منتظر چه هستیم

منتظر چه هستیم

به مرکزیت تمام احزاب و سازمان های سیاسی ایران و افراد

منتظر چه هستیم ؟ کودکی دارد می سپارد جان

فرح نوتاش بهمن 1392 قدرت زنان

وقتی که بزرگترین جنایت ها بی شرمانه به عنوان قانون به انسان تحمیل می شود، ایستادن و فکر کردن و بستن چشم ها، یعنی قبول بردگی در مقابل بربریت.

و سکوت در مقابل آن یعنی بی تفاوتی ، شل شدن و از دست دادن حواس و خواص انسانی. مسخ شدن. اخته شدن و باروری انسانی خود را از دست دادن .عوام در یک کلمه به آن بی غیرتی می گویند.

در این مرحله دعوت به سکوت و راه اندازی کمپ کمک به رژیم ملایان و تشویق وگرداوری مردم زیر پرچم خرچنگ ملایان، با اپوزیسیون کاملا خودی ملایان به نام اصلاح طلب و یا به بهانه مبارزه هلک وهلک تفریحی در راه سوسیالیسم مجهول با گروهک های بسیار کوچک ملوک والطوایفی، و یا این که در قانون اساسی کدام دولغوز آباد اروپایی نیز چنین قانونی گنجانده شده پس می توان این جنایت وحشتناک را نیز زیر سبیلی رد کرد و تمام وقت خود را در مبارزه علیه دگر سازمانها و احزاب گذراند ، فقط وفقط کمک به ما ندگاری ورشد بربریت طراحی شده توسط فراموشخانه های انگلیس و تمامی امپریالیست ها ست .

در این مرحلۀ که سرنگونی رژیم ملایان ورهایی از چنگال بربریت آنان یک وظیفه انسانی برای همه است. سعی در جا اندازی و کمک به دولت روحانی و بستن چشمها به روی فاجعه انسانی در ایران ، کمک به رشد ارتجاع در جهان

نیز هست.

شما سعی نکنید جنایت ها را فراموش شده جلوه دهید.و این جنایت را شامل مرور زمانی که هنوز واقع نشده تلقی کنید. که همراه جنازه کودکان طبقه کارگر شرف مردمان پیرو سکوت نیز، دفن خواهد شد.

این جنایت رژیم مثل جنایت های قبل او نیست . این کودکان معصوم خود انتخاب نکردند که زاده فقر باشند که حال به جزای آن محکوم به شکنجه ابد و یا اعدام شده اند. بی احترامی به ذات انسان کوچک بی دفاع، و از او به عنوان ابزار جنسی سوء استفاده کردن یعنی بی احترامی عمیق به کل حضور انسان در جامعه انسانی . و اساسا کودک بی سرپرست اصطلاح بسیار غلطی است که در رژیم مافیای آزار بکار برده می شود. انسان اجتماعی فرزند اجتماع است. و حتا اگر پدر و مادر خود را از دست دهد ، باز همچنان فرزند اجتماع باقی می ماند و بی سرپرست نیست. و این دولت برخواسته از میان مردم است که مسئول مستقیم تولد ، درمان ،روان، تحصیل ، کار،اقتصاد ، ازدواج ، فرزندان ،تعطیلات، بازنشستگی و دفن افراد یک جامعه است. و البته در رژیم آزار کل ملت ایران یی سرپرست است و نه این تعداد کودکان .

آتش درون قدرت زنان با اقیانوس ها آب نیز خاموش نخواهد شد و دنیای آن ها را تا ریشه خواهد سوزاند. جنبش جهانی قدرت زنان شباهت زیادی به جنبش عظیم سیاهان دارد.

پرچم دار این جنبش، زنان جهان با قدمت بردگی هزارن ساله اند.

در زمان خاتمی فرزندان دانشجوی ما را از پنجره های طبقات مختلف خوابگاه ها به بیرون پرتاب می کردند. به دستور همین رهبر دزدها . و سناریوی بعدی با موزیک متن آن چنانی تلویزیون، تحبیب فرزندان دانشجوی ما مضروب و شکسته استخوان توسط همین رهبر دزدها بود ! یعنی که او مبراست !خاتمی دارنده بالاترین رأی مردم هرگز کنار مردم نبود. مردمی که حضور پرشکوهشان در خیابان ها و صدای بوق اتومبیل هایشان تهران را می لرزاند. خاتمی آنقدرساکت ومطیع ماند تا تمام افسران سپاهی طرف دارش را کشتند و سربه نیست کردند. قدرت زنان کم حافظه نیست و باعشق به انسان هموار زخم های گذشته اش تازه اند. و کشتار سپاهیان قهرمان را هرگز فراموش نخواهد کرد . برای قدرت زنان هرگز داغ ها شامل مرور زما ن نمی شود و رنگ نمی بازد.

فاجعه تکرار می شود .قانون تجاوز به کودکان ما، توسط روحانی به ادارات ابلاغ می شود. این است اصلاح طلب. بیدار شویم. در میان قتل های زنجیره ای قتلی است که رسوا کننده مرشد اصلاح طلبان است. اشرف السادات برقه ای. او یک دگر اندیش نبود وهمچون احمد خمینی از خود رژیم بود. آیا می دانید چرا او را در خانه اش به عنوان انفجار کپسول گاز سوزاندند ؟ دادگاه هرگز انفجاری نیافت!و او از قتل های زنجیره ای شناخته شده است.

خاتمی قتل های زنجیره ای را فقط تماشا کرد . وهمواره سعی در فرونشاندن خشم مردمان به پا خاسته داشته است. شغل او مشاطه گری چهره کریه رژیم آزار است. رژیمی که دشمن ملت ایران است.

طراح اصلی قتل های زنجیره ای خیلی مواظب است که افشا نشود. جذب سیانور زیر زبان احمد خمینی با نگاه داشتن سر و چانه احمد در دستان او صورت گرفت.تا احمد بیهوش شد . او آخرین فردی است که از خانه احمد بیرون آمده. طراح ایجاد یک طبقه اشراف و واگذاری اموال ملی به سپاه پاسداران او بوده است . و الا سپاه هرگز برای مالی نجنگیده است. و تحمیل خامنه ای به عنوان رهبر به ملت ایران باز خود اوست.

دادگاه قدرت زنان به همۀ جنایات او رسیدگی خواهد کرد.

ایرانیان را ترغیب به سکوت و تحمیق و کنار آمدن با روحانی نکنیم. روحانی هرگز از ملت ایران نبوده و نیست و الا هزار بار می مرد و تجاوز به کودکان را به ادارات ابلاغ نمی کرد.

این سبک باج گیری از ملت هنگام پسگردنی از آمریکا همواره استراتژی جمهوری اسلامی بوده است.

باز داری رژیم از دستیابی به سلاح اتمی توسط امپریالیست ها ، پس در مقابل آنان به کودکان ایران تجاوز می کنند.

و می داند که در این شرایط مردم صبوری بیشتری از خود نشان می دهند. اتفاقا در همین شرایط باید با تمام قوا همگی با هم اورا بگیریم و پایین بکشیم. اگر یادتان رفته ، قدرت زنان به یادتان می آورد. تخلیه زندانها، شبانه و اعدام جمعی زندانیان و پر کردن گورهای جمعی بعد از پس گردنی قبول قطعنامه 598 شورای امنیت در 29 تیرماه 1367 صورت گرفت .

که صد البته امضاء این آقایان اصلاح طلب زیر آن نیز بوده است.

کافی ست دیگر بیدار شویم.

ما اکنون نیاز به یک اپوزسیون متشکل ، و یک کمیته واحد تصمیم گیری برای حکومت آینده داریم ، تا شرایط رأی گیری دمکراتیک مردم ایران را در جهت اهداف جهانی قدرت زنان سامان دهد.

منتظر چه هستیم؟ و چرا وقت را تلف می کنیم؟ هر روزی که سرنگونی این حکومت را به تأخیر بیاندازیم ، کودکان بی دفاعی در شکنجه گاه و قربانگاه حجله ملایان از پای در خواهند آمد.ما وظیفه داریم آنها را بی معطلی نجات دهیم. در این مرحله وظیفه ما براندازی حکومت ملایان است.

قدرت زنان ، جبهۀ عظیم جهانی علیه امپریالیسم، فاشیسم،صهیونیسم و تمامی جنبش ها و حاکمیت های مذهبی از هر گونه است. ولی علیه نوع پوشش و مذاهب نیست.

قدرت زنان از تمام سازمان ها و احزاب (غیراز اسلامیست و سلطنت طلب) و افراد و کلیه زنان ایران صمیمانه دعوت به ایجاد سریع گروه های خود برای ایجاد تشکل و پیوستن به قدرت زنان را دارد.

قدرت زنان از تمامی سازمان ها و احزاب و از تمامی هنرمندان تمامی رشته ها و دانش پژوهان و کارگران و دهقانان و تمامی کسبه دعوت به گرد آمدن در قدرت زنان را می کند.

قدرت زنان از تمامی نیروهای مسلح صمیمانه می خواهد برای براندازی هر چه زود تر حکومت ملایان( حکومت آزار) کنار قدرت زنان (ملت ایران) قرار بگیرند.

زنان و مردان حقوق دان برای تدوین قانون اساسی جدید و برنامه ریزی آن متشکل شوند.

در طی تاریخ ، مردان با مبارزات خویش انسان امروزرا به مرحله کنونی اجتماعی و سیاسی جهان رسانده اند و زنان همواره نگهدارنده پشت جبهه ها بوده اند وبه حقوق برابر نرسیده اند.

برای کسب حقوق برابر، مبارزه در خط اول الزامی است.فقط مبارزه زنان دوشادوش مردان در تمامی عرصه ها منتج به حقوق برابر خواهد شد.قدرت زنان از آن شماست برخیزیم و با فعالیت مان جهان را از وجود تمامی رذالت ها برهانیم .

قدرت زنان می داند چقدر برای مبارزین مذکرایرانی که در نظام مرد سالار پرورش یافته اند سخت و ناگوار است که تحت نام قدرت زنان گرد آمده و مبارزه کنند، ولی اگر به خاطر داشته باشند که این قیام بردگان تاریخ است که چون آتشفشان می خروشد تا بر سر تمام ظالمین جهان فرود آید ، آنگاه آنان باهمدردی با این جبهه عظیم جهانی همراه خواهند شد .

تصمیم قدرت زنان برای براندازی رژیم سراسر فاسد ملایان راسخ است وخوب می داند که پیروز خواهد شد. پس همه با اتحاد بر
خیزیم .

Comments are closed.