نجات زندانیان سیاسی

نجات زندانیان سیاسی

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اطلاعیه شماره 37

14 شهریور = 4 سپتامبر 2020

اگر ترامپ فاشیست و نوکر صهیونیست ها، با اعمال انواع تحریم ها و درخواست فعال کردن مکانیسم ماشه، امروز با بلاهت خاص خود، تقاضای خودداری از اعدام کشتی گیر هموطن مان نوید افکاری را، از رهبر ملایان دزد، کرده است، ولی آفتاب از پس کوه قدرت لایزال مردم طلوع می کند.

 

امتداد حاکمیت فاسد ملایان

نیازمند رعب و وحشت است …

و چشم پوشی از اعدام

و چشم پوشی ازشکنجه

و سر به نیست کردن معترضین

و زندانیان

به معنای چشم پوشی …

از نفت و کوه و کاخ و خزانۀ ملی ست

از این رو

نه التماس ترامپ کار ساز

و نه …اعتراض کل جهان

مشکل … مشکل ملت ایران است

و فقط…

اتحاد یگانۀ مردم

و هجوم و ویران کردن زندان ها

و به خاک کشیدن ریش و پشم ملایان

و ایجاد حاکمیتی …

در خور شأن ملت ایران

همین امروز…

بدون التماس وگریه و خواهش

از این جرثومه های فساد …

و ننگ خالص تاریخ

 

ای هموطنان امید به نیروی خارجی برای کمک به خود را برای همیشه فراموش کنیم.

نجات نوید افکاری قهرمان کشتی ایران و تمام زندانیان سیاسی قهرمان ایران، امروز می باید ، فردا خیلی دیر است. چون اگر ما مردم ایران قیام هم نکنیم، وحشت ملایان از قیام آتی مردم، و نیاز مدام آنان برای ایجاد رعب و وحشت، به اعدام و سر به نیست کردن تک تک زندانیان خواهد انجامید. امروز کل ملت ایران یک پارچه، بدون هیچ گونه جدایی خواهی و خود مختاری خواهی، همه با هم، با هر چه که به دستمان می رسد از سنگ تا کوکتل مولوتف وغیره به میدان نبرد با ملایان آییم و به سوی زندان ها روان شویم. و تمام نیروهای مسلح نیز به مردم در صحنه بپیوندند.

قرار قیام ملت ایران امروز است.

مادران زندانیان سیاسی به پیش. و همۀ ملت ایران در حمایت از آنان حمله به زندان ها

را همین امروز شروع کنیم. زنان دلاور ورزشکار به پیش. زنان برابری خواه، برابری

در عرصۀ نبرد، و با برابری درنبرد بدست می آید و نه در کتاب و دفتر و قانون.

فردا خیلی دیر است. هر روز که بگذرد، جان مردم، اموال ملی ، سلامت مردم و وقار و شخصیت ملی، بیشتر و بیشتر نابود خواهند شد. تمام سازمان ها و احزاب بغیر از هر چه که رنگ مذهب دارد، برای آمدن به صحنۀ عمل، دست هم را بگیریم. مسئول نجات تمام زندانیان سیاسی، ملت ایران است و بس.

امروز روز تغییر و کشیدن خط بطلان بر تطبیق است.

چهل و یک سال تطبیق با جرثومه های فساد ملایان کافی است

نجات زندانیان سیاسی وظیفۀ هر فرد ایرانی است

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.