نه… به باج موازنه

نه... به باج موازنه

فرح نوتاش               بهمن 1392                    قدرت زنان

وقتی که قدرت زنان سال 2014 را سال سرنگونی 3 رژیم اعلام می دارد ، نه بخاطرعلم غیب است و نه نادیده گرفتن قانونمندی های تحولات و انقلاب های اجتماعی . خیر، دقیقا به خاطر شناخت سوء استفاده های رژیم های مذهبی به لحاظ گره خوردن با باورهای مذهبی توده ها ست، که بعد از استیلا ، ریشه می دوانند و حیله های

پیچیده تری را برای ماندهگاری بیشتر اعمال می کنند . به همین دلیل اگر به حال خود رها شوند سلطه آنان شاید قرن ها بطول انجامد.

کاری را که صد سال دیگر می خواهیم انجام دهیم همین امسال باید تمامش کنیم . این واقعیت سی و پنج سال پیش کاملا برای همه روشن نبود . خوشبختانه بودند سازمان هایی که از همان ابتداء مخالفت خود را چه در نظر وچه در عمل ابراز می کردند ، ولی با همین استدلالات حفظ توازن و حمایت از که بر که امروزی به آرامش خوانده می شدند. هر چند که اگر خوانده هم نمی شدند ، نمی توانستند موفق بشوند. به 2 دلیل ، باور توده ها و حمله از خارج .

شاید حمایت کننده گان از خط اصلاح طلب بگویند هم اکنون نیز آنچنان است. بله هم آنچنان هست و هم نیست.

هست بدلیل اینکه تغییری در باورهای عمیق توده ها ایجاد نشده است.

و نیست به دلیل این که شرایط بسیار ناهنجار اقتصادی و...... به توده ها در واقعیت زندگی ثابت کرده که این رژیم هرگز علاج درد آنان را نخواهد کرد. و این وقوف خود مهمترین رکن لازم برای تحول بنیادی است. و مهم نیز اینکه، اکنون بصورت گسترده روشنفکران به امر اتحاد تا اندازه ای واقف شده اند.

چرا تا اندازه ای ؟ به دلیل این که حوض ها و استخر های کنار هم هرگز خاصیت وخروش دریا را ندارند. و ایجاد تغییرات بنیادی نیازمند دریا ست. واین باور دلیل نوشتن این مقاله است.

استدلالات حمایت کننده گان از اصلاح طلبان بر همه روشن است. و لی پافشاری برادامه راهی که در عمل با شکست درد ناکی مواجه بوده روشن و موجه نیست!

در مباحثه دو فرد، یکی گفت حزب ما معتقد به فلسفه علمی است ، آن دیگر گفت پس چرا همیشه شکست می خورید؟! مگر نه این که علم با محاسبات کمی و کیفی میبایست موفق شود؟!

آنچه که در این میان بطور کلی فراموش می شود آموختن از شکست هاست. پافشاری و بر عهد اولیه جوانی وفادار ماندن و نادیده گرفتن 35 سال تجربه خون بار وبس تلخ واقعا تعجب آور است.. ، تصاویر اعضأ جوانی باخته در کنج زندان ها ی شاه و سپس زندانی و اعدام شده توسط رژیم بربر آزار ، فقط بدرد تزیین صفحه سایت ها و کتاب ها و غیره... می خورد وعمر و جان باختۀ مظلوم و عزیزشان هرگز ایجاد درد واشک و خشم وخروش منتهی به تغییر مسیر برای کسب پیروزی نمی کند. آیا ما حالمان خوب است؟ و حساسیت های انسانی مان هنوز فعالند؟

اصلاح طلب ها از اول حرفی را که زده اند تغییر نداده اند. طبق قانون اساسی مطیع هرم ولایت می مانند.

وصد البته به نفع شان هم هست که متحد هرم رهبری بمانند و تا آخرهم همین اطاعت را ادامه خواهند داد .

چون همگی مدافع نظامی با فاصله های طبقاتی شدید هستند و سیستم این نوع از حکومت هرم است.

پس حامیان اصلاح طلب ها نمی توانند هم از اصلاح طلبان دفاع کنند و هم از رهبری انتقاد . انتقاد از رهبری یعنی انتقاد از قانون اساسی و آن نیازمند سرنگونی رژیم . این دو گانگی هرگز قرین موفقیت نخواهد شد. و چرخشی است در دایره و مدار بسته. ولی اصلاح طلبان به ظاهرمخالف رهبری ، سه بار در هشت سال، 24 سال حکومت کرده اند و کاملا در پیاده کردن اهدافشان ( نجات رژیم جهنمی) موفق بوده اند . و که بر که بین این و آن گروه حکومتی یعنی انتخاب همه آن ها که تحت لوای هرم رهبری هستند بر طبقه کارگر و قشر متوسط ،یعنی جانبداران از سرمایه داری مذهبی وابسطه به انگلیس.

گفته شد اجتماع قانون مندی خود را دارد و با اراده و تصمیم نمی شود تغییری ایجاد کرد. درست است. بشرطی که

چشم بر روی وجود این همه قانون مندی های موجود نبست. و وجدان و اراده انقلابی خفته را بیدار کرد..

اما موازنه قدرت در جهان ، تضاد اصلی در جهان روزی تضاد بین سوسیالیسم و امپریالیسم بود.

این دو جهان ، بعلاوه جهان سومی که در بر گیرنده چندین قاره می شد.

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپا در سال 1991 از یکسو ، چرخش به راست چین از سویی دیگر و رکود و خمودگی در کل احزاب چپ جهان، توازن قوا به ضرر تمام کشورهای جهان سوم تغییر یافت. از آن پس جهان به درستی با دو قطب شمال و جنوب خوانده می شود. حال این جنوب است که در تهاجم دائم امپریالیسم دارد جان می بازدو تکه تکه می شود. اینهمه گرگ وحشی افتاده اند به جان سوریه. تضاد اصلی در جهان همانطور که در سوریه می بینیم بین شمال و جنوب است. روسیه از هیچ کمکی دریغ نمی کند، ولی پوتین در 18 نوامبر 2013 می گوید ایران و عربستان در باره سوریه تصمیم بگیرند . می توان دید که توان روسیه محدود شده است. و تکرار مانور خلیج خوک ها ناممکن .

تضاد جناح های مختلف رژیم آزار با هم جزیی واز نوع آشتی پذیراست . همه در یک کفه اند و در کفه دیگر مردمی که با هر اعتراضی کشته می شوند . اگر موسوی و کروبی زندانی خانگی هستند به درستی به عنوان آخرین ناجی مردم پسند رژیم سراسر فاسد حفظ شده اند و الا مثل مردم کشته می شدند. اصلاح طلبان در حکومت24 ساله خود مسئول نرم نرم رساندن شیوه حاکمیت به این مرحله فساد و شدید ترین نوع دیکتاتوری در جهان اند.این افراد نیستند که دیکتا تور زاده می شوند بلکه بستر و محیط پرورش است که این ویژگی را رشد می دهد. و صد البته مهمترین ویژگی وابسته گی به امپریالیسم نیز در کشور های جنوب ، ایجاد حکومت های دیکتاتوری است.نوکران اجنبی هرگز دوست و دلسوز ملل نیستند. خیره شدن به یک نقطه و مکث کردن، باعث گم کردن خط می شود . مسئله احمدی و محمودی نقطه ای از خط خونین و سراسر جنایت رژیم آزار را تشکیل می دهد. اصلاح طلبان در زمان انتخابات کرنش در مقابل مردم و بعد از کسب آراء پشت به مردم و کرنش درمقابل رهبری شیوه حکومتی شان بوده و هست .هرگز از مردم در صحنه برای تغییر موارنه قدرت بنفع توده ها استفاده نکرده و مردم خروشان در صحنه را با آرام کردن به خانه ها فرستاده اند. این توازن قوا وکه بر کۀ منفعل و ایستا در 35 سال روز به روز به وخامت بیشتری دچار شده.

قدرت زنان نه... به باج برای حفظ این موازنه جهانی و نه به باج برای حفظ این موازنه قدرت در ایران می گوید. قدرت زنان این موازنۀ کاملا به نفع امپریالیسم و نوکرانش را در ایران و جهان به هم خواهیم ریخت و موازنه جدیدی به نفع مردم ستمدیده جهان پی ریزی خواهد کرد .

ما دیگر نمی توانیم خودمان را به خواب بزنیم . به آخر خط رسیده ایم .تجاوز به کودکان مان یعنی شدید ترین نوع توهین به مردم ایران وسر آغاز فصل بردگی . این رژیم گوش برای شنیدن صدای مردم نداشته و ندارد.اعتصاب ها و تظاهرات مسالمت آمیز مردم را همواره بخاک و خون کشانیده است. اکنون فقط دوره حمله به رژیم آزار و سرنگونی آن است .

عدم دفاع مردم از قذافی به دلیل تصور او از مدرسه های دخترانه به عنوان حرمسرای شخصی اش بود والا آنقدر رفاه برای مردم ایجاد کرده بود که در رویا هم دیگر نخواهند دید.

با آگاهی و بهره گیری از اراده انقلابی، جهان را می توان از امپریالیستهای انگلیس و آمریکا ، بانیان حکومت های مذهبی در جهان و جنبش های مذهبی ، وایران را ازسلطه ملایان برهانیم. مبارزه ما فقط در صورت عمل کرد جهانی موفق خواهد بود. و این وظیفه تمام ایرانیان خار ج از کشور است با کنشی هماهنگ و در جبهه ای واحد، جهان را آگاه از یورش های مذهبی امپریالیست ها کنند.

چرا که حاکمیت مذهبی از ایران شروع شده و توسط ایرانیان هم باید خبر بر چیده شدنش به گوش جهانیان برسد. چرا در همه جهان ؟ چون رشد حکومت های مذهبی جهانی است. اگر در یک جا کوبیده شود ،دگر جاها به همان جا برای رشد دوباره کمک خواهند کرد..با این که مرسی اصلا علاقه ای به ارتباط با ایران نداشت ولی دولت بعد از مرسی شدیدا به دولت ایران برای دخالت در امور داخلی اش هشدار داده است. ایران راهنمای مذهبی امریکایی های مصری در میادین قاهره است . چه بسا که از کمک های مالی نیز دریغ نمی ورزد.

بعضی از قانون مندی های لازمه تحولات بنیادی

ملل با حضوراین شرایط ، دفاع از حاکمیت را در مقابل هجوم دشمن از خارج، وظیفه خود نمی دانند.

تنگنای شدید اقتصادی : گواه فحشا در سنین پایین ، آمار رشد یانبده کودکان خیابانی و بیکاری و ...

سرکوب آزادی های سیاسی و عدم حضور احزاب و سندیکا ها : پیاده کردن شعار حزب فقط حزب اله

سرکوب اعتصاب ها ی حق طلبانه صنفی : مثل سرکوب اعتصاب راننده های شرکت واحد و جایگزین کردن راننده های خودی وزندانی ، شکنجه و اخراج اعتصاب کننده گان .

ایجاد فضای اختناق و دیکتاتوری عام : یورش به خانه ها و برهمزدن عروسی ومهمانی و دخالت و تلکه مردم

سرکوب آزادی بیان : مثل کشتار نویسندگان و خبرنگاران و روشنفکران. و سانسور تمام و مدام.

سرکوب آزادی های فردی : مثل تحریم چت کردن دختران و پسران دوهفته پیش توسط رهبر دزد ها

سوء استفاده از تن و جان مردم: قانون تجلوز به کودکان و تجاوز به زندانیان مرد وزن توسط رژیم ایران

غارت و چپاول اموال و بودجه مملکتی به نفع طبقه حاکم : غارت بانک ها و اموال ملی

عدم صداقت رهبری : مهندسی کودتا و کشتار، غارت و خرج بودجه و ثروت ملی بی اجازه ، تحمیل رآی خود.

وابستگی به نیروهای خارجی : وابستگی تام به امپریالیسم انگلیس

این بخشی از لیستی که می تواند بسیار گسترده ترباشد . آیا این شرایط و قوانین اجتمایی آماده زیرو رو کردن هستند یا نه؟ شرایط سرنگونی سالهای زیادی است که حاضر است این ما هستیم که باید حاضر شویم واز این مسخ چندش آور خود را برهانیم و این همه فاجعه انسانی را تحمل و قبول نکنیم. از سلامت حساسیت های انسانی خودمطمئن شویم . سکوتمان در مقابل این فجایع انسانی باید آزیر های خطر سلامت اعصاب و روان و شخصیت مان را در بلند ترین درجه به صدا درآورد. ما نیازمند اتحاد کل نیروهای برای سرکوب جنایت کاران حکومت تجاوز به کودکان هستیم

پس درود به تمامی آنان که با بیداری و اراده انقلابی ، این رژیم سراسر خدعه ونیرنگ را قبل از حمله خارجیان و شطرنجی کردن ایران سرنگون کنند. نیروهای مسلح ایران از خود شخصیت نشان داده و حامی ملت باشند. ما همه مسلح هستیم ولی نمی خواهیم به فرزندان مسلح خود حمله کنیم. هر چه زودتر تمام ملایان را دستگیر و زندانی کنید.

ما می توانیم . ...همه با هم

تکرار مانور خلیج خوک ها ناممکن:

خلیج خوک ها خلیجی در جنوب کوبا که در 16 آوریل 1961 طرح سیا و کندی در آن جا آغاز شد. ،‌ سازمان دهی 1700 تبعیدی کوبایی و با حمایت و پشتیبانی جنگنده‌های آمریکایی بر علیه انقلاب کوبا به اجرا در آمد. این عملیات به "جنگ خلیج خوک‌ها" معروف شد و با ناکامی آمریکا و همدستانش به پایان رسید. . اتحاد جماهیر شوروی با ارسال ناوگان های جنگی خود از حکومت جدید انقلابی کوبا حمایت کرد و صریحاً اعلام کرد در صورت تعرض آمریکا به کوبا، شوروی علیه آمریکا ودر حمایت از کوبا وارد جنگ با آن کشور خواهد شد و به همین منظور خروشچف رهبر وقت اتحاد جماهیری شوروی دستور استقرار موشکهای هسته ای شوروی در کوبا را صادر کرد .آمریکا با درک عمیق بحران تعهد کرد که به کوبا حمله نکند و در مقابل شوروی نیز کلاهک های هسته ای خود را از کوبا خارج کرد.

Comments are closed.