چرا رژیم ملا نه جمهوری است و نه سرمایه داری

چرا رژیم ملا نه جمهوری است و نه سرمایه داری

فرح نوتاش                 جبهۀ جهانی ضد امپریالیست        قدرت زنان             12  .03. 2023

در نقد موشکافانۀ حزب توفان به منشور حداقلی تشکل های مستقل، تعاریفی بکار گرفته شده اند که بسیار ناصحیح بوده و برخورد با آنان الزامی می نماید.

جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران!

سیستم جمهوریت با اتکاء به رأی آزادانه مردم به کاندید ریاست جمهوری، برای 4 سال ، بخشی از رو بنای سیاسی نظام سرمایه داری بعد از انقلاب صنعتی است.سیستم جمهوریت بسیار مترقی تر از سیستم هرمی – پادشاهی نظام فئودالی است.

در رژیم ملا با وجود اصل ولایت فقیه، که سلطنت مطلق ملا بر جامعه است، خامنه ای که در کودتایی پنهان توسط رفسنجاهی به جایگاهش ارتقاء یافته، و کارش فضولی مطلق در همه امور است، هر چهار سال یکی از پادو های خود را به عنوان رئیس جمهور به مردم تحمیل می کند. در رای گیری جز 10% جیره خوار شرکت نمی کنند. اعضای مجلس ، سران سه قوه ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ،همه تحت فرمان همان بیت رهبری منتصب می شوند. و تمام نیروهای سه گانه و بسیج و سپاه هم که تحت فرمان خود اوست. و حتا پلیس هم تحت انتخاب و فرمان اوست.  کجای این جمهوری است؟ این حکومت مطلق سلطنت ملا بر ایران است. و بکار بردن جمهوریت در این رابطه کاملا غلط است.

ولی بخش سرمایه داری! سرمایه داری ” کاپیتالیسم”  نظام بعد از انقلاب صنعتی است. در این نظام سرمایه، برای ایجاد کارخانه و تولید انبوه بکار گرفته می شود. کارگران با حضور در کارخانه ها، و اشتراک در کار جمعی، از ظلمات تفکرات فریبکارانه مذهبی- فئودالی رها شده و شالوده ارتقاء انسان برای پذیرش سوسیالیسم ریخته می شود. کارگران دارای اتحادیه و احزاب خود می باشند. فلسفه مارکسیسم، در نظام سرمایه داری نوشته شده است. در کاپیتالیسم نه تنها انسان نسبت به فئودالیسم گامی به پیش نهاده بلکه از تمامی جهالت و جمودیت فئودالیسم کم کم رها شده است.

حال در رژیم سلطنتی ملایان چه می گذرد؟ آیا آنان سرمایه مملکت را تبدیل به کارخانه می کنند؟ نه خیر. همگی دلال هایی بیش نیستند . از اسکله های خصوصی کالاهای خریداری شده را بدون پرداخت گمرک وارد می کنند و ارزانتر از تولیدات داخلی می فروشند. در نتیجه فروش تولید داخلی به صفر می رسد. و کارخانه ها قادر به پرداخت حقوق کارگران برای ماه ها و سال ها نیستند. و دولت تن لخت کارگر معترض گرسنه را در ملاء عام به شلاق می بندد. کارگاه های کوچک ورشکسته شده و تخته می شوند.

کارخانه های بزرگ دولتی ضرر ده می شوند و با قیمت ناچیز به بخش خصوصی خودی، واگذار می شوند. و شما نام این را می گذارید نظام جمهوری اسلامی سرمایه داری؟ این نظام در حال خارج کردن مدام سرمایه از ایران است. و ناپدید شدن میلیاردها امری عادی! کجای این نظام سرمایه داری است؟  

نظامی که در آن هزاران نوحه سرا در شستشوی مغزی فعالانه مشغولند. و ملایان در پس راندن جامعه در سیستمی اختاپوسی گسترده، به اعماق ظلمات دوران فئودالیسم و نظام برده داری سخت مشغولند. و میلیون ها ملا برای تدریس بجای معلمین اخراجی در مدارس مشغول شستشوی مغزی کودکان هستند. این درد بزرگ استعماری را ندیده گرفتن، آیا جز خیانت نام دیگری ندارد.

ایران نیمه مستعمره تا قبل از انقلاب 1357

ایران نه تنها قرن ها نیمه مستعمره بوده ، بلکه اکنون تمام مستعمره است. چرا می خواهید حقایق را کتمان کنید؟ این تاراج مملکتی، این کشتار، این حقنه افکار پوسیده در اذعان مردم، این وابستگی های عیان به امپریالیسم آمریکا، با واریز کردن میلیارد ها دلار ارز مملکتی به حساب بچه انگل های عیاش ملایان در آمریکا از زمان اوباما، و این وابستگی پنهان به انگلیس، این همه انتقال ارز به کانادا و سپس از آنجا به انگلیس، یا گم شدن ناگهانی میلیارد ها دلار! چرا می خواهید برای مردم لالایی بخوانید و در خواب ابدیشان برده و به ملایان استعماری حیات جاودان ببخشید؟

ایران مستعمره انگلیس است. و برای براندازی آن، نیازی به احزاب لابی نیست. در این مرحله، نجات ایران، نیاز به انقلابی ضد استعماری دارد.

 انقلاب بزرگ 1357

انقلاب 1357 ، انقلاب رنگی ، به رنگ سیاه ، و اولین انقلاب رنگی جهان در قرن بیستم است. بله این انقلاب با افکار اخوانی المسلمینی روح اله خمینی و با پشتیبانی چهار کشور انگلیس، آمریکا، آلمان و فرانسه در گوادلپ در سپتامبر 1979 –  مهر1357 ، در بهمن همانسال روی کار آمد. و ظاهرا ایران نیمه مستعمره آمریکا را مستقل کرد. ولی در باطن به زیر سلطه انگلیس برد. . واز سی و چند سال پیش با کودتای رفسنجانی – خامنه ای این کشور به دام خامنه ای افتاد  و او که عضو انجمن حجتیه است ، با فراغ بال اختاپوس حجتیه – انگلیسی را به جان مردم ایران انداخت. تمام امام جمعه ها در دور افتاده ترین روستا ها نیز حجتیه ای هستند. سپاه پاسداران، از پاکسازی بعد از خاتمی، زیر فرمان مکتب فراماسونی مصباح یزدی هستند. هزاران هزار به تعداد امام زاده ها در ایران افزوده شده و تحمیق مردم نه در ایران بلکه با بودجه ایران در اقصا نقاط جهان در پیش روی است. مهدی بیا مهدی بیا! و امام دوازده که استوره ای بیش نبوده ، حال به عنوان ناجی روکش همه فساد استعماری بکار میرود. و حال دوباره لالایی بخوانید !

انقلاب بزرگ ایران! مانور عقب گرد امپریالیسم برای ایجاد کمر بند سبز بدور زمین بود که مردم کشورهای اسلامی را در خواب و خلسه فرو کند. آینده گذشته است!

انقلاب مخملی زنانه ( به جنبش اخیر)

در این جنبشی که توفان آن را انقلاب زنانه می خوانید، 29 زن و بیش از 500 مرد کشته شده اند. بیش از 25 هزار مرد دستگیر شده اند. 4- 5 هزار زن زندانی شده اند. بله در این خیزش، اپوزیسیون آمریکایی نیز فعال بود. ولی این مردم جان بر لب و بیکار و گرسنه بودند که به خیابان ها ریختند و خواهان پایان رژیم ملا شدند. شادی زایدالوصف شما، با بیان شکست مفتضحانه رضا پهلوی، واقعا گویای نادیده گرفتن واقعیت های تلخ جامعه ایران، توسط شما بوده است. پس سهم این مردم جان به لبی که برای تغییر، دلیرانه با دست خالی به میدان آمده بودند چه می شود؟! آیا به نفع شما است که مردم ایران را منفعل و تسلیم ببینید؟

رد سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی

شما در دفعات بسیار در دفاع از سپاه پاسداران، علیه تروریست خواندن آنان توسط غرب، صفحاتی را سیاه کرده اید. 20 اسفند روز ترور احمد کسروی در سال 1324 بود. و تابلوی تمام قد نواب صفوی بر دیوار خیابان نواب از اولین تابلو دیواری های رژیم ملا بوده است. این ترور تا به امروز با شدت ادامه داشته است. واساسا  بنیان این تفکر مذهبی – انگلیسی ترور است. و با تکیه بر ترور سلطنت می کند.

شما چرا می خواهید حقیقت را کتمان کنید؟ نه تنها سپاه پاسداران ، بلکه تمام ارکان این رژیم تروریستی است. این تفکر غالب در اخوان المسلمین ، فدائیان اسلام و حجتیه است. مگر در همین خیزش اخیر از پشت بام ها به مردم تیر ساچمه ای و در خیابان ها تیر جنگی نزدند. مگر تعدادی را کور و بیش از 500 نفر را نکشتند؟ ترور یعنی همین. کشتن بی دادگاه. و شما این سبعیت را پیروزی رژیم ملا می بینید!

رژیم ملا، رژیم سلطنت مذهبی- نظامی-قاچاقچی- دروغ گو و دزد استعماری است. و با هیچ التماسی از مواضع خود عقب نخواهد نشست. در نظام های سرمایه داری با اتکاء به دیدگاه فیلسوف کارل پوپر،اتریشی، که ملکه الیزابت انگلیس به او لقب ” سر ” داده، با اصلاحات قطره ای کم کم به جامعه اجازه نفس کشیدن می دهند . ولی این ملایان متکی بر تفنگ سپاهیان قاچاقچی و دلال، هرگز قدمی به عقب بر نداشته و بر نخواهند داشت. و اصلاح طلبان را هم زندانی کرده اند.

در تمام جنبش ها ملت ایران قتل عام شده است. این جا ما با حاکمیت مستقیم دشمن روبروییم . دشمنی که به کودکان ما در مدارس حمله شیمیایی می کند. و بعد می گوید کی بود کی بود من نبودم . و با وقاحت تام افشا کننده گان را دستگیر می کند. مسئله این ملت رفع عاجل استعمار است. نه با شعار و دست خالی. توسط ارتش آزادیبخش مسلح ایران برای کسب استقلال… آزادی …عدالت.

به پیش ای زنان – دوشادوش مردان

برای نجات ایران

مرگ بر ملا  – مرگ بر آمریکا  

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.