کودتای نیمه شب

کودتای نیمه شب

بهانه ای برای تصفیۀ ارتش

فرح نوتاش                   جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان         وین 17 – 07-2016

وقتی که امپریالیست های آمریکا و شرکا بطور پیوسته مشغول ایجاد گروه های مختلف اسلامیست در ممالک مختلف هستند،

وقتی که امپریالیست های آمریکا و شرکا در حال نقشه کشیدن بوده اند و هستند تا جوانان مسلمان را به دام انداخته، برده سازند و از آنان برای منافع خود سوء استفاده کنند،

وقتی که امپریالیست های آمریکا و شرکا بعد از شستشوی مغزی جوانان در مساجد، آنان را به عنوان قاتل تعلیم می دهند،

وقتی که امپریالیست های آمریکا و شرکا آنان را برای کشتن مردم و تخریب خانه ها و متعلقاتشان به کشورهای مختلف می فرستند،

اسلامیسم تبدیل به اهرمی برای سوء استفادۀ امپریالیسم در تحمیل اهداف خود به ملل مسلمان

می شود و آن ها را توسط نوکران محلی خود، با ماسک های اسلامیست به عنوان رهبران مذهبی سیاسی به اجرا در می آورد.

از جهتی دیگر، تمامی حکومت های مذهبی در طی تاریخ، عملکردی مشابه با اسلامیست های کنونی از خود نشان داده اند. از مذهب برای تحمیق توده ها، خرد کردن شآن و منزلت انسانی آنان ، برده سازی کامل اشان، کشتن آنان و با نسبت دادن همۀ این ها به خدا سوء استفاده کرده اند.

اردوغان: کودتا رحمت الهی برای تصفیه ارتش بود!

و اکثر توده های مردم در طی تاریخ، قطع نظر از هر دین به خصوصی ، با اطاعت از دستورات سیاسی مذهبی رهبران دینی، بدترین ها را برای خود انتخاب کرده اند.

در این برهه، وقتی از دموکراسی در کشوی سکولاری صحبت می شود، کاملا مغایر با مفهوم دمکراسی در کشوری که توسط رهبران مذهبی اداره می شود است. اکثر مردم در

کشور هایی که زیر سلطۀ حکومت های مذهبی هستند، تحت تآثیرات چند جانبۀ افیون تزریقی تبلیغات

مذهبی رسانه ها مسخ شده اند. دموکراسی در این ممالک به معنای دیکتاتوری پلید طبقۀ حاکمان مذهبی است. با زندانهای همیشه خون ریز. و انتخاب آنان بر مبنای اجرای دستورات دینی صادره از مساجد انجام می شود. وترک هایی که به اردوغان رأی داده اند از طریق مساجدی بوده که همگی تحت کنترل اردوغان بوده اند.

خیر آقای اوباما، انتخابات در ترکیه هرگز یک انتخابات دموکراتیک نبوده است، بلکه انتخاباتی بر اساس دستورات دینی بوده است.

دموکراسی، رویایی دست نیافتنی که همواره توسط قوانین مذهبی خرد شده است. این تناقضات هرگز اجازۀ نفس کشیدن به دموکراسی را نمی دهند. به همین دلیل است که امپریالیست ها می خواهند خاور میانه و آفریقا در هپروت مذهب غرق شوند و زیر سلطۀ اسلامیست های آنان اداره شوند. این غارت منابع طبیعی را، برای آنان آسانتر می کند و رها کردن ملل در فقر و بدبختی را میسر می سازد.

فقر فرهنگی، تخریب آثار باستانی آنان و محو تاریخشان.

بروید به مدار صفر، زهر نئولیبرالیسم است.

در پایان سال نخست ریاست جمهوری مرسی ، ملت مصر با راه پیمایی عظیم خود علیه مرسی از اخوان المسلمین ، اجازۀ دخالت را به ارتش مصر داد. ارتش مصر بطور جدی از منافع مردم دفاع کرد. میدان اربعه در قاهره زمانیکه طرفداران مرسی خیابان ها را رها نمی کردند کانون تلاقی این رویارویی جدی بود. و سپس مردم محترم مصر به ال ای سی رآی دادند. این بدان معناست که مردم مصر، حکومت ارتش را به حکومت مذهبی ترجیح دادند.

دولت ترکیه شاخه ای از اسلامیست ها شبیه به اخوان المسلمین است . در جایی که ارتش اعتقادات سکولار آتا ترک را ادامه می دهد.

اما کودتای نیمه شب 15 جولای در ترکیه مثل آخرین انفجار تروریستی در استانبول طراحی شده برای احراز خواسته های فراتر اردوغان، در پی کسب انحصاری قدرت بوده است: تصفیه ارتش، که با دستگیری 6000 نفر از افسران ارتش و قضات کشوری انجام شده و دومین در خواست او ،

تحویل فتح اله گولن رهبر دینی سیاسی دیگر از نوکران آمریکا، مقیم پنسیلوانیا، متهم به طراحی کودتا.

بیچاره ارتشی هایی که سوء استفاده شده ، فریب داده شده، کتک خورده و کشته شده اند.

حال،

فعال ترین شخصیت اصلی که در ویرانی سوریه فعال بوده،

دزد جاه طلب و روانی رودخانۀ دجله،

مسبب مرگ زود رس میلیون ها نفر از ساکنان بیان النهرین و ایران، با ایجاد مه دائم از ریزگردهای معلق در هوا برخاسته از زمین های خشک و تشنه ای که توسط رودخانۀ دجله آبیاری می شد. ریز گردها حاوی انواع بیماری ها است. دزدیدن آب دجله توسط اردوغان برای دریاچه ای بر پشت سد ایلی سو درجنوب شرقی ترکیه ، نه تنها باعث ایجاد ریز گرد ها شده است بلکه احتمال درهم شکستن سد ایلی سو نیز توسط کارشناسان اعلان شده است. و خطر جدی سیل زندگی میلیون ها انسان راتهدید می کند.  

تنها کسی که مورد رهمت الهی قرار گرفته و بیشترین سود از این کودتا نصیبش شده ،

کسی که ترتیب انتخابات دموکراتیک را از تریق مساجد داده است،

کسی که طراح کودتای نیمه شب بوده و در پی قانونی کردن حکم اعدام است،

کسی که دارندۀ تخت طلایی است و تنها بدنبال تاج طلایی برای سلسلۀ اردوغان است.

سرنگون باد تمام حکومت های مذهبی

نابود باد امپریالیسم.

 

Womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.