واکسن سحر آمیز و مقاومت مردم

واکسن سحر آمیز و مقاومت مردم

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست    قدرت زنان    وین 29 نوامبر 2020

 

سئوال این است ، وقتی که مردم از طریق ابتلا به بیماری کوید 19 مصونیت نمی یابند و دوبار و سه باره به آن مبتلا می شوند چگونه واکسن آن به مردم مصونیت خواهد داد؟!

واکسن ها، میکرو ارگانیزم های تضعیف شدۀ بیماری ها هستند که با تزریق آنها، نوع بسیار خفیف بیماری و سپس مصونیت آن بیماری در افراد ایجاد می شود. پس وقتی خود بیماری ایجاد مصونیت نمی کند، معجزه ای رخ نخواهد داد، باور این که میکرو ارگانیزم تضعیف شدۀ آن ایجاد مصونیت کند بسیار دور از واقعیت محض است؟ و وقتی تنها هدف از واکسیناسیون ایجاد مصونیت است، و واکسنی ایجاد مصونیت نمی کند ، هدف از بکار گیری آن چیست؟! پس واکسیناسیون در این وضعیت، نه برای ایجاد مصونیت، بلکه برای اهداف دیگری انجام می شود! و اجباری کردن آن دقیقا تایید وجود اهداف دیگر است.

ولی از طرفی دیگر نیز، انسان علیه بیماری های بسیاری واکسینه نمی شود ولی با دریافت معالجات دارویی بهبود می یابد.

  شگفت آورترین کنش مقامات مسئول تمام کشور ها بجز کوبا، از زمان شروع پاندمی کوید 19 این است که همه بجای کمترین توجهی به یافتن داروی معالجه ، مصر به ساختن واکسن شده اند!!

کوشش فراوانی در یک مسابقۀ بزرگ در کشور های مختلف برای ساختن واکسن کوید  19 موثر، جاری بوده است. و شاید برخی خرسند از اجباری بودن جهانی واکسیناسیون و سود عظیم بوده اند. از طرفی دیگر شاید برخی در فکر ایجیتالی کردن انسان ها و برخی دیگر در فکر پیشگیری از دیجیتالی کردن ( شماره ای کردن ) انسان ها در این مسابقه واکسن سازی شرکت کرده اند. ولی در این میان تهدید و دخالت “سی آی ای ” علیه آزادی بیان در جهان و کامپیوتریزه کردن نام سایت های دهندۀ اطلاعات غلط (مخالف !) علیه واکسیناسیون نفرت انگیز است. و مبین فتنۀ پشت صحنه!

طبق برخی همه پرسی ها که تا کنون انجام شده است، مردم اکثرا علیه واکسیناسیون هستند. از این رو تمام بودجه ای که دولت ها برای خرید واکسن تا کنون صرف کرده اند نه تنها اتلاف اقتصادی بوده ، بلکه اتلاف زمان گرانقدر برای کشف دارو و نجات بیماران بی شمار با سلامتی رو به وخامت نیز بوده است.  

از این رو مردم انتظار دارند که تلاش در مورد واکسن بی مصونیت متوقف شده و تحقیقات جدی برای یافتن داروی شفا بخش کوید 19 شروع شود.

عقیدۀ ضد انسانی تزریق واکسن برای عقیم سازی مردم در جهت فائق آمدن بر انبوهی جمعیت زمین و زیر سلطه قرار دادن تفکرشان با روبات ایزه کردن مردم و پایان بخشیدن به زندگی اشان ، از طریق اعداد داده شده توسط واکسن، هم اکنون بخش از تاریخ شده است و با آگاهی مردم دیگر تاثیری نخواهد داشت.  

جمعیت جهان به آسانی از طریق رسانه های جمعی قابل کنترل است.

جهان مشکلی با مردم ندارد. مشکل اصلی صبعیت امپریالیست ها و در رأس آن امپریالیست های آمریکا است. آن ها با افکار نژاد پرستانه و بیمار خود، برای تحقیر انسان ها اینجا و آنجا به دنبال شیطانی ترین راه های عذاب مردم اند. 

امپریالیست ها باید بدانند جهان خود را با خواسته های آنان تطبق نمی دهد. و اگر تولید آزاد و فراوان روبات ها آنان را بی نیاز از طبقۀ کارگر می کند، می توانند با هر تعداد روباتی که می خواهند در هر سیارۀ دیگری زندگی جدیدی را شروع کنند. در این سیاره جا برای همه مردمان زمین موجود است. و مردم اجازه نمی دهند کسی آنان را تبدیل به روبات کند. پس باید امپریالیست ها متوجه بشوند که صاحب زمین نیستند و نمی توانند مردم را از طریق واکسیناسیون برده و انسان شماره ای بکنند. و در این میان

مقاومت جهانی علیه خیال بافان والاستریت شروع شده است. و بطور قطع آنان را از واکسیناسیون اجباری و روبات ایزه کردن انسان ها باز خواهد داشت.

در واقع وحشت آنان کاملا قابل درک است. تعداد آن ها با مگا ثروتمند تر شدنشان روز به روز کمتر می شود. از این رو آنان از عصیان جمعیتی که علیه آنان در رشد است در هراسند. آنان با امکاناتی که دارند ، فقط یک میلیارد را می توانند تحت سلطه داشته باشند. بقیه تا 9 میلیارد خواب خوش را از آنان ربوده از این رو برای فریب به واکسن  کرونا متوسل شده اند.  

واکسن بدون مصونیت مساوی با عدم واکسن است.

 

زنده باد همبستگی و مقاومت جهانی علیه رفتار فریبکارانه

 
دارو  بجای واکسن

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

 

*د رتاریخ 26 نوامبر، شرکت مسافربری هوایی “کوانتاس” اعلام کرده که برای سفر با

این ایر لاین ،مدرک واکسیناسیون اجباری  کوید 19 الزامی است . و این به صورت یک

قانون جهانی در تمام ایر لاین ها به اجرا گذاشته خواهد شد.*

*دولت انگلیس برای افرادی که جواب آزمایش های دو بار در هفته کوید 19 آنان منفی

است تا واکسیناسیون “پاسپورت آزادی ” صادر می کند . تا در اماکن مختلف بدون

ماسک تردد کنند. این پاسپورت در تلفن اسمارت فون آنان داده ضبط خواهد شد.و وزیر

بهداشت انگلیس سابق  “جرمی هانت” تاکید کرده که ما نیز باید مثل اسلواکی اپی ( باز

هم برای تلفن انترنتی) مبنی بر این که چه کسی تست شده و چه کسی واکسن زده شده

صادر کنیم.*

*کنترل عموم مردم جهان بوسیلۀ تلفن آنلاین دارد به بهانۀ این واکسن شروع می شود.

 

* “سی آی ای” موسسۀ نظامی آمریکا ، با شدت حمایت خود را از کامپیوتریزه کردن سایت هایی را که اطلاعات غلط علیه واکسیاسیون و برنامه های مربوط

به آن اخبار پخش می کنند اعلان کرده است.

*پس هر خبری رسانی غیر دولتی آمریکا را می خواهند به عنوان خبر جعلی مورد

پیگرد قرار دهند. این واکسیناسیون  که باید مربوط به سازمان های بهداشتی جهان باشد

، چگونه  سر از وظایف “سی آی ای”  سر در آورده است؟! سند ها یکی بعد از

دیگری دال بر اجباری بودن واکسن، و اهداف غیر پزشکی آن اعلان می شوند!!

 

 

Qantas Airways CEO Says COVID Vaccination Will Be Mandatory for Travel –‘We will ask people to have a vaccination before they can get on the aircraft.’ | 23 Nov 2020 | The CEO of Qantas says that the COVID-19 vaccine will be mandatory for anyone boarding his flights and that this will become the norm for all international travel. “We are looking at changing our terms and conditions to say, for international travelers, tAhat we will ask people to have a vaccination before they can get on the aircraft,” said Alan Joyce. “I think that’s going to be a common thing talking to my colleagues in other airlines around the globe,” he told Australian news program A Current Affair. Qantas will only resume flights to the US and the UK once a jab comes to market. As we previously reported, airlines across the world are likely to introduce similar measures once the coronavirus vaccine is widely available

26 November 2020 – 

https://www.legitgov.org

 

*د رتاریخ 26 نوامبر، شرکت مسافربری هوایی “کوانتاس” اعلام کرده که برای سفر با

این ایر لاین ،مدرک واکسیناسیون اجباری  کوید 19 الزامی است . و این به صورت یک

قانون جهانی در تمام ایر لاین ها به اجرا گذاشته خواهد شد.*

 

UK government to propose digital ‘freedom pass’ that allows heavily-tested citizens in public life | 22 Nov 2020 | The UK government plans to provide the rather dystopian-sounding digital “freedom passes” to people who test negative for COVID twice in a week. The plan is an attempt to “allow” people a shot at a “normal life” before a vaccine becomes available. The government is still working on the plan. Once it comes into effect, people who test negative for COVID will be given a document that will allow them to move around in public with no issue. People who earn the pass will be allowed to move about mask-less and even attend social gatherings with friends and family without having to observe social distancing. According to sources, the “freedom pass” could be stored in smartphones. “They will allow someone to wander down the streets, and if someone else asks why they are not wearing a mask, they can show the card, letter, or an app,” a source close to the issue told The Telegraph… Former health secretary Jeremy Hunt, said: “We should do the same [as Slovakia] in the UK, using the NHS COVID-19 app to record who has been tested and who has received the vaccine.” [We’re nearing the point where some might feel it’s time to ponder the solutions offered by the protagonists in the 2005 movie V for Vendetta.]

26 November 2020

https://www.legitgov.org

 

*دولت انگلیس برای افرادی که جواب آزمایش های دو بار در هفته کوید 19 آنان منفی

است تا واکسیناسیون،  “پاسپورت آزادی ” صادر می کند . تا در اماکن مختلف بدون

ماسک تردد کنند. این پاسپورت در تلفن اسمارت فون آنان داده ضبط خواهد شد.و وزیر

بهداشت انگلیس سابق  “جرمی هانت” تاکید کرده که ما نیز باید مثل اسلواکی ا پی در

تلفن انترنتی، مبنی بر این که چه کسی تست شده و چه کسی واکسن زده شده

صادر کنیم.*

*کنترل جهانی مردم  بوسیلۀ تلفن آنلاین دارد به بهانۀ این واکسن شروع می شود. *

 

Previous edition: US military funds CIA-backed firm to develop algorithm aimed at websites promoting ‘disinformation’ related to COVID-19 and vaccination plans

* “سی آی ای” موسسۀ نظامی آمریکا ، حمایت خود را از کامپیوتریزه کردن سایت هایی

که اطلاعات غلط علیه واکسیاسیون و برنامه های مربوط  به آن اخبار پخش می کنند اعلان کرده

است.*

*پس هر خبری رسانی غیر دولتی آمریکا را می خواهند به عنوان خبر جعلی مورد

پیگرد قرار دهند. این واکسیناسیون  که باید مربوط به سازمان های بهداشتی جهان باشد

، چگونه  سر از وظایف “سی آی ای”  سر در آورده است؟! سند ها یکی بعد از

دیگری دال بر اجباری بودن واکسن، و اهداف غیر پزشکی آن دارند رو می شوند. !!*

 

Comments are closed.