کودکان طبقه کارگرایران، بردگان جنسی

کودکان طبقه کارگرایران، بردگان جنسی

فرح نوتاش                                                 مهر 1392

این اولین باری نیست که سرمایه داری در جهان ،کودکان طبقه کارگر را برای سوءاستفاده جنسی به حراج می گذارد.

بعد ازجنگ جهانی اول و دوم، دولت انگلیس، کودکان بی سرپرست را که در نوانخانه های انگلیس زندگی می کردند با کشتی روانه مستعمراتش ، استرالیا و زلاند نو کرد.این کودکان فرزندان زحمتکشانی بودند که در جنگ ها کشته شده بودند و مادرشان نیزدر فشار فقر یا مرده بودند یا توان حمایت از کودک خود را از دست داده بود. اعم از دختر و پسر این کودکان بی پناه، طعمه گرگان بورژوازی در این مستعمرات شدند.

 درد آنقدرعمیق و جانکاه بود که گذشت بیش از نیم قرن نتوانست رسوایی و بی آبرویی ان را در غبار فراموشی دفن کند ،و بلاخره  نخست وزیر انگلیس را، شش سال پیش رسما وادار به عذر خواهی از این کودکان دردمند در رسانه های جهانی نمود. که حال اگر زنده بودند زنان ومردانی سالمند با داغ هایی بر تن و جان .

بعد از جنگ جهانی دوم کودکان بی سرپرست در پرورشگاه ها ی هنوزهیتلری در اطریش:

هفته ای سه بار کودکان را به مردان می فروختند. شبانگاهان در خوابگاه دختران بالای پنج سال به روی مردان باز می شد . و اگر کودکان اعتراض می کردند با تزریق سمی به وریدشان ، خیلی زود برای ابد خاموش می شدند.

خواندن شرح حال تکاندهنده این زنان سالمند از وقایع روزگار کودکی و بی پناهی، از شب های تاریک وحضورمردان در خوابگاه شان ... ایجاد زخم هایی مکرر به روی هم وغیرقابل ترمیم  تا به امروز،رختخواب های همیشه خون آلود و نقص اعضا بدن و رنج تمام عمر چیزی نیست که انسان بتواند هرگز از غم آن ها خلاص شود.

این زنان دو سال پیش از دولت وقت اطریش، تقاضای قرامت یک عمر مصیبت تحمیلی را کرده اند.

ثبت بیش از ده هزار ازدواج دخترکان ده ساله در آمار سال گذشته ایران ، همه را غافلگیر و شوکه کرد.

البته اعتراض ، فرار و طلاق تعدادی از آنان بعد از مدتی نیز همراه بامرگ تعدادی در شب زفاف بی سرو صدا ثبت شد.

 وفور دخترکان خود فروش در ایران اسلام انگلیسی ، بعد از علت اصلی فقرو رانده شدن به خیابان ها ، اعتراض و عصیان  به انواع سوء استفاده های جنسی است که از آن ها شده است.  

حال ما شاهد طرح مسئله ای بس بیشرمانه و غیر انسانی در مجلس جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران هستیم . که    آیا کودکان بی سرپرست می توانند به عقد پدر خوانده خود درآیند  ؟

جواب از مغز معیوب کل این نمایندگان  خود فروخته مجلس تأیید شده انگلیس چنین می آید ...بله .            

 برای راه فرار اضافه شده ،

البته با اجازه دادگاه .

  کدام دادگاه ،  دادگاه های تماما فرمایشی با قوانین عهد حجرانگلیسی ؟

و برای محکم کاری و شکل قانونی دادن به این فاجعه انسانی ، پرونده به عنکبوت خانه انگلیس ، شورای نگهبان منافع انگلیس فرستاده می شود.

این عنکبوتان عجوزه و بچه باز شورای نگهبان که خود در اشتیاق پوچ احیای جوانی از دست رفته در آرزوی تجاوز به کودکان بی پناه صف کشیده اند وهمواره آراءشان را مطابق با فرمایشات فراموشخانه های فراماسونهای انگلیس صادر می کند و هدفشان چیزی جزعقب نگهداشتن ملت ایران و فرستادنشان به اعماق چاه چمکران نیست رای می دهد که این ازدواج نیازی به دادگاه ندارد و کاملا اسلامی است.

این کودکان ، فرزندان طبقه کارگرند.. که از حمایت پدر و مادرخود به دلیل فقرو مرگ آنان محروم شده اند،  اعم از دختر و پسربه عنوان برده های جنسی به بورژوازی ایران، برای بقای جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران باج داده می شوند.سن دیگرمطرح نیست . همراه کودکان پلیس و نگهبان وارد خانه ها نمی شود.همین قدر که این حریم شکسته شده پدر خوانده ودگر اعضاء خانواده و فامیل ، این کودکان بی پناه را از همان ابتدا و چند ماهگی ابزار جنسی خود می دانند .

این واقعه هم زمان است با دادگاه جنجالی توبیخ رئیس جمهور پیشین ایتالیا ، میلیاردر معروف سیلویو برلوسکونی هفتاد و شش ساله در دادگاه رم .

 موضوع دادگاه : ارتبات جنسی فرد نامبرده با دختری هفده  ساله در زمان ریاست جمهوریش است.

 سن قانونی در ایتالیا برای رابطه جنسی دختران هجده سال است.

آیا می توان مرزی برای نگون بختی ملت و طبقه کارگر ایران متصور شد؟

 

www.farah-notash.com/left-unity

www.farah-notash.com

Left Unity

 

Comments are closed.