مقتدی صدر هنوز در خواب استدر حالی که دوران سلطنت ملایان به پایان رسیده

مقتدی صدر هنوز در خواب است

در حالی که دوران سلطنت ملایان به پایان رسیده

جبهۀ مردم برای نجات ایران- نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 85

17 آبان= 8 نوامبر 2022

 

این شعار امروز اعتراضات در دانشگاه علم و فرهنگ تهران،

جونمون دستمونه   –   ظلم و ستم بسمونه

براستی گویای واقعیت محض این قیام دلیرانه در ایران است. مردم ایران برای براندازی ظلمی که 44 سال بی وقفه بر آنان رفته بپا خواسته اند و خواهان بر اندازی رژیم ملایان دزد و غارت گر و فاسد هستند. مقتدی صدر به درستی نگران سرایت این اعتراض به کشور های دیگر است. ولی اشتباها آن را کار غرب و اسرائیل ارزیابی می کند. آری قیام ملت جان بر لب ایران به دور از فتنه ها و طمع آنان نیست. ولی بستن چشم بروی ظلم رفته و این همه دلاوری مردم ایران برای رها شدن از نظام اختاپوس ملایان بس ناجوانمردانه است.  و نسبت دادن آنچه را که مردم برای آن جان می دهند به اسرائیل و غرب، توهین به شعور مردم بپا خواستۀ ایران.

مقتدی صدر نگران سرایت عمامه پرانی است! بله درست است، همانطوریکه روح اله خمینی گفت ما انقلابمان را صادر می کنیم ! و انقلاب اسلامی از ایران مثل طاعون به همه دنیا سرایت کرد، عمامه پرانی نیز از ایران به تمام دنیا سرایت خواهد کرد. این نتیجۀ 44 سال ظلم ملایان بر مردم ایران است و عمامه پرانی، فرمان مردم جان بر لب ایران به  مفتخورانی به نام ملا در سراسر جهان است، که بدانند، برای زندگی باید کار کرد. دوران دزدی و زندگی انگلی ملایان به پایان رسیده است. 

ملت ها دارای احزاب متفاوت بوده و طبق آراء خودشان دولت های خود را انتخاب خواهند کرد. دیگردوران دروغ از جانب دین و خدا گذشته است وجایی برای ملایان مفتخور و رذالتشان نمانده است.

مقتدی صدر چشم ها را گرد نکند. تمام ملایان و بچه ملایان به فکر کار برای آینده خود باشند.

دوران فطرت و حیله و تزویر گذشته و دوران سلطنت ملایان و شاهان سپری شده است.

امروز باید داد و ستد آمریکا و امپریالیست ها با ملایان را تحت نظر داشت. جابجایی اخیر مبلغ هنگفت از ایران هنوز منبع دریافتش معلوم نشده و کلام نرم بایدن که به دنبال تغییر رژیم نیست!!

و سخنان عبدالهیان وزیر خارجه رژیم ملا، ما نبودیم، ما نبودیم ، ما سلاح نفروختیم ، و اگر روسیه در جنگ با اوکراین از سلاح ما استفاده کرده باید جوابگو باشد!! این همه بی شخصیتی، نشان از درهای باز معامله پنهانی با آمریکا، مثل زمان اوباما است!

این دلاور مردان ایرانی در میدان مبارزه برای عدالت اجتماعی جان خود را از دست می دهند. جنگ طبقاتی در ایران با سنگین آن بر روی شانۀ جوانمردان و دلاور زنان طبقه کارگر ایران همچنان ادامه دارد. مردم ایران خواهان تحول و دگر گونی و نجات از چنگ نوکران استعمار، بر مقاومت خود پا می فشارند.

خون جان باخته گان ایرانی و افغانی در خیابان های ایران بهم آمیخته است

طالبان بداند، که ما نیز انقلابمان را به جهان صادر خواهیم کرد!

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.