نه فقط پوتین

نه فقط پوتین

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان          وین   28 ژانویه 2022

نه فقط پوتین؛ بلکه تمام انسان ها  خسته وبیزار از تهاجم پیوسته در سیاست خارجی ضد انسانی و خود مرکز آمریکا هستند.

و همه از اوضاع آشفته، فقر و فلاکتی که در سراسر جهان، ناتو با جنگ افروزی مسبب آن است به جان آمده اند.

نگاه کنیم به تمام فجایعی که آمریکای بعد از دستیابی به بمب اتم در جهان مرتکب شده است.

نگاهی به دیدگاه بیمارگونه اش که در تحمیل سالوس بی وقفه به جهان است بیاندازیم. از زمان بمباران هیروشیما – ناکازاکی، این هیولا از ریختن خون سیر نمی شود و از نابود کردن زندگی مردم جهان باکی ندارد.

آمریکا بی شرمانه مصمم است تا تمام کشور ها را زیر سلطه خود آورد. و هیچ  حدی را محترم نمی شمارد. کشتن، ویران وغارت کردن را بدون هیچ تعهدی به انسان شدن،حق خود می داند.

وزیر امور خارجۀ آمریکا، آنتونی بلینکن بطور صریح می گوید، نه از پیشروی ناتو می توانند باز بایستاند و نه می توانند قول نگرفتن عضو جدید را بدهند.

و دبیراول ناتو، یان استولتنبرگ نیز در 18 ژانویه 2022 هر مصالحه ای را در مورد گسترش ناتو رد می کند. او به راستی تمام کشورهای اروپا را، با ایجاد پایگاه های پرتاب موشک با کلاهک های اتمی رو به روسیه، تبدیل به جهنمی پنهان کرده است.

براستی ناتو برای چه راه اندازی شده است؟ و چرا گسترش آن نمی تواند متوقف شود؟

بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکای صهیونیستی، با تکیه بر دسترسی اش بر بمب اتم، در صدد

بر آمد ارتشی برای برآوردن آرزو های بیمارگونۀ سلطه اش بر جهان راه اندازی کند.

پس با برنامه ای موذیانه با تکیه بر داشتن بمب اتم، به بهانۀ حمایت از کشورهای اروپایی که مجهز به بمب اتم نبودند، به اصطلاح در مقابل تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، سازمان ناتو را در سال 1949 تاسیس کرد. و همزمان مجمع پنهانی بیلدربرگ توسط صهیونیست های لهستان و هلند درپیوند با صهیونیست های آمریکا، برای صدور دستورات سالانه به روسای جمهور و پادشاهان تحت سلطۀ آمریکا در جهان ایجاد شد.

بعد از جنگ جهانی دوم، شاید کشورهای اروپایی، تحت فشار مشکلات بعد از جنگ، و یا پیشگیری از مشکلات بعدی موافق عضویت در ناتو شدند. ولی بعد ها نمی دانستند چگونه از آن خارج شوند! سیاستمداران بسیاری در اروپا تشخیص دادند که این وابستگی دارد اروپا را تبدیل به مستعمرۀ آمریکا می کند. چنانکه در سال های اخیر، لزوم ایجاد ارتش اروپا در اینجا و آنجا مطرح شده است.

در حرکت آمریکای صهیونیستی به سوی سلطه مطلق بر جهان و دسترسی مجانی به منابع کل جهان، همواره یک برنامه اجرا می شود. خرد کردن ممالک به سرزمین های کوچک بی دفاع. مثل یوگسلاوی سابق . رویای آمریکا برای روسیه و چین نیز، اینگونه است. آرزوی بیمار گونه ای که آمریکا به گور خواهد برد. و از آنجائیکه روسیه و چین مجهز به سلاح هسته ای هستند، برای رویا رویی با آنان، فعلا از سلاح فتنه و تزویر استفاده می کند. و با همین سلاح موفق به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شده است. حال وقتی بلینکن و استولتنبرگ تاکید می کنند که نمی توانند از گسترش ناتو ممانعت کنند، دقیقا تائید نقشۀ آمریکا و روند دیکته شده، به آنان است. آنان دارند به صراحت می گویند ما مصمم به تسخیر روسیه در آینده نزدیک و هر چه زودتر هستیم و نمی توانیم مانع گسترش ناتو بشویم!  

و اروپا بیش از نیم قرن است که بازی خوردۀ تزویر آمریکا است.

اوکراین مشکلی با روسیه نداشته و در واقع ملت روسیه و اوکراین یک ملت هستند. تمام مشکلات کنونی بین روسیه و اوکراین نتیجه فتنه های آمریکای است.

آمریکا با هدف سلطه بر روسیه سال هاست که مشغول فتنه در اوکراین و دیگر کشور های

اتحاد جماهیر شوروی است.

آمریکا با دو هدف در اوکراین به فتنه مشغول است.

    – اوکراین را به عنوان ارتش نیابتی خود رو در روی روسیه قرار دهد. و اوکراین مجانی برای اهداف آمریکا با روسیه بجنگد و جاده صاف کن ورود آمریکا به روسیه شود.

   –  کشوری نزدیک تر برای مستقر کردن سلاح های اتمی خود علیه روسیه  بیابد.  

از این رو آمریکا فاشیست ها را در اکراین و دیگر کشور های اتحاد جماهیر شوروی سابق ارتقا می دهد و حمایت می کند. همچنانکه از هیتلر حمایت می کرد و او را ارتقاء داد تا علیه روسیه بجنگد. و سپس خود یکی از شرکای متفقین علیه او شد. و با تکرار همان سناریو امروز به فتنه در اوکراین ادامه می دهد.

در ثانی، از هر معامله ای بین اروپا و روسیه سخت ناراحت می شود . و برای برهم زدن آن معامله تا پای راه اندازی یک جنگ پیش می رود. لولۀ گازی نورد استریم 2 روسیه، که گاز اروپا را تامین می کند خار چشم آمریکا شده است.   

وقت آن رسیده است که مردم کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی بیدار شود. و بیش از این خود را در معرض سوء استفاده آمریکا قرار ندهند. همواره بیاد داشته باشند که رهبر جهان آمریکا نیست. رهبر جهان لنین کبیر است که با رهبری انقلاب سوسیالیستی در روسیه، جهان را تغییر داده است. نه تنها انقلاب روسیه و چین و تمام کشورهای سوسیالیستی، که تمام مبارزات گستردۀ کشورهای تحت استعمار برای رهایی ، دنبالۀ همین انقلاب عظیم هستند.

 درود بر لنین که هرگز نمرده است.

مردم جهان از تمام کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی، آنانی که با کوشش جمعی خود، دنیا را دگرگون کرده اند، انتظار اتحاد مجدد را دارد. باید دوباره علیه دشمن مشترکشان که آمریکا است با هم متحد شوند. جنگ جهانی دوم و تمام قحطی ها و بدبختی های آن توسط آمریکا برای نابودی روسیه انقلابی و متحدین اش طراحی شده بود.

محکوم کردن یک دیگر بجای آن، دور از حقیقت است. جهان با عشق و احترام به ملت روسیه و متحدین روسیه برای تغییر جهان و حمایت از تمامی انقلابات سوسیالیستی و ضد استعماری می نگرد. 

اتحاد اروپا و روسیه دنیا را تغییر خواهد داد

ناتو باید لغو شود

آمریکا باید از اروپا رانده شود

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.