!وقتیکه توافقنامه ها نادیده گرفته می شوند

وقتیکه توافقنامه ها نادیده گرفته می شوند!

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست – قدرت زنان            09.06.2023

 

بله البته … همه هوادار صلح هستند! حتا جنگ افروزان!

ولی… فقط دفاع از صلح، کمکی به حل مشکلات مردم نمی کند. جامعه انسانی خواهان راه حلی هوشمندانه ، بجای محکوم کردن روسیه است.  

انتظار جهان، از این دنیای به اصطلاح متمدن کشورهای شمال، محترم شمردن توافقنامه های امضاء شده از طریق سازمان ملل است. چون دو راه بیش نیست. جنگ یا امضای توافقنامه.

از این رو، احترام به توافقنامه ها یک باید است، و گواه تمدن.

شوخی نیست، شما در خانه اتان هستید، یک بمب روی زندگی شما پرتاب می شود. خانواده شما در مقابل چشمان شما کشته می شوند. و این، نه برای یک یا دو سال، برای 14 سال جاری بوده است.

وقتی توافقنامه ها نادیده گرفته می شوند، چه می کنید؟ یک بار نه ! آن هم دو بار!

مطمئنن انتظار ندارید دولت ها دست روی دست بگذارند و در انتظار ادامه کشتار بشوند!

هر انسانی و هر کشوری متعهد است که از خود و مردمش در مقابل هر حمله، تجاوز و بی احترامی دفاع بکند.  درک این مطلب بسیار ساده است.

دفاع از خود اولین نشان زنده بودن است. حال علیه این دفاع از خود، شعار زیبای صلح سر دادن، چیزی جز نادیده گرفتن واقعیت ها نیست.

تا این جا من نه حرفی از کمونیسم زده ام و نه فاشیسم. من با شما به عنوان یک مادر حرف می زنم.

اگر پسری بزرگتر عادت کند که همواره کودکی را در راه مدرسه بزند، مادر به مدریت مدرسه رجوع می کند. و اگر حملات متوقف نشده و ادامه یابد، به پلیس و دادگاه مراجعه می کند. و اگر تغییری حاصل نشود، مادر مجبور است بی ملاحظه از هر ضرر و زیانی خود در دفاع از فرزند خود بجنگد. 

صلح!؟ وقتی مقامات قادر به دفاع از این کودک نیستند!؟ هر مادری که اجازه دهد فرزندش دوباره در راه مدرسه کتک بخورد بهتر است بمیرد. این منطق طبیعی زندگی ما مادران است.  وظیفه ای که طبیعت به ما مادران سپرده است و هیچ چیز نمی تواند آن را تغییر دهد. اگر نه، ما دیگر مادر نیستیم و بهتر است که بمیریم. زور گویی همه جانبه مردانه شما، غیر منطقی و غیر قابل قبول است.

در هر حمله به مردم بی سلاح، چون آنان قادر به دفاع از خود نیستند، دولت ها موظف به دفاع از آنان هستند، این یک اصل مسلم است. و کوتاهی هر دولت درامر دفاع از مردم، جرم دولت شناخته می شود. و باید برای آن بشدت تنبیه شود.

بین سال های 2008-2022، ارتش نیابتی آمریکا در اوکراین ، فاشیست های باندرا -آزوف، مدام مردم بی دفاع روس مقیم دنباس را از طریق کارخانه فولادسازی آزوفاستال در ماریاپول مورد حمله قرار داده اند. 15000 نفر، در این حملات قبل از ورود ارتش روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022 ،کشته شده اند.

در وین، تظاهرات بسیاری در دفاع از مردم مظلوم دنباس و کارگران سوزانده شده در اودسا

، بسیار قبل از ورود روسیه به اوکراین، برگزار شده است.

توافقنامه مینسک 2014 و 2015 توسط اوکراین نادیده گرفته شده اند.

انگلا مرکل نخست وزیر پیشین آلمان در مصاحبۀ خود در ژانویه 2023 صراحتن اعلان کرد: ما مجبور به امضای توافقنامه ها را با روسیه بودیم تا وقت برای آماده شدن به ارتش اوکراین بدهیم!

پس، تنها ایراد قابل قبول به مقامات روسیه ، تاخیر آنان در دفاع از مردم دنباس می تواند باشد.  بعد از اولین حمله، بعد از توافقنامه مینسک 2014، باید اقدام می کردند  برای چه منتظر شدند؟ هیچ کس نباید جرات کند که یک طرفه توافقنامه ای را ملغا کند. تمدن یعنی قدرت دادن به سازمان ملل.

برای ارتقاء تمدن انسانی، ما باید به توافقنامه ها احترام بگذاریم. این تنها راه احترام به حقوق بشر حقیقی است.و این تنها راه جلوگیری از جنگ است.  

لازم است که حزب کمونیست یونان یک بار دیگر تمام بیانیه های خود را بخواند و دست از بازی دو. دوگانه بردارد. احزاب کمونیستی که امروز مخالف دفاع روسیه از مردم مظلوم دنباس هستند، همان هایی هستند که در سال 1914 به لنین خیانت کرده اند. آن ها نمی توانند دنباله رو کائوتسکی مرتد در زیر پرچم لنین باشند!

آن ها، همانانی هستند که مدافع کلونیالیسم آمریکایی -اسرائیلی در فلسطین هستند.

آن ها همان نژاد پرستانی هستند که تظاهر به ضد نژاد پرست بودن می کنند!

آن ها ، همانانی هستند که به ملت یونان خیانت کردند و انبار های یونان را به اسلحه های کهنه فرانسوی پر کردند و کمر ملت صبور یونان را زیر بار بدهی تحمیلی شکستند! احزاب سوسیالیست فرانسه ویونان!

نه… آنان خائنین جدید نیستند. دنیا دارد به آنان نگاه می کند و آنان را می بیند!

مارکسیسم لنینیسم مدافع حقیقی حقوق مردم تحت ستم است. از 1914، از وقتیکه رهبران احزاب کمونیست و سوسیالیست اروپایی به لنین پشت کردند،  مردم اروپا نیز به آن احزاب پشت کرده اند. تمام احزاب کمونیست اروپا، احزاب بسیار کوچکی، نزدیک به صفر هستند. هیچ حزبی نمی تواند رای مردم را بگیرد اگر نسبت به آنان صادق نباشد.

بله، از زمان جنگ دوم جهانی، آمریکا رهبر امپر یالیست های جهان است. کسی نمی تواند آن را کتمان کند. آنان تا کنون به بیش از 50 کشور حمله کرده اند و منابع آنان را غارت کرده اند. آنان سازمان تروریستی ناتو را تشکیل داده اند و کشورهای اروپایی را مجبور به عضویت در آن کرده و همه با هم به کشورهای جنوب حمله و غارت کرده اند. تحت حمایت آمریکا، سازمان های بسیار زیر زمینی همچون بیلدر برگ تاسیس شده اند. تا آمریکا بتواند جهان را با توطئه به زیر یوغ خود درآورد. آمریکا جهانی شدن و نئولیبرالیسم وحشتناک را شروع کرده است.

احزاب کمونیستی، که در حال همطراز کردن روسیه و چین با آمریکا هستند، و همه را با هم امپریالیسم می خوانند، یاری دهندگان واقعی به آمریکا هستند. و دارند سعی می کنند بار جنایات آمریکا را سبک کنند. آنان دنباله روهای تاریخی کائوتسکی مرتد هستند. در جایی که خود را لنینیست می خوانند! آنان احزاب طرفدار دفاع روسیه را، حمایت کنندگان از بورژوازی می خوانند. در جواب باید منتظر باشند ، تا طرف مقابل آنان را حامیان ارتش نیابتی نازی صهیونیست  آمریکا بنامند.

کمونیست های حقیقی باید از آنان فاصله بگیرند.

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.