نهضت ملی شدن نفت

نهضت ملی شدن نفت

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان           وین -1392اسفند                                                                                     

نهضت ملی شدن نفت، مبارزۀ ضد استعماری یه مردم ایران به رهبری دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران نه تنها در 29 اسفند 1329 به پیروزی انجامید بلکه تبدیل به جشن ملی ایرانیان شد.

هم اکنون در اسفند 1392 بعد از 63 سا ل ما شاهد بزرگداشت آن مبارزه و پیروزیش توسط ایرانیان در سراسر جهان هستیم و شاخص آن همراهی و همدلی توأم با احترام جهانیان به این مبارزه مردمی و بزرگداشت آن است . 50 سال سلطه ای که با امضاء قرارداد دارسی توسط در بار قاجار با امپریالیسم بریتانیا در سال 1280 بسته شد و 1312 تمدید شد . امپریالیسمی که از آن پس، شدید تر به سلطه در حیطه سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و فرهنگی در ایران را عملا به ایرانیان تحمیل کرد.

جنگ جهانی اول بین 1294 – شمسی تا 1298( 1914تا 1918 میلادی) هم زمان با سلطه انگلیس بر ایرا ن است و تاراج نفت کمترین زیانی بود که امپریالیسم انگلیس به ایران تحمیل کرد.

ایجاد قحط سالی عمدی در زمان جنگ جهانی اول و پر کردن گندم و دیگر مایحتاج مرم ایران در

انبارها و دادن گرسنگی عمدی به مردم ایران و مرگ ده میلیون از هجده میلیون سکنه ایران دردی است که هر ایرانی باید با یاد و آگاهی از آن تا به ابد نفرت به امپریالیسم بریتانیا را چون آتش زدن کتابخانه ها ی ایران 1400 سال پیش توسط اعراب، نه تنها به نسلهای بعد بگوید بلکه در براندازی این امپریا لیسم برخیزد. و از جان و دل در خون خواهی 10 میلیون ایرانی که از گرسنگی ریشه درختا ن را می جوید ند و بر خیابان های ایران چون حیوانات چهار دست و پا می خزیدند و پیاده روها از نعش آن هایی که دیگر شبیه انسان نبودند انباشته بود و همگی پوستی بودند بر استخوان، علیه انگلیس مبارزه کند.

مظلوم انه ترین قتل عامی که تاریخ نه دیده و نه ثبت کرده است. بزرگترین کشتار در ایران بوده است. نوامبر هر سال روز بزرگداشت 10 میلیون کشته شده در جنگ جهانی اول است.

از شما می پرسم ... روز بزرگداشت 10 میلیون کشته ایرانی که بیش از نیمی از جمعیت 18 میلیونی ایران بود... کی است؟

نام و شماره اجداد ما، که مظلومانه استخوان چهره بر زمین نهادند و مچاله از درد گرسنگی ... بی حامی و بی تشریفات مظلومانه در پیاده روها جان سپردند، هرگز در تاریخ استعمار گران جهان نامی و نشانی از آنان ضبط نشده است، یاد بودشان کی است؟ درآپارتید استعمارگران امپریالیست ما حتا در عظیم ترین فوج هم یک نفر حساب نمی شویم ! که تعداد قربانیانمان در هیچ کجا نیامده است!

دکتر محمد مصدق با حمایت جانانه توده عظیم مردم واعتصاب کارگران شرکت نفت ایران توانست انگلیسی ها را از در براند . ولی آیا آن ها براستی رفتند؟

آنها که در هر شاخه وابسته گان خود را دارند اگر یک شاخه قطع شود باکی ندارند فعالیت خود را در شاخه های دیگر ادامه می دهند.

1650 میلادی پادشاهی بریتانیا همراه با آغاز فعالیت کمپانی هند شرقی و انگلیس اولین اقدامات برای سلطه در ایران از طریق سلطه بر مذهب شیعه را آغاز کرده است. آوردن تقلید و مقلد به شیعه و هرمی کردن مذهب شیعه توسط انگلیس صرفا برای سلطه پذیر کردن ایران و ایرانی صورت گرفته است. تمامی آیت اله ها و حجت الاسلام ها در یک شبکه کاملا اورگانیزه شده به مافیای مخوف فراماسیون انگلیس پیوسته اند. انگلیس ها از همان اول با ترور، توسط دستور بگیرهای خود، هر کار خواسته اند در ایران کرده است. زندان های ایران که چون سلاخ خانه ها مدام در حال کشتار روشنفکران ایرانی هستند کاملا زیر سلطه عوامل درجه یک انگلیس هستند .از لاجوردی تا لاریجانی

دو نخست وزیر ایرانی رزمارا و منصور توسط فداییان اسلام ترور شدند . نواب صفوی عامل ترور وابسته به فداییان اسلام . بخش ایرانی اخوان المسلمین است.

اخوان المسلمین در سال 1928 توسط انگلیس در قاهره تأسیس شده است و سپس به کل ممالک اسلامی ریشه دوانده است .

هم اکنون تصویر بسیار بزرگ و تمام قد " نواب صفوی" در خیابان آزادی در ایستگاهی که به نام او کرده اند بر دیوار بلند خیابان نقاشی شده است، که سند عریان وابستگی ملایان به این خط و وابستگی است . همواره ترور در سطح تغییر سیاست کشور توسط انگلیس در ایران اعمال شده وهنوز نیز می شود. ما هم اکنون بطور کامل، توسط رژیم ملایان تحت سلطه پنهان و کامل امپریالیسم بریتانیا هستیم. و جان و مال مان تحت سلطۀ این امپریالیسم است.

مصدق آمریکا را رژیمی آزادی خواه می پنداشت و آن را به شوروی ترجیح داد و آمریکا نیز شاه را به مصدق ترجیح داد.

پس داستان همانگونه که می دانید ، به سرکوب نهضت در 28 مرداد 1332 ، احمد آباد نشین شدن مصدق و سلطه آمریکا بر آیران 1332-1357 انجامید تا که دوباره ارباب انگلیسی بعد از 25 سال در سال 1357 برگشت.

حال وظیفه انسانی هر ایرانی در سراسر جهان مبارزه با این دو امپریالیست خون خوار و نوکرانشان از ملا زیر نقاب مذهب، تا شخصی، در انتقام به قرن ها تاراج و کشتار ایرانیان و دگر ملل است.

کشتار از نوع جدید، عقب کشیدن زمان و عقب نگه داشتن ملل برای ادامه استیلا بر جهان، در اشاعه و ترویج جنبش های مذهبی با دکترین هنری کوربن ( که هم اکنون نیز خیابانی نزدیک تالار رودکی در تهران به نام اواست) از برنامه های جدی سیاست خارجی آمریکا و انگلیس است.

بهار عربی اشاعه یافته از طریق فیس بوک (سیا) برنامه این دو هیولا برای عقب بردن اعراب بود. 82 کشور با فعالیت عربستان سعودی آلوده به جنبش های اسلامیستی شده اند. فریاد 5.5 میلیون کودک بی پناه سوریه ، این نسل محکوم به بردگی جنسی ، جهان رو به افول را می لرزاند .

هموطن وقت بر خواستن است. و وقت بر خواستن است. بیایید جنبش ضد استعماری جهان را عهده

دارشویم. آینده فقط با آفتاب این جنبش روشن خواهد شد. والا این ماییم و این ظلمات بی پایان .

Comments are closed.