مفقود شدن 44 کودک در سوریه

مفقود شدن 44 کودک در سوریه

فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان           وین   2 سپتامبر 2018

روز 30 اوت دولت سوریه اعلان کرد که در استان ادلیب 44 کودک مفقود شده اند.

استان ادلیب در سوریه تنها استانی است که هنوز نیمی از آن تحت سلطۀ تروریست های تحریر الشام می باشد.   تحریرالشام نام دیگر همان النصره شاخۀ القاعدۀ آمریکا در سوریه است.

کودکان توسط سازمان کلاه سفیدهای ساختۀ بریتانیا ربوده شده اند. کلاه سفیدها برای صحنه سازی دروغین حملۀ شیمیایی، کودکان را ربوده اند. آن ها از ماسک های تروریست های تحریر الشام

استفاده می کنند. در روزهای اخیر مقدار بسیار زیادی مواد شیمیایی به تروریست ها تحویل داده شده است. آماده شدن تروریست ها برای صحنه سازی حملۀ شیمیایی ، با آماده شدن امپریالیست ها در خلیج فارس برای حملۀ موشکی به سوریه هماهنگ شده است.

سازمان ملل علیه حملۀ تروریست ها هشدار داده است.

این همه اقدامات قبل از آزاد سازی ادلیب توسط دولت سوریه، از سلطۀ تروریست های اسلامیست صورت می گیرد.

علیه توطئه های آمریکا و انگلیس که گسترش آن به جنگ جهانی سوم خواهد انجامید بپا خیزیم.

 

www.farah-notash.com

Comments are closed.