مشعل انتقام

مشعل انتقام

فرح نوتاش     قدرت زنان 2 آبان 1393

وحشت رژیم ملایان از قیام مردم علیه اسید پاشی توسط عوامل رژیم، سبب عقب نشینی جمعی آنان با راهنمایی و حمایت اربابشان امپریالیسم بریتانیای کبیر(انگلیس) در دو روز اخیر در بی بی سی مستند شده است.

1ـ تقلیل تعداد قربانیان

2- تقلیل تعداد مجرمین به یک نفر و تأکید بر شخصی بودن هدف

3- نفی ارتباط اسید پاشی با ابلاغ ائمه جمعه از امر به معروف به عمل

4- ارائه لیست بلندی از نام عوامل رژیم در تقبیح و رد اسید پاشی

امپریالیسم انگلیس با بکار گیری نوکران داخلی، باند بزرگ رهبری ، فیضیه ، افراد سازمان یافته حجتیه و ائمه جمعه در سراسر کشور در صدد پیاده کردن تئوری هالفورد مکیندر تئوریسین اوائل قرن بیست انگلیس می باشد (تمدید حاکمیت با عقب بردن جوامع ) .

 

حذف برخی رشته های علمی از برنامه تحصیلی دانشکاه ها

ایجاد فضای حوزه ای و جدا کردن جنسی در دانشگاه ها

گسیل دو میلیون ملا به مدارس برای شستشوی مغزی کودکان

ایجاد فضای ملال آورمذهبی در مهد کودک ها

اعمال دیکتاتوری شدید بر دگر اندیشان

ایجاد فشار به زنان ایران در تحمیل حجاب

در کنار هزاران تلاش دیگر در عقب بردن ملت ایران و قدرت بخشیدن به استعمار پنهان است.

هفته پیش پارلمان انگلیس در تصمیمی همگانی رأی موافق بر ایجاد دولت فلسطین داد.

این بدان معنی نیست که انگلیس هوادار خواست به حق ملت فلسطین است. بلکه مبین عصبانیت او از یگانگی دولت اسرائیل و امریکاست . و پشیمان از باختن جاپای خود در خاور میانه به رقیبش امریکاست . او در صدد ایجاد جاپای نوین واستحکام موقعیت خود در خاور میانه است.

به همچنین از بکار گیری همه طرفند ها و حیله ها برای حفظ رژیم ملایان فرو گذار نیست.

مبارزه زنان ایران علیه حجاب تحمیلی ، مبارزه ای کاملا صحیح علیه تزریق جهالت توسط نوکران انگلیس در ایران و سیاست استعماری انگلیس است.

روشن نگه داشتن مشعل انتقام، در دفاع از این دختران و زنان " صورت باخته مادم االعمر " برای حمله به رژیم دزد و فاسد ملایان و خاتمه به حیات ننگین این رژیم خائن وابسطه به انگلیس از عاجل ترین اقدامات لازم و انسانی است.

اتحاد تمامی نیروهای چپ، ملی و میانه دریک اپوزیسیون واحد،برای پایان بخشیدن به این دیکتاتوری ننگ ، و درد ملی از حیاتی ترین اقدامات مبارزاتی کنونی است .

سال 2014 سال سرنگونی رژیم ملایان

بر چیده باد تمام حکومت های مذهبی در جهان

نابود باد امپریالیسم جهانی و صهیونیسم

Comments are closed.