چرا حفظ و اشاعه

چرا حفظ و اشاعه

اسناد سی آی ای مربوط به 28 مرداد 1332

از وظایف زنان ایران

 

فرح نوتاش          جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان      26 مرداد = 17 اوت 2023  

  

خشم و نفرت مردم ایران از حمله استعماری اعراب بدوی قبیله ای تازه دولت مدار، به ایران 1400 سال پیش، سوزاندن کتابخانه های حاوی کتاب های خطی ایرانیان، تحمیل خط و زبان استعمارعربی بر مردم ایران طی سلطۀ 200 سالۀ  آنان بر ایران، قتل عام مردم شهرها و روستا ها، فروش دختران و پسران ایران در بازارها به عنوان کنیز و غلامان جنسی، هرگز در گذر تاریخ هزاره ها رنگ نباخته است. و ایرانیان تا به امروز، شاهد اسارت، شکنجه و قتل عام های پیوسته  فرزندان خود در زندان ها ، خیابان ها و خانه ها توسط عمال استعمارگران امروزی، با علم وکتل استعمار 1400 ساله، در لباس ملایان امت پرور انگلیسی، به دلیل مقاومت در باورهای تحمیلی هستند.

فردوسی پالایش گر زبان فارسی از زبان تحمیلی- استعماری عربی:

بسی رنج بردم در این سال سی       عجم زنده کردم بر این پارسی

فردوسی غرور و شخصیت فرهنگی عجم (ایرانی به زبان عربی) سرکوب شده را به او باز گردانده است. و با وقوف بر ارزش سخن ضد استعماری خود گفته:

نمیرم از این پس که من زنده ام        که تخم سخن را پراکنده ام 

سخن کدام است؟ مقاومت در برابر استعمار. 

 مقاومتی که از آغاز سلطه استعمار در ایران در شکل های گوناگون شکل گرفته است. 

از مبارزات ضد استعماری فردوسی در احیاء زبان سرکوب شده فارسی گرفته تا بر پایی زورخانه ها و مبارزات طریقت عرفا در سراسر ایران علیه شریعت اسلام وارداتی. 

از مبارزات زیر زمینی مغان در تبریز و شمس، تا دل قونیه و مولانا. 

و دو قرن بعد حافظ در حمایت از منصورحلاج و طریقت او چنین نوشت:

آن یار کز او گشت سر دار بلند     عیبش آن بود که اسرار هویدا می کرد

اسرار چه بود؟ منصور می گفت انالحق. شریعتی ها او را بدار آویختند، قطعه قطعه کردند و بعد سوزاندن و سپس خاکستر او …

طریقت با تکیه بر داده های میترا، راه مبارزه با مذهب وارداتی را در سراسر ایران می گشود. و خواهان عدالت اجتماعی بود. سهرودی با عقل سرخ گوشه ای از این باورها را مکتوب کرد. و در خون خود غلتید. ایران با خون عرفا گلگون شد. 

بخشی از این مبارزات ضد استعماری را زنان ایران با برپایی جشن های کمدی سالانه “عمرکشون” تا قبل از انقلاب 1357 در اقصا نقاط ایران اجرا می کردند. و بار دیگر با ورود اسلام گرایان استعماری به صحنه سیاست ایران، با همان محتوای استعماری سر کوب زنان ایران نیز آغاز شد. 

(اشاره ای مختصر به خیزش اسلامی در عربستان:

سر منشاء خیزش اسلامی در عربستان جز از خشم جوشان سلمان فارسی ، یکی از موبدان ، در سرنگونی سیستم متحجر دستگاه موبدان زرتشتی چیز دیگری نبود.

سلمان فارسی خواهان اصلاحات در سیستم متحجر موبدان زرتشت بود. و موبدان زرتشتی رضایت به ایجاد تغییر در جامعه کاستی ایران نمی دادند . جامعه کاستی عبارت بود از جامعه بشدت طبقاتی که در آن زحمتکشان و اقشار متوسط حق راهیابی و ارتباط با طبقات بالا را نداشتند. فرزندان طبقه زحمتکش حق تحصیل نداشتند و ازدواج نیز فقط با هم طبقه میسر بود. بسیاری از امکانات فقط در اختیار طبقات بالا دست بود. 

موبدان وحاکمیت، سلمان فارسی را که خواهان تغییر بود خلع لباس موبدی کرده و طبق رسم شان او را ترور شخصیتی کردند. او را بر عکس بر خر نشاندند و سنگسار او را به مردم سپردند. 

سلمان که خواستار بر چیده شدن نظام کاستی، در ایران هزاران سال خفته در خباثت موبدان زرتشتی بود، قسم خورد و گفت: بر می گردم و خاک ایران را بر سرتان می ریزم. سپس او به حجاز گریخت. 

مطالعات او در زمینه های مختلف از متون یونانی، گرویدنش چند صباحی به جهودیت، ترجمه شعر گونه گات های زرتشت با تلفیق کل قوانین ارتجاعی در مورد زنان از تورات، به ایجاد دین جدیدی  به پیامبری محمدابن عبداله انجامید. آنچنانکه سنگسار و حجاب از باور زرتشت به جهودیت راه یافته بودند. 

ایجاد دین در جهان باستان، مثل ایجاد حزب ، در زمان حاضر، بسیار متداول بود. ولی محمد با

 تکیه بر تجربیات سلمان فارسی از سلطه هزاران ساله دین زرتشت، دین خود را آخرین دین اعلان کرد و با تکیه بر شمشیرش، امان نفس کشیدن به پیامبران بعدی را در زمان حیات خود نداد!)

این جشن های کمدی عمرکشون که هر سال توسط زنان ایران بر گزار می شد، یکی از ده ها روش مبارزه ایرانیان با یورش استعماری رفته بر ایرانیان توسط اعراب صدر اسلام بوده است. و در پایان آن، آدمک مضحکی که نماد عمر بود سوزانده می شد. 

در جایی که در تکایا،علم وکتل ماه محرم، بی شواهد عربی آن، بر اساس داستان سرایی های شیخ صفی الدین اردبیلی و شرکا، که پایه گذار مذهب شیعه در ایران بودند، بر شانه مردان ایران گذارده می شدند، زنان ایران سهم خود را در انتقال خشم هزاره ها با جشن های سالانه کمدی عمر کشون، علیه اسلام وارداتی قبایل وحشی و بدوی عقب مانده صدر اسلام ثبت می کردند. اعراب قبایلی که فقط برای سلطه وغارت غنایم دیگر ملل تحت دولت واحد تازه تاسیس، به ممالک دیگر حمله می کردند. زنان طبق قوانین وارداتی تبدیل به اموال مردان شدند. 

ماه پیش ، ملایی در صحبت های نخراشیده خود در رابطه با حجاب اجباری گفت: زنانی که شوهر دارند، معلوم است که صاحبشان کیست! «مثل این است که دارد راجع به سگ صحبت می کند»، ولی زنانی که شوهر ندارند، ول، و بی صاحب اند. آنان  مروج بی حجابی هستند! 

داغ این اهانت برای براندازی جمهوری اسلامی توسط زنان ایران، و سوزاندن رگ و پی اش برای ابد کافی است.

بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان، و آغاز استعمار جهانی، انگلیس سوء استفاده از مذاهب را برای به بند کشیدن ملل، از اهرم های استعماری خود کرد. و با ایجاد هرم های تقلید و مقلد و در راس آنان آیت اله ها، کل مذاهب اسلامی را با پرداخت حقوق به ملایان و طلبه ها، نه تنها همه را در اختیار خود گرفت، بلکه هر از چند گاهی به فراخور نیاز سیاسی – استعماری خود، شاخه های جدیدی نیز بر آن زد. مثل انجمن حجتیه حاکم بر ایران امروز که توسط انگلیس و نوکر داخلی آن شیخ محمود حلبی در تهران 1335 تاسیس شد و سرکوب زنان را باهدف فلج کردن نیمی از جامعه و استعمار آسانتر، به عهده دارد.  

وقتی طالبان مدارس دخترانه را می بندد و به دختر بچه ها می گوید: شوهر کن تا هم خودت بی غم 

شوی و هم ما؛ سند عریان وابستگی خود را به استعمار ارائه می کند!

تکرار 44 ساله این نمایش کثیف ، توسط ملایان انگلیسی با علم وکتل استعمار کهن 1400، و ضربات وارده در هر کوچه و بر زن، بر سرو روی و بدن زنان ایران، چنین وقیحانه توسط آتش به اختیار های استعماری، همه و همه، از نتایج کودتای 1332 استعمارگران بر ایران اند. والا ایران اکنون باید در سطح هر یک از کشورهای پیشرفته دنیا می بود، نه ناشر ارتجاع 1400 ساله با بقعه های طلا و بودجه ایران برای توسعه مستعمرات انگلیس.    

اسناد سی آی ای ، از کودتای تحمیلی 28 مرداد 1332، بیانگر روشن تحمیل خواست استعماری آمریکا و انگلیس بر ایرانیان، وممانعت از رشد سیاسی – اجتماعی ملت ایران، و سرکوب شدید ملت ایران بوده است.

آمریکا محمد رضا پهلوی را که با همسرش ثریا اسفندیاری در 25 مرداد 1332 از وحشت انقلاب ضد استعماری مردم ایران به رم گریخته بود، روز 28 مرداد باز گرداند، و بر ملتی که خواهان جمهموری و نخست وزیری دکتر مصدق بود، برای 25 سال دیگر تا 1357 تحمیل کرد. 

چهار دولت انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان، در نشست گوادلپ  شهریور 1357 حمایت وتایید خودرا از ملایان و سلطه آنان بر مردم ایران، مورد تایید قرار دادند. و هنوز هم مدافع این سلطه شوم بر ایرانیان هستند. مردم ایران مدافعی در جهان ندارد. و به جز اتحاد و اتکاء به خود، راه دیگری برای نجاتش نیست.  

44 سال رنج و ذلت مردم ایران، از نتایج کودتای شوم 28 مرداد 1332 است. 

این ضرباتی که امروز در کوچه و برزن بر سر وپیکر زنان، در مبارزه برای حقوق انسانیشان ، کوبیده می شود، و حرمت انسانی ایرانیان چنین تا مغز استخوان خدشه دار می شود، نتیجه همان کودتا در پیش گیری از رشد سیاسی – اجتماعی ایرانیان بوده است.

سرکوب زنان ایران، چه با تحمیل قوانین بس ارتجاعی اسلامی 1400 سال پیش در قانون اساسی، و چه با بی حرمتی های متداول بر زنان در کوچه و برزن، وظیفه حفظ و اشاعه تاریخی این اسناد کودتای شوم را به عهده زنان می گذارد. چون این کودتا باعث روی کار آمدن این ملایان است. 

نفرت از بردگانی که برای آزادی خود قیام نمی کنند ، بس فراتر از نفرت به برده داران است.  

این دست آهنین آمریکا- انگلیس بر سر ملت ایران توسط ملایان است که برای بقای خود، می خواهند

 ملت ایران کوتوله ای بیش نباشد. اسناد سی آی ای ، گواه مصیبتی است که برما تحمیل شده است و همه شاهد نتیجه همه جانبه و نفرت انگیز آن در تمام ابعاد زندگی 25 شاهنشاهی و 44 سلطنت

 ملایان هستیم.

جنگ زنان ایران با هر آنچه استعماری، پایدار و جاودان باد

جنگ زنان ایران در اعتلای رشد شخصیتی و استقلال ملی توفنده تر باد

مبارزه زنان هرگز تابع شرایط و قطب بندی های جهانی نیست

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.