گام اول ، یک “اعلامیه واحد”، در تمام این سایت ها درج شود. والا باید منتظر تشدد در بطن جامعه و جنگ داخلی بود! 

و طبیعی است که توده های جان بر لب را، امپریالیست ها به نفع خود می توانند سامان دهند و از آنان برای امیال خود به عنوان گوشت دم توپ سوء استفاده کنند.  

کشور استعمار زدۀ ایران، برای این که دچار تکرار مکررات نشود، نیاز به یک تشکیلات بسیار جدی ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد امپریالیست دارد. این توده های بپا خواسته، نیاز به فهرست اهداف و برنامه های انقلاب دارند، تا بداند برای چه باید خطر کنند! این که ملا باید برود ، همه با هم متوفق القول هستند.

 ولی، چه بجای آن باید بیاید، هنوزمعلوم نیست!

  نظام های شاه و ملا، نظام های دست نشانده امپریالیستی بوده اند. و آزادی زنان در این رژیم های ناعادلانه  

امپریالیستی، چون آزادی مردان، تهی از راستی بوده و هست.

باید از حرکت در یک دایرۀ بسته و تکرار مکررات بشدت حذر کرد.

اگر همینطور پیش برود، بعد از سرنگونی رژیم ملا یک نظام شاهنشای آمریکایی و بعد از آن، دوباره یک نظام جمهوری اسلامی انگلیسی خواهیم داشت!

باز گشت به عقب، عبور از خط قرمز است. همینجا باید متوقف شود. باید جلوی هر نظام هرمی همینجا گرفته شود. هر نظام هرمی فئودالی و عقب مانده است. نظام آینده ایران و جهان در عصر نت باید دایره، وشورایی باشد.

هر حزب و سازمانی زمانی می تواند ادعای حمایت از توده ها، عدالت و برابری خواهی را داشته باشد که نامش در فهرست متحدین آمده باشد.

اولین وظیفه اتحاد سریع، باید ممانعت از بازگشت به عقب باشد.

آقای رضا پهلوی که یک ایرانی است و هوادارانی دارد، لازم است بطور کتبی و شفاهی اعلان کند که مطلقا خواهان بازگشت به سلطنت نیست و خواهان یک ایران آزاد از سلطه تمام امپریالیست ها است.

مجاهدین خلق که ایرانی هستند، لازم است اعلان کتبی و شفاهی کنند که خواهان جدایی دین از سیاست و نظامی  ضد استعماری و ضد امپریالیستی هستند. و گر غیر از این تعهد ها باشد نمی توانند در دایرۀ متحدین جایی داشته باشند.  

جمع متحد، لیست اهداف و برنامه های انقلاب را باید سریع تهیه کرده و در یک “اعلامیه متحد” با امضای تمام متحدین، از طریق تمام سایت های متحدین، به نظر مردم برسانند.

آنگاه کمیته اتحاد احزاب و سازمان ها، اول وظایف خود و بعد وظایف کارگران و اقشار مختلف را می تواند اعلان کند. والا هیچ حزب و سازمانی از نظر اصول انسانی حق ندارد وظایفی را به مردم در این مرحله دیکته کند. و آنان را به مسلخ بفرستد و خود تماشاچی و گزارشگر فاجعه باشد.

در مرحلۀ دوم ولی، هر حزب و سازمانی لازم است برای سازمان خود تبلیغ کند و خواهان رفتن نماینده اش به مجلس قانون اساسی ومجلس و دولت باشد.

 در مرحلۀ گام اول، نیاز ما فقط به اتحاد در مقابل دشمن مشترک، ملایان است.

اتحاد اتحاد … اتحاد ضد استعماری

نه به عقب گرد و  

نه به اقدامات ناسنجیده انتحاری

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.