فریاد رس زنان ایران در فاجعه ایجاد جمعیت گدا کیست

فریاد رس زنان ایران در فاجعه
ایجاد جمعیت گدا کیست

فرح نوتاش- جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 106

بیست و نهم فروردین= 18 آپریل 2023

 

آمار سقط جنین ها در ایران، اگر چه بخشی از حقیقت پنهان، به علت زیر زمینی بودن آن،

 لرزه بر اندام هر آگاه، از عمق فاجعه عظیم می اندازد.

ملایان به هیچوجه حق خارج از دست رس کردن وسائل پیشگیری، برای ازدیاد جمعیت گدا را ندارند. ملایان از کیسه مردم باندازه کافی خرج کرده اند . و به هیچ وجه اجازه ادامه چنین جنایتی را ندارند.

آنان به دستور ملت، فورا این بساط ننگ و نفرت را جمع کنند.

اگر چه سقط جنین مانع  ورود کودکان به دنیای جهنمی فقر و فلاکت است ، ولی مادران را نیز با خطر مرگ روبرو می کند. مرگی که الزاما در هنگام سقط جنین رخ نمی دهد. ولی هر سقط جنین بطور قطع میخی بر تابوت زنان است.

سقط جنین به زبان ساده چیست؟ و چگونه با عث مرگ زنان می شود؟

از 14 سالگی، در مناطقی از سنین کمتر، تخمدان های زنان شروع به ایجاد و رها سازی  تخمک می کند. و رحم هر ماه برای پذیرایی از تخمک بارور شده، آماده می شود. وقتی باروری روی نمی دهد رحم خود بخود در عادت ماهانه ، جدار آماده شده را بصورت خون از خود دفع می کند. وقتی حاملگی روی می دهد ،تخم بارور شده به جدار رحم غنی از خون مادر می چسبد و رشد می کند.

وقتی زن تصمیم بر رفع حاملگی با سقط جنین می گیرد، دکتر متخصص با وارد کردن قاشقک های کوچک فلزی دسته بلند، با لبه های تیز در اندازه های متفاوت از دهانه رحم، رحم را از درون تراش می دهد و جنین را که به جدار رحم چسبیده، از رحم جدا می کند. ولی در موارد زیرزمینی، این عمل و یا اعمالی مشابه، گاهی توسط شارلاتان های بدون تخصص انجام می شود. و زنان برای رهایی از فاجعه، خطر مستقیم مرگ را بجان می خرند.

خطرات مرگ :

سوراخ شدن رحم- در هنگام تراش ، که می تواند با خونریزی و نازائی و حتا مرگ همراه شود.

عفونت – در مکان های زیر زمینی اکثرا محیط آلوده است و مناسب نیست. ، و رحم سراسر زخم از تراش، بستر رشد سریع میکروب ها و  ورود مستقیم آنان به گردش و خون است. عفونتی که می تواند به مرگ سریع مادر ختم شود.

عدم انقباض رحم- رحم درهر سقط جنین، کمی از توان انقباض خود را از دست می دهد. و در حاملگی های بعد، پس از زایمان می تواند به دلیل عدم انقباض و فوران رگهای درشت رحم، مرگ سریع مادر را سبب شود. در گذشته اصطلاح ” سر زا رفت” بسیار متداول بود و مرگ بسیاری از زنان جوان به هنگام زایمان، با عدم انقباض رحم بعد از زایمان بسیار متداول بود. زنان جوان چه به دلیل زایمان های بسیار و چه به لحاظ سقط جنین های پی در پی، توان انقباض رحمی خود را از دست داده و با خون ریزی شدید درست بعد از زایمان می مردند. ایجاد متد های گوناگون پیش گیری، توسط متخصصین و داروسازان خدمت بزرگی به زنان کرده است. و از مرگ زود رس زنان در عین جوانی پیشگیری کرده است.

ممکن است زنی در زمان سقط جنین دچار عفونت رحم نشود. ولی بدون شک با هر کورتاژ = سقط

جنین، توان انقباض رحمی خود را از دست می دهد. و سقط جنین همانطوری که به مرگ تخمک

بارور شده می انجامد، مرگ زود رس مادر را نیز سبب می شود.

حال ملایان با جمع آوری و خارج از دسترس کردن وسائل مدنیت، وسائل پیشگیری، دوباره زنان را در معرض خطر مرگ قرار داده اند. این را به عنوان عزای ملی بنگریم و برای پیشگیری به پا خیزیم. زندگی جهنمی کودکان بی مادر را، در خانواده های چند فرزندی از نظر دور نداریم. و برای زدودن این فاجعه ملی براستی به پا خیزیم.

هیچ کس حق ندارد در امور شخصی زنان و خانواده ها فضولی کند. هر جفت خود بهتر می دانند که چه کند . البته بعضی از دولت ها برای جوان سازی جامعه ، با عرضه امکانات مالی فراوان و خدمات بی پایان، انتخاب را به عهده خانواده ها می گذارند. و نه این که وسائل پیشگیری را از دست رس دور کنند. این اقدام پست ترین نوع برخورد و صرفا جنایت محض است.  بخصوص این که هر روز یک ملا از بلند گو اعلان می کند ، ای زنان چه نشسته اید که ما نیاز به سرباز برای اسلام داریم. پس با خرج

و زحمت زنان، گوشت دم توپ برای این ملایان انگل لازم آمده و جوان سازی جامعه برای این عجوزگان 100 ساله بهانه است!

امروز آمار سقط جنین در ایران لرزه بر اندام جامعه جهانی انداخته است. این رژیم نه تنها دزد بودجه مملکتی است. بلکه برای جیب و آینده خانواده ها نیز بدون داشتن هر گونه مجوز، تعین تکلیف می کند!

جهان شاهد سندی باشد که زنان مرگ را به جان خریده و زیر بار زور ملایان نرفته اند.

 

مرگ زنان را جدی بگیریم

نگون بختی کودکان بی مادر را جدی بگیریم

سرنگونی عاجل رژیم ملا را جدی بگیریم

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.