معلم من

معلم من

سرود برای کودکان

 

معلم من شاد است و پیروز

شد شب تارم روشن چو نوروز

مشعل دانش... داده به دستم

زنجیر ظلمت... رسته ز دستم

 

ستاره باران کرده او حیات من را

گل و شکوفه داده او بهار من را

پاینده باشی امید جانم

همیشه خندان روح و روانم

 

لطف کلامت مثال باران

کویر خارم کرده شکوفان

تو جاودانی تو جاودانی

درون قلبم همیشه مانی

 

فرح نوتاش

تهران اردیبهشت 1369

www.farah-notash.com

Book 1

Comments are closed.