وحشت ملایان از قتل جگر گوشۀ ملت ایران

وحشت ملایان از قتل جگر گوشۀ ملت ایران

اعلامیه شمارۀ 32    

جبهۀ مردم برای نجات ایران ( خط 3)

8 خرداد = 28.05.2020

اگر چه دولت روحانی از قتل رومینا 14 ساله به دست پدرش اظهار تاسف کرد و خواهان مجازات قاتل شد ، ولی جرگۀ امام زمانی حجتیۀ انگلیسی، وحشت زده از این قتل هولناک و خیزش مردم علیه آنان، برای شکست سکوت وحشت، طلبۀ جوانی به نام علی سرلک را به میدان معرکه فرستادند. او با دهانی گشاد و توپ نمایشی پر، در مقابل احساسات شدیدا جریحه دار شدۀ ملتی، طلبکارانه، رومینای کودک و مظلوم را مرتکب گناه کبیره خواند و اظهار داشت که باید حتما مجازات می شد. و این که آدم باید خوک نباشد، و باید غیرت داشته باشد . و آنگاه با چرک عفن افکار پوسیده و پلید، به مردم ایران حمله ور شد. و بدین وسیله جرگۀ امام زمانی های انگلیس در ایران ، حمایت خود را از قتل هولناک دهقان فریب خورده و شستشوی مغزی شده اعلان کردند. و به خیال خود سیاست شکستن سکوت وحشت از قیام ملت را، توسط طلبه بی مقدار و طلبکار، به اصطلاح پیاده کردند. بکار بستن این شیوۀ موذیانه و پوسیده، به این دلیل است که اگر مردم به حرف های وقیحانۀ این طلبه اعتراض کردند، پیران عجوزۀ شورای خفته گان رهبری و بقیه انگل ها ی وابسته به انگل ستان مردم را آرام کنند که آری حق با شما است و او جوانکی نا اگاه بود و نمی دانست که اصول دین پنج نیست و پنجاه است. راست نیست، هزار چم و خم دارد! و اگر هم مردم معترض نشدند، این شیوۀ آتش به اختیاری، قانون ایران گردد و کشتار و وحشیگری رایج.

حال که این طلبه وقیح، در باب ارتکاب گناه کبیره توسط رومینا و مجازات شدید او سخن رانده و از غیرت و این که نباید خوک بود حرف زده، لازم است کشیدۀ محکمی از طرف جبهۀ مردم برای نجات ایران بر دهان گشاد و بی حیای او زده شود تا معلوم گردد چه کسی خوک است و بی غیرت .

کوس رسوایی و بی غیرتی رژیم ملا در جهان مدت هاست که نواخته می شود و شما دزدان و جانیان آنقدر سر گرم دزدی و اعمال ننگین هستید که نمی شنوید.

دائر کنندۀ عشرتکدۀ بزرگ مشهد در خاور میانه شمایید . تمام مردان ممالک خاور میانه برای زیارت زنان ایران که در حراج رژیم ملا هر نیم ساعت، در اختیار یک مرد خارجی قرار می گیرند. این زوارهای خندان امام رضا، سال های سال است که در رفت و آمدند. شما در زیر پرچم ملی ایران با نقش اله بر آن، بزرگترین عشرتکدۀ خاور میانه را ایجاد کرده اید. بجای ایجاد کار شرافتمندانه برای زنان سرپرست خانواده، مشوق آنان به خود فروشی در مشهد و قم شده اید. از تمام شهر های ایران آنان را به این دو شهر کشانده و در صیغه های نیم ساعته آنان را در اختیار مردان مختلف از ممالک خاور میانه قرار می دهید. شما بی غیرت ترین مردان روزگارید. شما ناموس ملی ایران را در معرض فروش گذارده اید. رژیم ملا ننگ خالص است. پایه های سلطنت علم الهدای انگلیسی در آستان قدس رضوی، که ریا کارانه کنسرتهای موسیقی را از مردم مشهد دریغ می کند بر پایۀ فروش زنان ایران و فحشای علنی به نام صیغۀ سگی، دائر است. جبهۀ مردم برای نجات ایران که ضد آمریکا و ضد شما و ارباب شما انگلیس است خوب شما را می شناسد. رژیم پست وحقیر شما می گوید ضد آمریکایی است، پس چطور تمام فرزندان شما در آمریکا هستند. پس چطور تمام پول خزانۀ ملی ایران در حساب بانکی فرزندان شما است؟ لابد فرزندان شما در آمریکا اصلا به کاباره ها و قمارخانه ها و تمام مراکز عیش و نوش نمی روند و پاک و معصوم هستند! از 4500 نفر از آغا زاده های نفرت انگیز شما در آمریکا، فقط 350 نفرشان در دانشگاه های آمریکا درس می خوانند و بقیه در آمریکا با پول مردم ایران در حال عیش و نوش و استفاده از روابط آزاد هستند. همین آقای قالیباف رئیس دزدان مجلس یازدهم، عکس عروسی شاهانۀ دخترش، با پول های دزدیده شده از خزانۀ ملی ایران، در تمام دنیای مجازی دست به دست گشته است. وقاحت تک تک اعضای این رژیم در بالاترین حد ممکن است. نشانه های ترس و وحشت از قیام ملت ایران در رفتار شما عیان است. شما می ترسید. چون خوب می دانید که سر بریدۀ رومینا ، کودک دلبند ملت ایران، ضامن سقوط شماست .

تمام جهان از این جنایت مخوف می لرزد. و ملت ایران برای شرف و حیثیت ملی خود بپا می خیزد. و بخوبی واقف است که چگونه این خوک های بی غیرت…این دزدها که تمام خزانه را غارت کرده اند، سزاوار خشن ترین مجازات ها هستند. امانشان ندهیم. از طلبه تا پیرهای عجوزۀ شورای خفته گان رهبری را ، این قاتلین رومینا را به سزای اعمال

ننگین41 ساله اشان برسانیم.

شعار ما :

مرگ بر آمریکا و رژیم دزد ملا

تخته شود مشهد وقم و فحشا

 

ملت بپا ست امروز

ملا فناست امروز

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.