هم سویی ایرانیان

هم سویی ایرانیان

در دفاع از مردم فلسطین

فرح نوتاش قدرت زنان مرداد 1393

احساس غرور و افتخار... از انسان دوستی تمام احزاب و سازمان های اپوزیسیون ایرانی و حقوق بشر و منفردین ایرانی، چون اساتید دانشگاه های جهان، که از کشتار مردم فلسطین ابراز انزجار کرده اند و خواهان پایان بربریت اسراییل شده اند را کتمان نمی شود کرد.

شادمانی ... لغت فراگیری برای بیان این احساس از هم سویی ایرانیان ، علیه این بربریت، نیست .

گام ها جدا، ولی افقی یگانه... انسان دوستی ، که نوید بخش فردای متحد و پر شکوه پیروزی علیه مغرضان، و تحمیل کننده گان جهالت در ایران و جهان است .

دفاع از مردم فلسطین در ابتدا، نشان انسان بودن خود حامی و مدافع است. درود بر تمامی شمایان .

شما نشان دادید که به واقع پرچم دار انسان دوستی در جهانید.

در این برهۀ که قتل عام مردم مظلوم فلسطین بدون حامی مسلح در گستره غزه با حملات وحشیانه از هوا و زمین و دریا با نام بی معنی جنگ بی وقفه ادامه دارد ، بحث بر سر مسائل سیاسی درون فلسطین شاید خارج از خواست باطنی امروز به نمایاند .

لکن مطالبی در این زمینه نگاشته شده است، و بحث در این زمینه الزامیست حیاتی .

تاریخچه حماس نیز همانند داعش عریان است. در زمان استیلای مرسی (اخوان المسلمین) در مصرارتباط گسترده حماس با آنان کاملا علنی بود. تولد حماس دقیقا با حمایت اسراییل و کمک مالی اریل شارون و در مبارزه با الفتح بوده است . هر گاه الفتح مذاکرات صلح با اسراییل را به سر انجامی می خواست برساند ، یک شستشوی مغزی شده توسط حماس جایی خود را منفجر می کرد و همه برنامه ها منتفی می شد. و حماس بنیان گذار این نوع انفجار ها در جهان بوده است. اگر ما هدف دشمن را خوب بشناسیم آنگاه سرشت مبارزات را بهتر می توانیم ارزیابی کنی.

هدف صهیونیسم از روز ازل تا به کنون همانطوریکه چرچیل نیز تأکید کرده تصرف فلسطین در دراز مدت بوده است. پس اهرم لازم برای اسرائیل صلح نیست. بلکه تشنج دائم است. پس در حقیقت مذاکرات صلح منافات با اصل هدف آنان دارد. و ایجاد تشنج از وظایف حماس بوده است. و راکت های بی نهایت و خارج از شمارش حماس از بودجۀ ملی طبقۀ کارگر همیشه گرسنۀ ایران بدون اجازۀ مردم ایران، توسط رژیم سراسر فاسد ملایان دزدیده شده است و بلا عوض در اختیار حماس گذارده شده است.

حماس یک سازمان مذهبی است. تمام سازمان ها ، احزاب و دولت های مذهبی در راستای اهداف امپریالیست ها فعالند. حماس در از بین بردن جبهه خلق برای آزادی فلسطین ( جرج حبش) از هیچ اقدامی رویگردان نبوده است. و به همچنین در ایزوله کردن الفتح به هیچ وجه کوتاهی نکرده است .آیا براستی ما فریب انسان ها و شستشوی مغزی آنان را مبارزه می دانیم ؟ آیا ما انفجار های انتحاری را مبارزه می شناسیم ؟!! آیا این اقدام ، ترویج فریب و بلاهت در میان توده های وسیع جهان نبوده است؟

ای همرهان گرامی ، تأیید هر کنش ناهنجاری، در شأن مبارز واقعی نمی تواند باشد . و این که امروز این ها چه می گویند یاد آور تطهیر اسامه بن لادن است. تروریسم هرگزنه تنها جزو مبارزه نیست ، که ضد مبارزه است .

شعار جدایی دین از سیاست سالهاست در کنار شعار سرنگونی رژیم ملایان سر لوحۀ سایت بسیار وزین و مبارزیست که به حق دارای تحلیل های بسیارمنطقی ودر ستی بوده است. حال در حمایت از مردم بی دفاع غزه در مقابل رژیم بربر اسراییل برای مبارزین ماهیت حماس تغییر نمی کند.

از طرفی دیگر ،جای بسی تعجب است ، سایتی که نزدیک به چندین سال مبلغ و فروشنده کتابی علیه اخوان المسلمین است ، حال با چه شوری از شاخۀ اخوان المسلمین (حماس) دفاع می کند!!

که اگر این ها بروند داعش می آید. خوب بیاید . هر دو، از یک منبع امپریالیستی آب می خورند . نکند از این که داعش سر می برد و با آن فوتبال بازی می کند و یا دل و جگر و سربازان را نپخته می خورد باید ترسید ؟

این لشگر ارازل از خیل سربازان بی سواد و خرفت امپریالیسم امریکا و انگلیس در جهانند. این ها از آن زمره آدم هایی هستند که هیچ استعدادی برای ابراز وجود در هیچ زمینه ای نداشته اند. حال با خرید و فروش و تحمیق جایی برای ابراز وجود یافته اند. کل ایرانیان اپوزیسیون ایران هم که نشان دادند تحمل نخواهند کرد.

جمهوری اسلامی در سوریه دیده شده برای از بین بردن اپوزیسیون واقعی با داعش همکاری کرده است. هم چنانکه در فلسطین همکار حماس برای زدودن مبارزان واقعی علیه اسراییل بوده است.

انحصار طلبی را ملایان به دیگران در جهان آموزش می دهند. حال ما را از چه می ترسانید که داعشی که دشمن ایران است می آید؟!!

اتفاقا جمهوری اسلامی با داعش دوست تر است تا مردم ایران. در این بلبشوی جهانی صحبت از

تفکیک جنسی در ادارات چه معنی دارد ؟ یا در ترکیه ، معاون اردوغان : زنها نخندند!!

این حکومت های خبیث در حال علامت دادن به امریکایند ، که زحمت نکش ما خود داعش هستیم.

ما نمی توانیم در ایران دین را از سیاست جدا بخواهیم و در ممالک دیگر از سازمان های مذهبی حمایت کنیم ! ما نمی توانیم اخوان المسلمین را رد کنیم و از شاخه های دیگر آن جانب داری کنیم!!

دو گانگی هرگز نمی تواند سازنده باشد. صداقت و شفافیت از مهمترین اهرم های مبارزاتی هستند.

این که ملتی کسی را انتخاب کند یا نکند نیز ملاک حقانیت او نمی شود . نمونه هیتلر.

و این که افرادی فکر کنند که می توانند با بازی های سیاسی ، مذهبی های مار خورده افعی شده را به این سو و آن سو ق دهند، فقط و فقط نشانه عدم شناخت تاریخی این افراد از کلیه مذاهب جهان است . بخصوص مذهب در ایران با قدمت مکر و حیله گری 8000 ساله . و پیوند با امپریالیسم فرتوت انگلیس از سال 1650. جمهوری اسلامی مربی راستین خباثت به تمام فتنه گران مذهبی در جهان است. و مولد پی در پی اپوزیسیون های متفاوت برای ماندگاری است.

تاکتیک حمله به زنان ، شلاق و اعدام های خیابانی، برای ایجاد فضای مغشوش و غبار آلوده است. که در پس آن غارت و دزدی وچپاول اموال ملی نهفته است. برای استیلا ی دایم از دادن هیچ گونه باجی خود داری نمی کنند.

حقه و کلکی که رفسنجانی میداند به حق، برابر با تمام حیله های تاریخ است. این قاتل کثیف قتل های زنجیره ای با هر تصویر تبلیغاتی به عنوان خبر در هر سایت افشاگر ماهیت صاحب سایت می شود. امید است، بعضی ها بیش از این باعث مزاح دیگران نشوند!! و وقت و نیروی مبارزه را، با

دهه ها تأخیر و هزاران کشته و نسل ها ی پی در پی غرق در تحمیق وبلاهت بیش از این ،

به هدر ندهند.

ولی... این که اسراییل علاقه دارد آنچه را که روی می دهد جنگ بنامد و حماس هم از آن استقبال می کند علتش کشتار هر چه بیشتر فلسطینی ها است . کشتاری یک جانبه وهدفمند برای تصرف مابقی فلسطین است و محوکردن مردمی ، بنام فلسطینی از چهرۀ جهان است.

اسناد فلسطین از اول تا به کنون ، موید این کشتار هدفمند است. صهیونیست ها هرگز اجازۀ فرار به این مردم مظلوم نداده اند. حال زندگی آنانی که خانه خراب بی آب و برق و غذا ورشد انواع میکرب ها بر ویرانه ها زنده اند تصورش حتا رنج آور تر از مرگ مظلومانه بیشمار است .

در ژانویه 2009 بعد از قتل عام مردم فلسطین توسط اسراییل ،رئیس وقت دولت ایران به رهبر حماس پیروزی را تبریک گفت ! پس قتل عام از هردو طرف هدف بوده که به پیروزی رسیده!!

در گسترۀ جنگ جهانی دوم،

اکثر صهیونیت ها برای مبارزه با فاشیسم وارد احزاب چپ اروپا که با فاشیست ها مبارزه

می کردند شدند. بعد از جنگ هم ، همانجا ماندند . و کمیته های مرکزی را تصرف کردند و مبارزین اصلی را آنقدر تحت فشار قرار دادند ، که آن ها احزاب را ترک کرده ، افسرده و پاسیو شدند . این قضیه تا به امروز نیز ادامه دارد . کمک های مال اتحاد جماهیرشوروی سابق به یکی از احزاب کمونیست اروپا دیگر در اختیار اهداف حزب نیست. چند سال پیش توسط کمیته مرکزی به یکی از بانک ها در اسراییل منتقل شده است ! از این واضح تر؟! باید از تأثیر پذیری از تمام احزاب چپ و راست دنیا جدا اجتناب کرد . و مسئولیت خطیر تأثیر گذاری را از وظایف خود دانست .

تمام احزاب چپ و راست اروپا خواهان پیروزی کامل اسراییل هستند. دلائل آنان متفاوت است. چند سال پیش به هر کجای اروپا که می رفتی ، در رابطه به کشتار فلسطینی ها ، یک جمله مکررا شنیده می شد .   (جریان دو سو دارد) . چندش آورتر از همه ، صحبت کارگردانی ایران بود(با ریش) که می گفت : قلم دست کودکی را که سنگ می اندازد باید شکست . اگر سرزمین فلسطین، سه هزار سال پیش در اختیار قوم جهود (عربی ِیهود) بوده خوب نصف جهان هم در اختیار ایرانیان بوده . پس ما هم شروع به بربریت و ادعا و کشتار مردم بی گناه جهان کنیم ؟!

افراشتن پرچم ضد امپریالیسم ، ضد صهیونیسم ودسیسه های آنان کمربند سبز ، جنبش ها، سازمان ها و دولت های مذهبی از وظایف عاجل ایرانیان متحد است.

افتخار تثبیت شدۀ ایرانیان احساس بی مرز انسان دوستی در گستره جهان است.

Comments are closed.