مزایدۀ جهانی

مزایدۀ جهانی

تابلوی عرضه شده برای مزایدۀ جهانی ، تابلوی “شکایت از صهیونیسم” در انعکاس از حملۀ صهیونیست های اسراییلی به غزه در سال 2008 نقاشی شده است .

این تابلو، بزرگترین تابلوی تاریخ در دفاع از یک ملت است.

 

نام تابلو: شکایت از صهیونیسم

نقاشی شده در : 2008-2009

10030 x 240اندازه به سانتیمتر:

تکنیک: اکرلیک بر بوم کتانی

سبک : سوسیال رئالیسم

قیمت پایه برای شروع : 70 میلیون یورو

در هفتادمین سالگرد فاجعۀ بزرگ انسانی ” نکبت” 1948 در فلسطین که صهیونیست ها فلسطینیان را از خانه و کشور خود بیرون راندند.

اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی در

http://www.farah-notash.com/

Zionist Accusation : Gaza

تماس :

farah.notash@gmail.com 

Comments are closed.