میکاییل فلین

میکاییل فلین

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرت زنان           وین 15 فوریه 2017

مهمترین شعار انتخاباتی ترامپ ، دوستی با روسیه بوده است. این شعار، نور افکنی مستقیم بر روی صلح جهانی، و همچنین بیان گر روشن خط اصلی سیاست خارجی ترامپ بوده است. در چند روز گذشته، تغییراتی دال بر تحت فشار بودن شدید ترامپ ، توسط جنگ افروزان صهیونیست امپریالیستها ، در سیاست داخلی و خارجی آمریکا کاملا مشهود است.

د ر14 فوریه 2017 ، جهان شاهد استعفای تحمیلی میکاییل فلین، مشاور ملی ترامپ بوده است. صحبت تلفنی میکاییل فلین، با سفیر روسیه، در مورد رفع تحریم های علیه روسیه ، چند روز قبل از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، بهانۀ آن است . و در پس این جنجال، تانک های ناتو بی سر و صدا وارد رومانی شده اند تا حلقۀ محاصرۀ روسیه را تنگ تر کنند. حمله به روسیه، پایان جهان خواهد بود.

آنچه که میکاییل فلین انجام داده ، دقیقا بخشی از سیاست اعلان شده در انتخابات توسط ترامپ بوده و اساسا ترامپ برای همین موضوع انتخاب شده است.

جهان منتظر دوستی آمریکا و روسیه ، بنا به وعدۀ انتخاباتی ترامپ است. و دلیل تابو (حرام) کردن این ارتباط انسانی، میان دولت ها و ملل آمریکا و روسیه ، طمع سیری ناپذیر صهیونیست امپریالیستها برای غارت منابع جهان است. جنگ افروزان صهیونیست امپریالیستها ، در اعمال دیکتاتوری و تحمیل نظریات خود هستند. و این بدان معناست که ترامپ باید مجری سیاست بیمار آنان باشد. و آن چه را که برایش انتخاب شده است اجرا نکند. یک دمکراسی دروغین !!

حال روشن شده که چرا اینهمه تبلیغات، برای معرفی و به تصویر کشیدن او به عنوان یک فاشیست شده است.

هدف آنان شروع جنگ جهانی سوم تحت نام فاشیست هاست. و آن چنان که ایرانی ها می گویند : می خواهند با یک تیر دو هدف را بزنند. ( روسیه و فاشیسم را). و سپس آنان می توانند، نظام برده داری را با سلطۀ داعش تروریست شان در جنوب شروع کنند.

مردم جهان باید علیه برنامۀ جنگ افروزی آنان قیام کنند. ملت آمریکا نباید ترامپ را در کنار این هیولاها تنها بگذارد. برای اجرای سیاست های خود، او نیازمند حمایت مردم است. همانطوریکه برای ایجاد تغییرات در هر جامعه ، همواره حضور مردم در عرصۀ سیاسی لازم است.

مردم باید حضور سازمان یافته و فعال، خود را در صحنه های سیاسی نشان دهند. استعفای تحمیل شده به میکاییل فلین، علیه آن چیزی است که مردم امریکا به آن رأی داده اند.

مردم جهان هرگز نباید سال 2003 را فراموش کنند. سالی که تظاهرات میلیون ها انسان در سراسر جهان ، علیه حملۀ آمریکا به عراق بطور کلی نا دیده گرفته شد. و جرج .دبلیو. بوش به عراق حمله و آن را اشغال کرد. هیولا ی امپریالیسم، بدون توجه به خواست مردم جهان، نیات پلید خود را عملی کرد. جهان هنوز از اثرات حملۀ 2003 نجات نیافته و در رنج است.

جنگ جهانی سوم با تعداد فراوان بمب اتم، می تواند هر لجظه جرقه زند.

هیچ جا امن نخواهد بود. و هیچ چیز باقی نخواهد ماند.

 

بیشتر از این تحمل نکنید. برای آن چه که رأی داده اید بایستید. میکاییل فلین باید دوباره سر کار خود باز گردد.

علیه صهیونیست امپریالیست ها متشکل شویم .

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.