مبارزات نودو نه در صد در اروپا علیه

مبارزات نودو نه در صد در اروپا علیه

TTIPو  CETA

فرح نوتاش                 جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان       22 . 09 . 2016

  

امپریالیسم آمریکا در منجلاب شکاف در رهبری خود همچنان دستو پا می زند و بی آبرویی اش را در بمباران ارتش سوریه بجای داعش، با فعال کردن داعش درون مرزی خود وانفجار بمب در منهتن و چاقو زنی در مینه سوتا با خون می شوید.

در حالی که مردم اروپا، به نوکران او در عرصه های سیاسی ضربۀ انکار ناپذیری زده اند. آراء انتخاباتی اخیر مردم آلمان با چرخش به نفع احزاب مردمی گواه آن است.

امپریالیسم دو رو و دوگانۀ آمریکا با نقض حاکمیت سوریه وارد آن کشور شده است و دم از آتش بس در سوریه می زند و قرار آتش بس می گذارد و از طرف دیگر، توسط هواپیماهای بدون سر نشین خود کاروان کمک های غذایی و پزشکی سازمان ملل را به آتش می کشد. ( زیرا پنتاگون و سی آی ای از دولت اوباما دستور نمی گیرند و از حاکمیت صهیونیستی فرمان می برند. و خواهان پایان جنگ نیستند).

در حالی که مبارزات 99% ها در اکثر شهر های اروپا علیه پیمان های تجاری تی تی آی پی (آمریکا و اتحادیه اروپا ) و سی یی تی آ (کانادا و اتحادیه اروپا ) بشارت از توقف انعقاد این پیمان های اسارت بار برای اروپا دارند.

امپریالیست ها- بانک ها و کنسرن ها( شرکت های عظیم مشترک المنافع) که با دکترین نئولیبرالیسم و شعار جهانی شدن 3 دهۀ قبل حرکت نوین خود را در جهان اعلان و شروع کردند، کارخانه ها را با به جنوب، شدیدترین نوع استثمار را به جنوب، جنگ را به جنوب، زباله های اتمی را به جنوب و هر چه به نام بدبختی می توان متصور شد را به جنوب بردند .

در سال های 2012- 2013 در بسط و گسترش منافع خویش و عمق بخشیدن به اهداف فراتر خود باارائه دو پیمان نامۀ اسارت آور، سینه به سینۀ زحمتکشان و دیگر اقشار مردم اروپا قرار گرفته اند.

و این آغاز جنگ نرم برای ورود و سلطه بر اروپا است.

جنگ های خاور میانه و آفریقا که با طراحی و نظارت مستقیم و غیر مستقیم آمریکا ، زنجیره وار در تخریب ممالک بوده است، با 65 میلیون پناهنده در جهان، تا کنون، اروپا و دیگر ممالک را دچار مشکلات بسیاری کرده است. و حال آنکه نه تنها آمریکا دور از دسترسی پناهندگان بوده است بلکه

در تقسیم پناهندگان ، آمریکای وسیع و ثروتمند کمترین تعداد را پذیرفته است. فقط 10 هزار نفر در سال گذشته !

14% پناهندگان از آن 65 میلیون به کشورهای غنی و بقیه سهم کشور های اتیوپی، اردن، اوگاندا، ایران، پاکستان، ترکیه و لبنان بوده اند. تراژدی غول آسای راندن مردم جهان به اعماق فقر و بدبختی، مآموریت دکترین نئو لیبرالیسم آمریکا بوده است.

امپریالیسم آمریکا و دیگر همپیمانانش در جهان، خشن ترین نوع دیکتاتوری را به دولت های تحت فرمان خود دیکته می کند . از این رو بسیاری از مردم جان به لب، دارو ندار خود را رها کرده از وطن خود فرار می کنند. 7000 غریق در دریای مدیترانه ، در یکسال گذشته، گوشۀ مختصری از این فرار مصیبت بار است.

از سال های 2012- 2013 دو قرار داد تجاری دوسوی اقیانوس اطلس نئو لیبرالیسم آمریکا، تی تی آی پی و کانادا سی یی تی آ، به اتحادیۀ اروپا پیشنهاد شده است. این دو قرار داد در رقابت کامل با قراردا های تجاری روسیه و چین، شانگ های 5 با اتحادیه اروپا هستند. از طرفی دیگر برای جلوگیری از قراردادهای دیگر اتحادیه اروپا با روسیه است. حال با نزدیک شدن به زمان عقد این قرار دادها اعتراض مردم، 99% ، علیه این قرار دادهای نئولیبرالیستی که صرفا حامی منافع 1% است شدت گرفته است.

شاخص عمدۀ نئولیبرالیسم تسخیر منابع جهان و تحمیل نوکران خود به ملل، برای غارت مدام است. از این رو برای تحقق آن، جنگ و جنگ های نیابتی ابزار خواست آنان می گردد.

شاخص مهم دیگر، خصوصی سازی جهانی است. مالکیت بر هر آنچه که در جهان آرزو کنند.

خصوصی سازی تحصیلات و آموزش، آب و تآمین اجتمایی ملی در اروپا از سه مفاد بسیار بر انگیزانندۀ این قرار دادهاهستند. هر کدام از میدان های خدماتی، به دلیل مبارزات ممتد زحمتکشان اروپا برای عدالت اجتمایی ایجاد شده اند. و به آسانی تامین نشده اند. خصوصی سازی آنان مساوی با نفی تمام دستاوردهای مبارزات نسل ها برای عدالت اجتماعی عموم مردم اروپا است. خصوصی سازی خدمات عمومی در سود رسانی به 1% ، نابود کردن عدالت اجتماعی در اروپا است.

غذا و محیط زیست. استاندارد محصولات غذایی ، کشاورزی و دامداری در اروپا بسیار بالا و جدی تر از آمریکا و کانادا است. محصولات در سوپر مارکت های آن سوی اطلس به لحاظ سوء استفادۀ از هورمون توسط شرکت های بزرگ دامداری و مهندسی ژنتیک در کشاورزی ، برای سود بیشتر، خطر ابتلا به انواع سرطان ها ، بیماری های قلبی، عقیم شدن ، افزایش همجنس گرایی و رشد بیش از حد را ازدیاد می بخشد. این بدان معنا است که در اروپا استفاده از هورمون و دستکار ژنتیک بطور جدی تحت کنترل است و تحمیل محصولات بنجل کمپانی های بزرگ آنسوی اطلس به مردم اروپا، نادیده گرفتن سال ها تحقیق و تجسس شبکه های علمی و تحقیقاتی اروپا و در معرض خطر قرار دادن مردم است. همۀ این ها برای سود کمپانی های آمریکایی از قبیل "مون سانتو"که با مهندسی ژنتیک در پی افزایش محصولات بنجل 3 و 4 بار برداشت در سال است. از طرفی با واردات این اجناس بنجل ارزان و بی کیفیت، کارو زندگی دهقانان خرده پای اروپا متلاشی خواهد شد.

اروپا به دلیل مبارزات طولانی مردم به مرحله ای قابل توجه از دمکراسی رسیده است. دولت ها منتخب مردم هستند.

وقتی دولتی به پای انعقاد قرار دادی با بانک ها و کنسرن ها می رود، معنایش قبول نزول خود از حامی و منتخب مردم به پلیس سر کوبگر مردم خویش در سود رسانی به 1% ها می شود. و مأمورتحمیل شدیدترین نوع استثمار برای حفظ منافع سرمایه گذاران می گردد. در نتیجه دمکراسی تبدیل به دیکتاتوری می شود و دولت نوکر بانک ها و کنسرن ها می شود.

جامعۀ آمریکا اسیر در مدار بستۀ دیکتاتوری بانک ها و کنسرن ها، چون اعمال دیکتاتوری از طرف شورای نگهبان بر مردم ایران است. رژیم آمریکا، دیکتاتوری عقب مانده ای است که ریشه در

نژاد پرستی مشمئز کننده دارد. و این شیوۀ تفکر آن را عاجز از درک نکات ظریفی چون انسان دوستی می کند. رژیم آمریکا دارای کله ای کاملا خالی و شکمی بزرگ و سیری ناپذیر است. لذا قادر به درک معنای دموکراسی نیست. عزم امپریالیسم آمریکا اعمال این دیکتاتوری بر اروپا است. تمام مردم جهان باید از اروپا دفاع کنند.

آمریکا رژیمی جاسوس است. جاسوسی بخش اساسی وجود رژیم آمریکاست . او نه تنها بر مردم آمریکا ، بلکه همۀ مردم دنیا را توسط ضبط مکالمات و مکاتبات انترنتی آنان زیر نظر دارد. هر روز دکان تازه ای را در انترنت برای جاسوسی روی افراد باز می کند. هر جایی که وارد می شود مغرورانه خود را رییس آنجا می داند و جز سلطه هدف دیگری را دنبال نمی کند.

آنان در تجارت به دنبال میانبری بدون حق گمرک و مالیات اند. و انحصاری کردن بازار کارشان است

و همه مسلح اند! اجازه دهید همه به انعقاد این قرار دادها نه بگوییم.

قوانین بانکداری در آمریکا بسیار سخت تر از اروپا است. لذا مشکلات آن نیز به بانک های اروپا منتقل خواهد شد.

این قرار دادها در صددند مکان های شغلی اروپا را تسخیر کنند. لذا اروپا با تحمل این همه پناهنده ، با بیکاری شدیدی روبرو خواهد شد. چرا باید به مسببین بدبختی ها در جهان کمک شود؟

در تظاهرات 99% های وین در 17 سپتامبر هم نوازی گروه بزرگی از سازهای کوبه ای و اجرای ریتمهای تند انقلابی در تمام مسیر تظاهرات، همراه با شعار های شادو شعر گونه بسیار شور آفرین و نیرو بخش بود. اسب بسیار بزرگ چوبین، سوار بر چرخ هایی ، با ریسمان هایی که در دستان افرادی با ماسکهای سفید کشیده می شد ، اشاره به حقه ای که از طرف امپریالیست ها در راه است می کرد. (بر گرفته از داستان تاریخی اسب تروا و ورود دشمن دردرون اسب به تروا داشت که به انهدام تروا انجامید).

 

پیروز باد مبارزات 99% در اروپا علیه نئو لیبرالیسم.

برقرار باد خروج اروپا از ناتو.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement)

SCO (Shanghai Cooperative Organization)

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.