هموطن خارج از کشور بر پا خیز و فریاد ملت مظلوم ایران باش

هموطن خارج از کشور بر پا خیز و فریاد ملت مظلوم ایران باش

جبهۀ مردم برای نجات ایران  – خط سوم

اعلامیه شماره 71

چهاردهم خرداد = 4  یونی  2022

همزمان با برگزاری سالگرد ارتحال روح اله خمینی در لاهه، ساعت 6.30 بعد از ظهر روز دوشنبه 6  یونی 2022 ، که از طرف رژیم ملا بر گزار می شود، هموطن عزیز، تو نیز فریاد مردم مظلوم ایران بر علیه رژیم ملا و بنیان گزار آن روح اله خمینی باش. تو نیز در میدان مرکزی شهر خودت 43 سال مظلومیت این ملت داغدار را با هر وسیله ای که می توانی به سمع و نظر مردم جهان برسان. با عکس، با نوشته، با فیلم، با سرود و شعار و تظاهرات.

تونیز به جهان نشان بده که مردم مظلوم ایران در 43 سال حاکمیت این رژیم خون آشام دزد و 

غارتگر و جاهل ارتجاعی چه ها کشیده است. تو فریاد گرسنگان ایران باش . تو فریاد دردمندان ایران باش . تو فریاد کارگران ایران باش. توفریاد زندانیان ایران باش. تو فریاد کودکان خیابانی ایران باش . تو فریاد کودک عروسان دردمند ایران باش.

با تمام جان … تو فریاد دردهای ایران باش

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.