لابی های رژیم ملا در رسانه های اروپا

لابی های رژیم ملا در رسانه های اروپا

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 88

فرح نوتاش –هفتم آذر = 28  نوامبر 2022

 

هفته گذشته وب سایت “لینکه ذایتونگ -آلمان، مقاله ای تحت عنوان بهار ایرانی بچاپ رساند.

نویسنده این مقاله “گاوین کارل اورایلی” Gavin  Karl O’Reilly 

پسر “سر آنتونی جوزف فرانسیس اورایلی” Sir Anthony Joseph Francis O’Reilly,

اولین میلیاردر ایرلندی و از نادر ایرلندی هایی که به دریافت لقب سر از ملکه انگلیس نائل آمده است. مطلبی را که علیه انقلاب ایران نوشته، و در یک روزنامه بظاهر چپ آلمانی درج شده است. شاید به زبان انگلیسی در سایت های دیگر نیز آمده باشد. ولی ترجمه آن در برخی سایت های ایرانی نیز دیده شده است. این مقاله از چند لحاظ قابل توجه است. این که مقاله مذکور دارای محتوای یکسانی با مقالات لابی های دیگر رژیم ملا است. گویی ملا کپی های یکسان به لابی های خود داده است.

( لابی = گروه فشار، تحمیل و اعمال نفوذ کنندگان)

در این مقاله کوچکترین اعتنایی به حضور وسیع زحمتکشان با شعارهای خاص خود، که خبر از عمق فاجعه موجود در ایران را می دهند نکرده و با بی اعتنایی به مردم گرسنۀ در صحنۀ ایران، و ویژگی های اصیل این انقلاب، پایان آن را خواستار شده است.

عضویت رژیم ملا در پیمان شانگهای، اهمیت توسعه تجارت ارو آسیا و سپس خطر وقوع جنگ با ورود آمریکا در دفاع از انقلاب رنگی که براه انداخته، و دفاع چین از ایران و خطر گسترش جنگ، از ارکانی این مقاله اند و پایان هر چه زودتر این جریان به نفع ایران و جهان تشخیص داده شده است!

عین همین محتوا توسط یک نویسنده روس دو هفته پیش ترجمه شده بود. با این تفاوت که نویسنده بشدت نگران 12 بسیجی کشته شده در طی این جریان بوده و انگار که 480 کشته از مردم و 18000 دستگیری و تجاوز به دختران و پسران در زندان ها اصلا اهمیتی برای نویسنده نداشته است! و او نیز بدون توجه به قیام و اعتصاب گرسنگان برای “نان کار آزادی ” وعده وعید کافیه – سفرۀ ما خالیه – انگشت شست خود را رو به پایین به قیصر والا مرتبت ایران عالا زردک ملای ملایان سید علی خامنه ای نشان می دهند. که قتل عام آزاد است. شروع بفرمایید! و در این مقالات هیچ نامی و نشانی از رذالت 44 سالۀ ملایان نبوده و جای ظالم و مظلوم عوض شده اند. و نویسنده دیگری برای ساکت کردن مارکسیست ها آثار نویسندۀ دیگر را که مذهب بزودی محو نمی شود ارائه می کند. گویی کسی اصلا به وجود مذاهب اعتراضی کرده است! این جا ملتی تحت یوغ استعمارگران، نزدیک به نیم قرن توسط اهرم استعماری امپریالیست ها دارد متلاشی می شود. حال برای چندمین بار به پا خواسته و از حقانیت خود به عنوان یک انسان دفاع می کند. و شمایان باز می گویید این انقلاب رنگی است. و نیروی سومی وجود ندارد. هزار سال عمر رژیم ملا، کفاف مایحتاج شما را می دهد؟

مهمترین و اولین حق انسان، شناخته شدن به عنوان یک انسان است. و در تمامی این تحلیل ها از جاده و اتم و توسعه و پیمان شانگهای سخن به میان آمد، ولی در بر خورد به انسان بودن ایرانی در سرزمین خودش، دریغ و درد که یک کلام نرفت. مکررمی گویند در سوریه و در لیبی اسد وقذافی چنان کردند و آمریکا فردایش انقلاب رنگی کرد. آقا چرا در کوبا انقلاب رنگی نمی شود؟ لابد یک فرقی بین رهبران کوبا و دیکر رهبران بوده ! و چرا برای چهارمین بار در ایران دارد انقلاب رنگی می شود؟ لابد رژیم ملا فاسد ترین حاکمیت هاست. و وزیر خارجه اش با چشمانی گرد کرده می گوید ما در سرکوب انقلابات رنگی مهارت داریم. نهایت رذالت را ملاحظه می کنید؟ تیر اندازی از پشت بام بر مردم و کشتنشان در سوله ها و زندان ها را مهارت نمی گویند ای بی سواد. اسمش جنایت است. 

ننگ و نفرت بر تمامی آنانی که رنج و گرسنگی مردم ایران را روا دانسته و برای توسعه تجارت ارو آسیا ، حاضرند جاده ابریشم را با خون جوانان به پاخاسته ایران سرخ و با استخوان های پوک کودکان گرسنۀ ایرانی فرش کنند.

ننگ و نفرت بر تمامی آنانی که هر خفت را بر ملت ایران به هر دلیل قبول کرده و شستشوی مغزی کودکان را در مدارس توسط ملایان نوکران استعمار می پذیرند.  

ننگ و نفرت بر تمامی آنانی که به هر دلیلی حاضرند با کهولت مغزی خود، اشاعه فساد فکری جمکرانی – امام زمانی فاسد حجتیه ای- سیدعلی انگلیسی را در جهان، با هر جاده ای و هر توسعۀ اقتصادی معاوضه کنند.

ما در زمان نفرت انگیز سرمایه داری جهانی زندگی می کنیم . ارزش هر انسان یک ارزن !

ننگ و نفرت بر تمام آنانی که انگشت نفرت انگیز خود را برای کشتار مردمان شریف و عدالتخواه ایران رو به پایین گرفته اند. و چشمان خود را بر روی واقعیت ها می بندند. و از ملت ایران تقاضای سکوت و تحمل، به بهانۀ جاده و توسعه و پیمان شانگهای بی ارزشی که کوچکترین نگاهی به انسان ایرانی نداشته و در همه جا طرف ملایان ظالم را برای پیش برد مقاصد خود می گیرد دارد.

چین دابل استاندارد است. مذهب موقوف در چین. مذهب سیاسی فاسد روا بر مردم ایران!

 جنگ می شود؟ جنگ جهانی می شود ؟ خوب بشود؟ مگر بجز از مرگ اتفاق دیگری خواهد افتاد. مردم ایران ایستاده در حال مرگند. خوب بگذار جنگ شود تا لااقل دیگران که در ناز و نعمت اند نیز مزه مرگ را بچشند ! واین جهان سراسر فاسد به پایان برسد. شما به چه اجازه ای می خواهید برای رونق نسیه، نقدا پایتان را روی شانۀ ملت ایران گذاشته و بالا بروید؟ یک کلام، از دهان روسیه و چین در مشروط کردن این پیمان و آن جاده ابریشم در دفاع از ملت جان بر لب ایران، و عقب نشینی ملا از مردم کشی ایرانیان بر آمد؟ نه!

پس برای چه و برای که مردم گرسنه ایران باید تحمل کنند؟ چه نصیب ملت ایران خواهد شد؟ بسیار

درست است، آمریکا سعی دارد آب را گل آلود کرده و از آن به نفع خو ماهی بگیرد. و یکی از مهره های خود را به حکومت برساند. از دیده تیز بین مردم در صحنۀ ایران هیچ چیز مخفی نیست.

 این واقعیت ایران است. ایران در چهار راه شرق و غرب واقع شده است. داستان سال 1332 و کودتای آمریکایی دارد دوباره تکرار می شود. مردم باید یکی را انتخاب کنند . سرطان یا طاعون؟ مردم هیچکدام را نمی خواهند. مردم می خواهند در سرای خود آقای خود باشند. به عنوان انسان محترم شمرده شوند. آیا سزاوار است این چنین بی رحمانه به این ملت جان بر لب تاخته و آن را در تمام جنبش ها بی کس و مظلوم رها کنید؟

ملت ایران مرگ شمایانی را که با انگشت خود اشاره پایان را می دهید، و قتل عام مردم در صحنه را می خواهید از صمیم قلب خواهان است.

شما هم ردیفان رئیسی قاتل هستید که به تازه قاتلین مردم بی سلاح در خیابان ها، عنوان فاتح می دهد. کشتن مردم بی سلاح که فتح نیست، جنایت محض است.

هویت سید علی را مردم در شعارها آشکار کردند، تحمیق بسیجیان افاقه نخواهد کرد. آنان از کره مریخ نیامده اند. گرسنگان را خود به چشم می بینند. و قاتلین جدید در میانشان بزودی خود کشی خواهند کرد.

ای احزاب و نویسندگانی که فکر می کنید رژیم ملا ضد امپریالیست است،

 اگر مرد میدان هستید به میدان بیایید و اگر نیستید دهان بسته در خانه بمانید تا ما زنان این انقلاب را به ثمر برسانیم . ما زنان این قلم های مسموم و تحمیق کن را خواهیم شکست. پایتان را روی قلب کودکان گرسنۀ ما مگذارید . ما اجازه نمی دهیم شمایان و یا آمریکا، رنگی به انقلاب ما بزنید. رنگ انقلاب ما، رنگ خالص عدالت و آزادی است.

زنان به پیش برای عدالت و آزادی

مردان به پیش برای سرنگونی ملا

نابود باد آمریکا – ملا و لابی هایشان

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

https://linkezeitung.de/2022/11/16/der-persische-fruehling-das-drehbuch-fuer-libyen-und-syrien-spielt-sich-jetzt-im-iran-ab/

 

https://www.edalat.org/node/1176

ترجمه

Comments are closed.