نتان یاهوی نحس

نتان یاهوی نحس

و کنگرۀ لیکود آمریکا

فرح نوتاش قدرت زنان   (جبهۀ جهانی ضد امپریالیست مردان و زنان)        مارس 2015

 

بن یامین نتان یاهو نخست وزیر صهیونیست اسرائیل از حزب وحشتناک لیکود اسرائیل انگشت راست نشانۀ خود را با منش مبتذل اعضای ارتش اراذل ایس( از تولیدات خود او) در کنگرۀ لیکود آمریکا بلند می کند .

اعضاء صهیونیست کنگره لیکود آمریکا( که ما به لحاظ اکثریت صهیونیستشان آنان را کنگره لیکود می خوانیم!) نه تنها برای او کف می زنند بلکه نیز برایش به پا می خیزند. یک رویداد تاریخی!!! دیوانه های مسخ شده .

ولی آنچه که او اظهار می دارد این است : فعالیت اتمی رژیم ایران تهدیدی برای صلح جهانی است.

مثل این که تسلیحات اتمی اسرائیل با بیش از 300 کلاهک اتمی که کافی برای نابودی زندگی بر روی زمین است ، خطری برای صلح جهانی نیست!

رژیم های ایران و اسرائیل از وابستگان به انگلیس و آمریکا ،هردو نه تنها تهدید و خطر برای زندگی انسان بر روی زمین هستند بلکه هردو رژیم، نیز توهین محض به شرف وحرمت انسان اند. هردو، رژیم بیمار، فاسد و بسیار محافظه کارند که به مردمشان ظلم می کنند . در اسرائیل جهودان بسیاری زیر خط فقر زندگی می کنند.

ما 99 % های جهان احتیاج به سلاح، بخصوص از نوع هسته ای آن نداریم . ما خواهان خلع سلاح کامل اتمی جهان هستیم . ما به محیطی مبرا و آزاد از تمام آلودگی های تشعشعات اتمی ،انفجارهای اتمی،نشت و چکه های اتمی و زباله های اتمی نیازمندیم. انتخاب ما خرج بودجه های سرزمین هایمان برای جنگ های امپریالیست ها نیست. بودجه هایمان برای توسعه در صلح هستند.

ما خواهان خلع سلاح اتمی در کل جهانیم

             www.farah-notash.com

Comments are closed.