فریادی برای کمک

فریادی برای کمک

مورد توجه :

سازمان ملل ، ریاست جمهوران امریکا و روسیه، پرزیدنت اتحادیه اروپا ، پارلمان اتحادیه اروپا، فعالین محیط زیست جهان و مردم جهان

مرگ خاموش با سلاح مرگبار

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان       وین   2 مارس 2017

اگر چه هیچ شعف و تحسینی نمی تواند بالاتر از شنیدن اظهار روشن پرزیدنت ترامپ باشد که او فقط نمایندۀ امریکاست و نه تمام جهان؛ ولی مسائل دردناکی، فراخوان او را در کنار دیگر شخصییت های بین المللی برای کمک فوری به مردم تحت ستم اجتناب ناپذیر می سازد. مصائبی که بواسطۀ سیاست خارجی دولت های ماقبل از ترامپ آمریکا ، به عقب تا جنگ جهانی دوم، مسئول اصلی آنان شناخته شده اند.

قبل از بوجود آمدن تمدن در یکی از قدیمی ترین مراکز مدنیت جهان ” بین النهرین ” دو رود دجله و فرات از کوه های توروس و آناتولی در ترکیه سر چشمه گرفته ، بعد از آبیاری بستر سبز وگستردۀ

بین النهرین (عراق و سوریه) راه خود را به خلیج فارس گشوده اند. و اساسا وجود این دو رود، پایۀ

شکوفایی زندگی ، و تولد اولین هسته های مدنیت در بین النهرین شده است.

از آن زمان، هرگز دولتی یا گروهی در تاریخ ، تصمیم به انحراف و انسداد این دو رود نگرفته است، تا زمان حاضر که این خطوط برای آزاد سازی آنان نوشته می شوند.

حزب عدالت و توسعه از زمان سلطۀ خود بر ترکیه ، با تأکید بر رهبریت اردوغان ، شروع به ایجاد سد های عظیمی بر این دو رود کرده است. ظرفیت 43 و 48 میلیارد متر مکعب به درستی مبین ایجاد دریاچه هایی بر شانه های این سد ها هستند. مهندسین اطریشی معتقد بوده اند که این سد ها تحمل

این همه آب را نخواهند داشت و بزودی خواهند شکست و سیل زندگی ساکنان کنار رود ها را به

خطر خواهد انداخت . بخشی از مبارزۀ کردها با اردوغان، توقف سد سازی است.

حق ترکیه از آب این دو رود ، طبق قرار بین المللی 25% است. لیک او، در تصاحب تقریبا تمام آب است. از این رو بستر هزاران سالۀ این دو رود خشک و کویری شده است. و باد خاک آلوده به ذرات

ارانیوم از سلاح های استفاده شده توسط ارتش آمریکا در سال 2003 در عراق را در هوا پخش می کند. این غبار مهلک تا محور شمالی جنوبی مرکز ایران رسیده است . تصویر هوای همیشه غبار آلودۀ تهران در اینترنت ، گواه مستند و قابل رویت در کل جهان است. تعداد قربانیان خاموش

این سلاح مرگبار در ایران و در خاور میانه از ترکیه تا عربستان سعودی رو به افزایش است.

مردم ایران در غرب کشور برای نجات زندگی خود، مجبور به ترک شهر ها و روستا ها شده اند. و سقوطی جانفرسا به دامن فقر، بی خانمانی و بی کاری در گسترش است. رژیم ایران که خود جز بار رنجی بر دل مردم مظلوم ایران نیست، مبارزه با این هیولای پیش رونده را وظیفه ای برای خود

نمی داند. حال آنکه ، تخلیۀ مناطق نفت خیز و تصرف منابع جهانی جزو برنامۀ صهیونیسم امپریالیسم بوده وهست.

ایجاد مثلث شوم ، دولت صهیونیستی اسراییل ، دولت وهابی سلفی سعودی و دولت اخوان المسلمینی ترکیه ( با منشأ 1928 درقاهره، ایجاد شده توسط امپریالیسم بریتانیا) از سیاست های بیمار صهیونیسم امپریالیسم آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم بوده است.

همین مثلث شوم با همکاری اوباما ، هیلاری کلینتون و جان کری وزیر خارجۀ آمریکا ، داعش سلفی را ایجاد و به جان مردم خاور میانه و آفریقا انداخته اند. در کنار کشتار مردم و تخریب شهرها ، نابودی مظاهر تمدن باستانی بین النهرین نیز از وظایف محول شده به داعش بوده است. مردم جهان با اشگ شاهد تخریب ابنیه باستانی شهر نمرود عراق و پالیمرای سوریه توسط داعش بودند.

هماهنگ با این جنایات، سدبندی در ترکیه که برای کویری کردن و زدودن زندگی و تخلیه مناطق نفت خیز خاور میانه از برنامه های صهیونیسم امپریالیسم بوده، راه اندازی شده است.و مرزهای عراق و سوریه به سوی داعش و دیگر گروه های اسلامیستی گشوده شده اند.

مردم خاور میانه که مردمی بی آزار و مظلوم، دارندۀ ادیان مختلف و با اکثرایت مسلمان ، هزاره ها درصلح کنار هم زندگی کرده اند. اکنون به دلیل همه خواهی بیمار گونۀ صهیونیسم امپریالیسم ، گرفتار فتنه های رنگارنگ شده اند. این قربانیان که از همه سو مورد تهاجم اند، تنها جرمشان تولد و زندگی درکنار ذخائر زمین است.

امروز نیاز مردم مظلوم خاور میانه به قرار زیر است:

آزاد سازی دو رود دجله و فرات و متوقف کردن سد سازی در ترکیه است؛ بی درنگ !

ندادن اجازه به برگزاری هرگونه سخنرانی به اردوغان در اروپا ست؛ بی درنگ .

چون هدف او جلب آرا ترکهای اروپا و اعدام هزاران هزار زندانیان سیاسی درترکیه است.

دستگیری اردوغان و اعضاء دولت ترکیه ، دشمنان مردم خاور میانه است ؛ بی درنگ

و مصادرۀ تمام اموال او و خانواده اش برای باز سازی سوریه است. بی درنگ

آزادی همۀ زندانیان سیاسی در ترکیه و ایران است؛ بی درنگ

پایان بخشیدن به تمام جنبش ها و دولت های مذهبی از همه نوع در جهان است، بی درنگ

پایان دادن به حاکمیت هیولای کثیف عربستان سعودی ، نوکر و شریک جرم صهیونیسم امپریالیسم در جهان است. بی درنگ

آقای ینس استولتنبرگ

دوران دروغ های 11 سپتامبری، سپری شده است. همۀ جهان واقعییت ها را می دانند. سناریوی 11 سپتامبر صهیونیسم امپریالیسم هالیوودی و نوکر سعودیش برای تارج غنایم افغانستان ، دیگر برای همۀ جهان روشن است. همه می دانند ناتو سازمان دزدان و قاتلان است. پافشاری شما برای ادامه و بقای ناتو فقط به رسوایی و بی آبرویی بیشتر شما می انجامد.

طراحی کودتا توسط صهیونیسم امپریالیسم و اجرای آن توسط شما در اکراین، برای ورود به اکراین و محاصره و تصرف غنایم روسیه ، باعث بدبختی مردم اکراین شده است.

ورود شما به تمام کشور های اروپای شرقی برای تصرف منابع روسیه ، جز بدبختی برای اروپا نتیجۀ دیگری نخواهد داشت.

اروپا یکی از مراکز میراث های فرهنگی و هنری جهان است. بیدار شوید و با سلامت آن بازی نکنید. دوران شما سپری شده است. قبول کنید و دنیا را بیش از این متشنج نکنید. حضور شما همیشه و در همه جا باعث بدبخت مردم شده است. و ناتوی شما پیک مصیبت است. تانک ها و تسلیحات دیگرتان

را که دور وبر روسیه پخش کرده اید جمع کنید وبروید . مردم جهان شما را نمی خواهند.

روسیه هرگز کشوری جنگ افروز نبوده ونیست. ولی، روسیه مدافع کامل و بی نقصی است.

 

احترام به مرزها عین نظم جهانی است

و این نظم وقتی شکوفا می شود که احترام به قوانین در تمام مرزهای جهان مراعات شوند و نه تنها

در اروپا و آمریکا . درعراق ، در افغانستان، در سوریه و در فلسطین نیز باید مراعات شوند.

ناتو باید عراق و افغانستان را تخلیه کند و برود. سوریه باید از وجود ارتش ترکیه و تمام ارتش نیابتی صهیونیسم امپریالیسم ( اسلامیست تروریست ها) تخلیه شود.

و تمام مهاجرین غیر قانونی باید خاک فلسطین را تخلیه کرده و به وطن های اصلی خود باز گردند. و یا به هر جای دیگی که می خواهند بروند.

بازگشت به مرزهای 1967 به معنای قبول مهاجرین غیر قانونی از اواخر دهۀ 1930 تا 1967 است. و حال آنکه مهاجرت غیرقانونی از قبل یا بعد از تاریخی معین ارزشمند نمی شود. و بطور کلی غیر قانونی و در تمام جهان مردود است.

بیایید ارزش این دورۀ نوین را ببینیم و آن را همراهی کنیم. مرزهای فلسطین در 1940 کاملا روشن و مشخص است. و نیاز به هیچ تغییری ندارد. فقط تخلیه مهاجرین غیر قانونی الزامی است.

تغییر نام فلسطین،

تقسیم سرزمین فلسطین،

اشغال هر جایی در سرزمین فلسطین

تشکیل دولت ، توسط مهاجرین غیر قانونی

و تأیید دولت غیر قانونی مهاجرین غیر قانونی، توسط سازمان ملل و دول دیگر تحت فشار صهیونیسم امپریالیسم ،

همه وهمه خلاف قوانین اند و باید اصلاح شوند. جهان هرگز نمی پذیرد و در مقابل آن به شدت مقاومت می کند.

باید غرامت سنگین بابت تمام خسارات وارده به این ملل پرداخته شود.

مردم کریمه در همه پرسی ، رای خود را برای آیندۀ خود اعلان کرده اند. و محاصرۀ روسیه توسط ناتو صرفا بیانگر بهانه جویی ناتو تحت فرمان صهیونیسم امپریالیسم آمریکا ، برای تصرف غنایم روسیه است. مثل تاراج غنایم افغانستان.

این مردم جهانند که با رای خود سرنوشت خود را انتخاب می کنند و نه ناتو!!

امروز همه پرسی از مردم 11 ایالت یوگوسلاوی سابق ، توسط سازمان ملل، برای احیای مجدد کشور یوگسلاوی سابق، می تواند جوابی بس انسانی به حسرت مدام مردم وطن گمکردۀ یوگسلاو باشد.

بشریت اکنون در آستانۀ دوران روشن و نوینی است. پرزیدنت ترامپ از متد نوین نظر سنجی و مشورت با مردم برای اقدامات خود بهره می گیرد و سعی می کند دولت مردم باشد. او وعدۀ صلح داده است.

روسیه هم هرگز جنگ افروز نبوده است،

فقط این ناتواست که تحت فرمان صهیونیسم امپریالیسم در عجله برای شروع جنگ است. و همراه با آن رسانه های صهیونیستی هستند که شیپور جنگ می زنند.

بنا براین، لغو ناتو، هرچه زود تر لازم است.

و رسانه ها خود را به مجرد اینکه متوجه شوند اربابشان پیر و فلج و در سکرات موت است و امیدی به بهبودی آن نیست اصلاح خواهند کرد.

مکزیک تحت سلطۀ مافیای کوکایین است. برای همین مردم از آنجا فرار می کنند. مردم مکزیک

نیازمند امنیت و کار هستند.

     مکزیک زاپاتا ، تو تنها نیستی …

                         بلند قامت تر از همیشه به پا خواهی ایستاد.

                                                   اسب سفید منتظر است.

 

همه برای خلع سلاح اتمی در کل جهان به پا خیزیم .

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.