مجلس ضد ملی ، در نقش سخنگوی ملت

مجلس ضد ملی ، در نقش سخنگوی ملت

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیه شماره 52

بیست دوم فروردین = 11 آوریل 2021

 

همه بیاد دارند که این مجلس با 10% رای واجدین شرایط رای دهندگان تشکیل شده و آن آراء هم، از جیره خواران حاکمیت بوده است. کل نمایندگان منتخب باند مافیایی سید علی از اعضاء سازمان حجتیه، با ” پاسدار محمد قالیباف” پسر خاله مجتبی خامنه ای، که هیچ نهایتی بر دزدیهای زمان شهرداریش نیست، رئیس این مجلس.   

این نمایندگان شارلاتان مجلس فرمایشی، که در نمایش بزرگ سید علی برای تصویب و موجه جلوه دادن جنایت ها و دزدی هایش در مجلس جمع شده اند ، بازی تازه ای را برای تطهیر باند سید علی خامنه ای شروع کرده اند.

آن ها در مورد هر دزدی و جنایت که تحت امر فراموشخانه بیت رهبری روی داده است، در “حمایت از مردم” و حمله  به دولت  ایفای نقش می کنند. یکی از این نوکران مافیایی در مجلس ، “احمد علیرضابیگی ” نماینده  سید علی، از تبریز در مجلس یازدهم است که وقیحانه در تطهیر جنایت های فراموشخانه بیت رهبری از کشتار آبان 98 است. و مستقیم آن را به وزیر کشور نسبت می دهد ! این مرد شارلاتان با این بازی می خواهد سید علی رابی گناه جلوه داده و کشتار مردم را به دولت روحانی که در حال رفتن است نسبت دهد و قتل عامی به بزرگی 1500 نفر، و دستگیری بیش از 10000 نفر که خبری از جا و مکان و حالشان به مردم داده نشده را از خاطره مردم بزوداید. و برای این مجلس ضد ملی، هویتی مردمی دستو پا کند.

سید علی ( خامنه ای) علاوه بر غصب تمام نیروهای مسلح و حتا نیروهای پلیس، به دو لشکر تازه نیز اقدام ایجاد کرده است. ارتش لات و لوت ها و کلاه مخملی های وابسته به بیت رهبری که در زمان احمدی نژاد پرده برداری شد. آنان برای خرابکاری و آتش زدن اماکن بکار گرفته می شوند. و لشکر ترکیبی از نیروهای عراقی، لبنانی و افغانی، که برای گشودن آتش بروی معترضان بکار گرفته می شوند. دولت روحانی هم که به وضعیت ملایان بعد از سقوط رژیم واقف است، بدون کوچکترین اعتراض تسلیم اوامر رسیده از بیت رهبری عمل می کند.

 تلاش احمد علیرضابیگی نمایندۀ سید علی از تبریز و دیگر نمایندگان فرمایشی، در حملات به دولت، به فرمان سید علی، نه تنها مقبولیتی برای سید علی ایجاد نکرده، بلکه نقاب از چهرۀ شارلاتان های مجلسی را نیز دریده است.  

و این مجلس باید بداند با این بازی ها هرگز نخواهند توانست مردم را بفریبند.

این است شعار ملی      

ما دیگه رای نمی دیم         از بس دروغ شنیدیم

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.