قاسم سلیمانی و سرکوب اعتراضات مردم خاور میانه

قاسم سلیمانی و سرکوب اعتراضات مردم خاور میانه

اعلامیۀ شمارۀ 12

جبهۀ مردم برای نجات ایران ( خط 3 )

فرح نوتاش                                                                                           1.11.2019            

قاسم سلیمانی پاسدار بی سواد و مطیعی که دعای شهادت از جانب سید علی، افتخار اوست، نه تنها بهره مند از خان گستردۀ تطمیع مالی سپاهیان، بلکه خود نیز آنچنان جذب مهملات عوام فریبانۀ ملاهای انگلیسی شده که عنقریب از طرف ملکۀ انگلیس لقب “لورد” و یا ” سر” را دریافت خواهد کرد. و طلوع این الطاف در زمزمه های ریاست جمهوری او ماه گذشته در بی بی سی دیده شد.

و این همه در جایی است که مردم مظلوم و گرسنۀ خاور میانه به درجۀ سر سپردگی ملایان و نوکرانشان به امپراتوری وارفتۀ بریتانیای صغیر به خوبی پی برده و در دفع آنان در خیابانهای عراق در مبارزه اند.

ملایان بعد از ارسال بقعه های طلا برای تحمیق مردم خاور میانه با پول مردم گرسنۀ ایران، حال قاسم سلیمانی را برای تعلیم مملکت داری با روش دو دوزه بازی به عراق اعزام کرده اند. او با تعلیم دو روش ارعاب – کشتار آزموده در صحنۀ مبارزات ملت مظلوم ایران از یک سو، و نرمش قهرمانانۀ از سوی دیگر فعال است. او حشدالشعبی را با ماسک سیاه کشباف سرو صورت یکسره ، و لباس سراسر سیاه وحشت انگیز به خیابان های عراق می برد. او ایجاد سر و صدا و گردو خاک با کوبیدن تسمه های مخصوص با طناب بر کف خیابان ها و یورش بی امان به مردم را به آنان آموزش می دهد. و از کشتار مردم توسط لباس شخصی های مسلح به کاتر و چاقو و قمه و هفت تیر غافل نیست. از طرفی با آموزش دروغ گویی و نفی خشونت به سران شیعی دست نشاندۀ ایران ، از عقب نشینی آنان جلوگیری کرده و باعث کشتار بیشتر مردم در خیابان های عراق می گردد. او ننگ کشتار مردم بی دفاع عراق در صحنۀ مبارزات علیه فساد دولت دست نشاندۀ رژیم دزد ملا را، به عنوان مدال افتخار بر گردن می آویزد. و توانمندی های جنایی خود و رژیم ملا را به عنوان کارائی رژیم ملا در مملکت داری را عرضه می کند!

محمد علی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه گذشته از شیعۀ انگلیسی در عراق می گوید! مگر شیعه، غیر انگلیسی هم هست؟! قرن هاست که شیعه و سنی جولانگاه انگلیس بوده اند و سپس سنی ها جولانگاه آمریکا شده اند. شیعه مذهبی ساختۀ ایرانی ها و سپس انگلیسی شده در ایران، صادر شده به اقصا نقاط خاور میانه و خاوردور، آفریقا و اخیرا به آمریکای لاتین با پول مردم گرسنۀ ایران است. ملاهای مبلغ شیعه ، مظهر دروغ و اشاعه دهندۀ فساد و فاصله طبقاتی نجومی هستند. و این دقیقا کپیه برابر با اصل از مشی صهیونیسم – امپر یالیسم است. و جای بسی تاسف است که بعد از 40 سال ، هنوز برخی از چپ ها، آنان را ضد امپریالیست می پندارند و جانب دار علم وکتل آنان در اقصا نقاط اند. امروز سید علی در نطقش برای دانش آموزان به مناسبت 13 آبان -روز گروگان گیری، مذاکره نکردن با آمریکا را یکی از راه های جلوگیری از نفوذ آمریکا اعلان می دارد! این در جایی است که استییون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا دو روز پیش تعداد آقازاده های ایرانی در آمریکا را 5432 نفر اعلان کرده و 148 میلیارد و 267 میلیون دلار در حساب آنان را مسدود اعلان کرده است. تضاد این ضد آمریکایی بودن در ظاهر ، و شیفتگی به آمریکا و فرستادن این همه آقازاده به آمریکا که فقط 354 نفر آنان دانشجو هستند و بقیه فقط از زندگی در آمریکا استفاده می کنند چگونه توجیه می شود؟!

وقتی ترامپ می گوید سعودی ها چیزی جز پول ندارند، مثل همیشه نیمی از داستان را پنهان میکند. سعودی ها، با حراج ذخائر نفت عربستان و ارز باد آوردۀ میلیون ها زائر، مطیع اوامر آمریکای صهیونیستی در بیچاره کردن مردم ممالک مسلمان و تخریب ممالکشان با پول خود آنان اند.

امروز خاکی که قاسم سلیمانی در مسابقۀ ملایان انگلیسی و سعودی های آمریکایی به چشم مردم خاور میانه می پاشد عرصۀ زندگی را بر مردم خاور میانه تنگ کرده و مردم خاورمیانه را به خط پایانی رسانده است.

ملت ایران، با رأی آری به جمهوری اسلامی، ایران، سر کردۀ بی سرو سامانی کل خاور میانه شده است. عراق علیه ملایان بپاخاسته است، آیا ایران در اسارت باقی نخواهد ماند؟ امواج مبارزه علیه فساد و دزدی، مرز نمی شناسد. و چرخ ماشین غراضۀ قاسم سلیمانی در حفظ مستعمرات انگلیس پنچراست و مردم عراق خیابان ها را ترک نمی کنند.

رفسنجانی گفت: ما نیامده ایم که برویم! این آرزو تکلیف مردم ایران را با این رژیم روشن می کند.

پیش به سوی سرنگونی رژیم دزد ملا

اتحاد ضد امپریالیستی-ضد صهیونیستی

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.