کمدی پلنوم

کمدی پلنوم

فرح نوتاش   قدرت زنان   آپریل 2014

روزی که مردم ایران دفاع از دکتر محمد مصدق را وظیفه خود می دانستند ، بخاطر مبارزه او علیه استعمار بود . ملی کردن نفت ، دفاع از تولید ملی بود . بودجه ملی را بالا می برد و به قرار داد

نا برابری که سبب تحقیر ملی می شد خاتمه می داد . و سعی وافری در پایان بخشیدن به دخالت امپریالیست انگلیس در امور داخلی ایران داشت . نه تنها بورژوازی ملی و کسبه که حتا طبقه کارگر ایران نیز از او حمایت می کرد . و حال ....

رژیم ملا ها از مرزهای قاچاق بدون گمرک ، تدارک دیده مختص خودشان ، با واردات بی رویه ، کمر تولیدات داخلی را شکسته اند وکارگاه های تولیدات داخلی بطور کلی رو به ورطه نابودی رفته ، و طبقه

کارگر ایران را به خاک سیاه نشانده اند .

بورژوازی بازار، در این مرحله شریک جرم ملایان است . خود نیز چون آنان در وارد کردن ، پخش و

فروش تولیدات خارجی و همکاری کامل با ملایان در هیچ زمینه ای کوتاه نیامده است.

و نتیجه اینکه ، ایران در این رژیم فاقد بورژوازی ملی است . و این بورژوازی کمپرادور ، دلال فروش تولیدات خارجی به ایرانیان است. و در شکستن کمر طبقه کارگر ایران همدست ملایان و امپریالیست ها

است. پس همبستگی با بازاریان یعنی همبستگی با امپریالیست ها و ملایان.

قدرت زنان ، با هدف ایجاد یک اوپوزیسیون واحد ،   رفتن به پلنوم 18-20 آوریل جبهه ملی

در خارج از کشور را ، تلاشی در این جهت دانست .

دو دیوار سالن خانه ایران در وین ، با دو نوشته از اصول حقوق بشر آراسته شده بود ، که خواهان حکومتی قانونمند با تکیه بر اصول حقوق بشر در ایرانند . که از آن ، پذیرش حقوق بشر بعنوان ایده جبهۀ ملی برداشت می شد . در جو قبل از جلسه و گفتگوها و بحث های کوتاه ، ملاطفت نسبت به امپریالیست آمریکا ، برای قدرت زنان بسیار حیرت انگیز بود. چطور ؟ کودتای علیه مصدق توسط آمریکا بود ... شما که باید بیشتر از همه علیه آمریکا باشید ؟ نه ... ما اگر اینقدر با آمریکا ضدیت از خود نشان نمی دادیم حالا وضعمان مثل ما ل زی و اندونزی خیلی بهتر بود.

سخنرانان از حقوق بشر بسیار گفتند و این که چقدر فعالیتشان نتیجه بخش بوده و این که فرقی

نمی کند این حکومت باشد یا نه، آن ها به کار خود ادامه خواهند داد .

با اینکه در دفاع از حقوق بشر بودند ، ولی شنیدن نظر دگر اندیشان برایشان بسیار سخت بود .

گرفتن کمک مالی از بازار، به راحتی تحت عنوان گرفتن کمک از بورژوازی ملی ابراز شد.

روز دوم و سوم 3 دقیقه اجازه صحبت به قدرت زنان داده شد . که هر دو روز با اخلال بسیار در میان

صحبت ها همراه بود . و روز سوم دو بار در 3 دقیقه ، با قطع کلام قدرت زنان ، از او خواسته شد که بقیه صحبت را در پایان جلسه ادامه دهد .

ولی وقتی سخنان اشان تمام شد ، رئیس جلسه در حالی که شانه ها را به سبک چلو کبابی های سرای نوروز خان به عقب کشیده بود و فقط لنگ کم داشت و گهگاه نیز زبان زیر گونه می چرخاند ، با لبخندی شیطنت آمیز سالن را ترک کرد ، متعاقب آن اکثر غریب به اتفاق به شیوه .... حزب فقط حزب اله... سریع سالن را ترک کردند که مبادا بقیه حرف ها بگوششان برسد و بطور کلی امکان صحبت را از دگر اندیشان گرفتند . قبلا هم از دیگران شنیده بودم که اجازه صحبت به دیگران نمی دهند.

و این پایان کمدی پلنوم حقوق بشری بود که اولین اصلش آزادی بیان است .

بعد از 3 روز که در دفاع از حقوق بشر سخن رانده شد ، خود ناقض آشکار اصل اول حقوق بشر ، جلسه را ترک کردند !

در هنگام بیرون رفتن از سالن ، فردی از هیأت اجرایی کل جبهه ملی از قدرت زنان پرسید ، شما که اینقدر ضد امپریالیسم هستید چرا با القاعده همکاری نمی کنید ؟ آن ها مسلح هم هستند.

قدرن زنان تأسیس القاعده توسط آمریکا ، در افغانستان را خاطر نشان کرد .

او گفت یعنی برج ها را خودش ویران کرده ؟ جوابش بله بود . او گفت مگر دیوانه است ؟

بدتر... برای منافع امپریالیستی اش همه کار می کند.

او گفت هیچم اینطور نیست ... خدا حافظ ... خدا حافظ

Comments are closed.