قصاص قتل زندان فشافویه با عطف به ماسبق اعلامیه شماره 4

قصاص قتل زندان فشافویه با عطف به ماسبق
اعلامیه شماره 4

خط 3 (جبهۀ مردم برای نجات ایران)

فرح نوتاش                                                             24 خرداد –       وین  14. 06 .2019

خانوادۀ داغدار “علیرضا شیر محمد علی” خواهان قصاص از قاتلین شده اند.

علیرضا شیرمحمد علی، فرزند 21 ساله ملت ایران ، با جرم توهین به سید علی رهبر دزدان، در زندان فشافویه با 37 ضربۀ چاقو توسط دو قاتل زندانی با حکم ابد، به قتل رسیده است.

جلادان او همانند دیگر جلادان فرزندان معترض ملت ایران، در کودتای انگلیسی خرداد 1388، از قاتلان با حکم زندان ابد، و با قرار آزادی بعد از قتل جوانان انقلابی ایران، انتخاب شده اند. لیک مسئول و فرماندۀ اصلی در تمام موارد، سید علی خامنه ای و بیت رهبری است و این مسئله بر ملت ایران آشکار است . جنایت تکراری و شناخته شده است. پس طبق خواسته خانوادۀ شیر محمد علی قصاص می باید اجرا شود.

تعداد بیشمار ضربات چاقو بر پیکر این جوان نیز مورد سئوال واقع شده است؟

حکم دادگاه او را رهبر گروهی آتئیست در فضای مجازی معرفی کرده است . با عطف به قتل احمد کسروی توسط دو برادر نواب صفوی از فرقه فدائیان اسلام ( اخوان المسلمین ایرانی) به امر روح اله خمینی در صحن دادسرای تهران با 37 ضربۀ چاقو در سال 1324، و اکنون تکرار همان روش مشاهده می شود. در قتل احمد کسروی دو برادر قاتل مجرم شناخته شده وبه کیفر رسیدند. حاصل غفلت و نادیده گرفتن جرم فرمانده جنایت توسط دادگاه، یکی از عوامل اصلی مصیبت هزار بعدی جامعۀ امروز ایران است که قتل جوان 21 ساله در زندان فشافویه نیز از عواقب آن می باشد. این بار اشتباه سال 1324 نباید که تکرار شود و مجرمین اصلی باید به سزای جنایتهای مکرر خود برسند.

تعداد فراوان ضربات بخاطر ایجاد رعب و وحشت در عموم مردم، با ایدئولوژی تروریستی اخوان المسلمینی انگلیسی اجرا می شود. مقبرۀ روح اله خمینی بزودی تبدیل به موزۀ جنایات رژیم ملا خواهد شد.    

               در جایی که دود نفتکش های مورد حمله قرار گرفتۀ در دریای عمان، فضای رسانه های جهان را پوشانده و جهان نگران جنگ خانمان سوزی عظیم دیگری است،

در جایی که جنگ افروزان اسرائیلی و شرکاء با تکیه بر تهدیدهای بی خردانۀ مسئولین نظامی رژیم

ملا روحانی، مبنی بر ناامن کردن تنگه هرمز برای تمام کشتی ها در صورت عدم فروش نفت ایران، حملات خود را به کشتی های نفتی، به نام رژیم ملا و با هدف شروع جنگ دیگر ادامه می دهند. و فیلم سازی شان با صحنه آرایی ها و ابراز مستقیم مایک پمپئو وزیر امور خارجۀ آمریکا مبنی بر مقصر دانستن ایران، اولین گزینه کاخ سفید را حمله به ایران کرده است،

دادستان کل کشور بد حجابی و بی حجابی را خط قرمز رژیم ملا دانسته و التیماتوم می دهد که دستگاه قضایی این موارد را تحمل نخواهد کرد. و همچنان با حراست از باز بودن چتر سیاه استعمارانگلیس بر سر زنان ایران، عبودیت خود را به دربار انگلیس ثابت کرده و ایجاد بی امنی برای زنان را به دلیل بد حجابی مقبول و آتش به اختیار می داند.

           آرزو مندی ملت ایران برای گرفتن فرمان امور ایران به دستان خویش، ایجاد سریع شبکۀ عظیم تشکل های ضد استعماری ایران و اعلان موجودیت جهانی از عاجل ترین و حیاتی ترین اقدامات عموم مردم و در رأس آنان بخش 40 سال تحقیر شدۀ ایران “زنان” می باشد. تا زحمتکشان جان بر لب در عرصۀ میدان بنرد با این هیولای انگلیسی و یا آن که هیولای آمریکایی که در راه است تنها نباشند. ایجاد تشکل های ضد استعماری از وظایف و استعدادهای درخشان طبقۀ متوسط تهران است. جامعۀ جهانی باید راهی بدون جنگ، برای جایگزینی “جبهۀ مردم برای نجات ایران” با رژیم ملا بیابد.

اکثر قریب به اتفاق تحولات اجتماعی تاریخ جهان تا به امروز توسط مردان روی داده است. لیک در این مقطع که زنان و کودکان ایران همچون دیگر زحمتکشان ایران لگدمال امیال سرمایه داری افسار گسیخته و هار رژیم ملا قرار دارند، قیام زنان تنها راه دستیابی به برابری های انسانی با مردان در عرصه های اجتماعی است.

ای مادران نسل های تجاوز و تحقیر و گم کرده کودکی ایران زمین، مقابله با آمریکا و رژیم انگلیسی ملا، اعلان هویت انسان های برابر است.

ای مادران داغدار جوانان سلاخی شده در زندان ایران ، پیوند با دادخواهی مادر علیرضا، اعلان هویت انسان های آزاده است.

ای زنان و دختران جان به لب از 40 سال توهین وتحقیر و رها گشته در جاده های ناامن ، صف اول جبهه نبرد با رژیم ملا ی انگلیسی و آمریکای جهانخوار در انتظار شما شیر زنان ایران است. علیرضا، اولین جوان سلاخی شدۀ ملت ایران در زندان ملا نبود. ولی باید آخرین گردد. خون “علیرضا شیر محمد علی” خط سرخی بر سرزمین ایران انداخت که ابدی و جدا گر ملت ایران و رژیم ملاست.

سرنگونی رژیم ملا به “دست جبهۀ مردم برای نجات ایران” ( جبهۀ ضد استعماری) یکی از راه های پیشگیری از جنگ است.

برنامۀ بی تغییر آمریکا سلطه بر غنائم جهان و تقسیم ممالک به قطعات کوچک و بی دفاع برای سلطه راحت است.

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست – قدرت زنان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.