فتوای برانداز و وظیفه زنان دررهبری

فتوای برانداز و وظیفه زنان دررهبری

فرح نوتاش                                                   آبان 1392

ای زنان ایران... با شما سخن می گویم.

فتوای شورای نگهبان : ازدواج کودکان بی سرپرست با پدر خوانده ، اسلامی و بلا مانع است.
بعد از سی و چهارسال حکومت جهنمی و به لحاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی سرمایه داری
ایران بی حرمتی و هیچ انگاشتن زنان و دختران ،هم اکنون نوبت بردگی جنسی به کودکان ما رسیده است.
آن حکومتی که ما فکر می کردیم ما را اززیر سلطه آمریکا می رهاند ، خود زاده انگلیس گرگی بود دژخیم و همانند او. دارای پیوندی چند صد ساله با فراموشخانه های فراماسیون انگلیس.
بالا خزیدن از در و دیوار سفارت انگلیس در تهران و بستن سفارتخانه انگلیس ، نمایشنامه ای پوشالی و ظاهری برای استیلای پنهان امپریالیسم فرتوت انگلیس در منطقه بیش نبوده است.
تمامی حکومت ها و جنبش های اسلامیست ها در دنیا از همین قماشند. از حکومت قرن بیستم اندونزی تا به مرسی مصر واردوغان ترکیه و حماس غزه و آرزوهای خلیفه المسلمین سلفی های عربستان سعودی، شیعه ها، اخوان المسلمین...و طالبان و القاعده در اقصا نقاط آسیا و آفریقا و تا به اسیر کننده گا ن 34 ساله ملت ایران.
سنی ها اکثرا نوکر آمریکاییها و شیعی ها نوکران انگلیسی ها هستند. حکومت جمهوری اسلامی ضد زحمتکشان ایران ، به دلیل انگلیسی بودن ظاهرا ضد امریکا اسراییل است. حکومتی طرفدار سرمایه داری و کاملا سر سپرده انگلیس.
مهمترین دلیل از بکار گیری موذیانه مذهب به عنوان ابزار سیاسی توسط امپریالیست ها ، ایجاد شدید ترین حکومت های دیکتاتوری مذهبی با سوء استفاده از باورهای توده های ساده وعقب نگاه داشتن ملل توسط نوکران و سرسپردگان داخلی برای استیلا و حاکمیت چند صد ساله آینده خود بر منابع و معادن، وجهان می باشد. فرم جدیدی از استعمار ...تحمیق و سلطه مذهبی است.ارتجاعی ترین و مخوفترین نوع استعمار نو یا نئوکلونیالیسم .
ما همگی از کشتار و دزدیهای تمام غاصبان حکومتی آگاهیم. پس او چه رازی را می داند که ما از آن غافلیم؟
هشت سال ریاست جمهوری او توسط رهبر دزدها برملت ایران تحمیل شده و هنوزهم با تهدید افشاء، باج می گیرد ، دانشگاه لات و لوت ها... چاقوکشان و ارتش اوباش ازقماش خودش را با دریافت 16 میلیارد باج راه اندازی می کند!
مردمان کامبوج می گویند دولت ایران پول به بودایی های ما می دهد تا شیعه شوند. این داستان از جاهای دیگردنیا نیز شنیده شده. دادن پول برای پوشیدن حجاب اسلامی در اکثر ممالک به زنان .
خرج عروسی نوه ملکه انگلیس .
چرا در دو دهه گذشته هر وقت آمریکا می خواهد به ایران حمله کند بعد از اندکی عربده کشی پشیمان می شود ؟!
آیا رازی که چنین رهبر دزدها را در مقابل احمدی نژاد ذلیل کرده ، باج سبیل های میلیاردی پرداخت شده سالانه به دولت های آمریکا و انگلیس برای بقای جمهوری اسلامی سرمایه داری نمی باشد؟
ما زنان برای پیاده کردن این جمهوری واین دوال پای پیر از کول مردممان نیازی به کمک دول غاصب خارجی
نداریم . نفرتی که از این فتوا در دل ما شعله ور است، کافی برای خاکستر کردن جهانی از این گونه فتنه ها است.
دفاع از کودکان بی سرپرست چون دفاع از فرزندانمان است. امر نیست... عشق و وظیفۀ مادری است ...دلیل حضورو بودن در عرصه زندگی است. درست به همین دلیل زنان ایران رهبری یه انقلاب عنقریب را عهده دار خواهند شد.
ماه بهمن در پیش است... خشم و نفرت سی وچهار ساله ملت ایران هم اکنون بهمنی نه تنها بزرگتر از نیاز براندازی
این حکومت سراسر دزد و انگل و بچه بازاست. که جهانی راخواهد لرزاند . تمامی آنهایی را که در سرار جهان دندان برای بیش از یک میلیون کودک آواره و بی سرپرست سوریه تیز کرده اند، سر جایشان خواهد نشاند.
ما بعد ازپیروزی انقلابمان، در روز آتش سیاه تمام عباها و عمامه ها و حجاب های سیاه تحمیلی را به آتش خواهیم کشید و تمام مراکز تحمیق چون مدرسه انگلیسی ها در قم (فیضییه) را خواهیم بست وبه استعمار پوسیده انگلیس در ایران برای ابد پایان خواهیم داد . اصول دینی در مدارس توسط آموزش و پرورش پی ریزی خواهد شد . و ملوک و طوایفی آخوند های ایران برای ابد پایان خواهد یافت. از هم اکنون جشن سالانه روز آتش سیاه قوت جان ماست . و ما مهرسوزان آن را برپیشانی امپریالیست های انگلیس و امریکا طراحان نواستعمار مذهبی خواهیم کوبید .
زنان ایرانی الگوی آگاهی و رشادت برای تمامی زنان دلمه پیچ حجاب استعمار نو در جهان خواهند شد.
ولی قبل از آن برای حمل انواع اسلحه و کوکتل ملوتف چادرمان پوششی خواهد بود.
لازم است مردم ایران مانع فرار تمامی این نوکران سرسپرده انگلیس به خارج از کشور شوند . این انگل ها ی دزد و مفت خور باید در اردوگاه های کار اجباری کانال خزر عمان را حفر کنند. لازم است شعار
آخوند نوکر انگلیس مرگ بر انگلیس و آمریکا و تمامی نوکرن و وابستگانشان
بر دیوار های شهرها وروستا ها نوشته شود .
در این انقلاب ما خواهان پرهیزهرچه بیشتراز خونریزی هستیم .
پس لازم است مادران، فرزندانی را که به عنوان طلبه به لباس آخونی در آمده اند در خلع لباس، هرچه سریع تر یاری کنند. و از مدرسه های انگلیسی ها ...فیضیه و دیگر مدرسه های طلاب در ایران ، بطور کامل دور کنند.
بسیج بیست میلیونی، لازم است دور نوکران بچه باز استعمار را تخلیه کنند. و با مسلح کردن خود با هر وسیله ای که می شود آماده دفاع از ملت مظلوم ایران و ارتش گرسنه گان شوند.
همسران ومادران ، پلیس ها وارتشی ها لازم است برای زدودن استعمار انگلیس، همگی در کنار و یاور ارتش گرسنگان باشند.
زنان هرچه زودتر لازم است در هزاران هزار گروه کوچک سه یا چهار نفری متشکل و آماده شوند.

مادران و همسران سپاهی ها ...لازم است به آنان یادآور شوند که آنها همگی از فرزندان طبقه کارگرند. به خود آیند و از خدمت به نوکران انگلیس سر باز زنند و به ریشه ومردم طبقه خود وفادار شوند .و ارتش گرسنه گان را یاور باشند . فکر ورود به حکومت را هرگز به ذهن خود راه ندهند .
در جنبش پیشین فرمانده های بسیاری توسط عاملین مستقیم استعمار مذهبی، مصباح یزدی و شرکا محکوم به سکته تزریقی وبرخی ها نیز سربه نیست شدند. ما ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده این قهرمانان ملی یاد آور می شویم بعد از پیروزی برعاملین استعمارمذهبی یاد پر شکوه این فرزندان غیور وطن را با احترام برای همیشه در یاد ها زنده نگاه خواهیم داشت.

در کتاب (حقوق بگیران انگلیس) منتشره قبل از انقلاب نام 800 آخوند ایرانی با مشخصات آورده شده . حکرهای ارتش سایبری لازم است ، به داخل ذخیره های فراماسیون ها و ارتباتات خارجی انگلیس رفته شود و نام و مشخصات
نوکران لباس شخصی چون ولایتی ها وبرادران لاریجانی و دیگر (هم مکتبی های مرسی ،اردوغان ) افشاء شود.

زنان قاضی که قضاوتشان 34 سال ممنوع بوده ،لازم است خود را آماده قضاوت در بزرگ ترین دادگاه تاریخ جهان برای بررسی جنایات سی و چهار سال حکومت استعمارانگلیس در تمام نقاط ایران کنند. شعبات ویژه قتلهای
زنجیره ای و قتل ها و شکنجه ها در زندان ها ، دزدی ها ، ایجاد اختناق و سلب حقوق انسانی از ملت مظلوم ایران و.

وابسته گان رژیم گذشته نوکران آمریکا به خود امید واهی باز گشت ندهند، در دادگاه مخصوص بررسی جنایات سال کودتا 1332 و حکومت 25 ساله بعد ازآن ، به تک تک جنایت ها و دزدی ها آنان رسیدگی خواهد شد منتظر
مکا فات باشند .
یا حسین میر حسین و زن لحاف کرسی به سرش زهره کاظمی که فرصت طلبانه زهرا رهنورد شد و اوایل انقلاب مروج حجاب و جا اندازی این حکومت جهنمی انگلیسی بوده ، و همیشه تازه داماد خانواده های شهدا، کروبی و تمام پیچ و مهره های 34 سال جهنم ایران به خود امید واهی ادامه حکومت نداده و منتظر دادگاهشان بمانند.

مردم ایران بدانند کسی با مسلمانی آنان کاری ندارد . هدف نوکران استعمار انگلیس در حکومت 34 ساله است.
هر زن و مرد ایرانی باید بدانند طبق قانون جاری اگرآنها روزی به هر دلیل به درود حیات گویند کودکانشان برده جنسی خواهند شد. پس قبل از هر حاددثه به دفاع از حقوق انسانی فرزندان بر خیزیم .
در ایران ، جبهه ما خانه، کوچه و خیابان، اداره ،مجلس و شورای نگهبان ، بیت رهبر دزدها وهر لانه ای که نوکران استعمار آخوند ها و لباس شخصی های حامی آن ها در آن خزیده اند. ما مسلح ایم . تمام سمهای ضد حشرات ، سلاح های سرد و برای راه دور کوکتل ملوتوف به آسانی در دسترس ماست. و ما تنها نیستیم تمام فرزندان مسلح ما در نیروهای مختلف با ما هستند .
در خارج ، ما به سفارتخانه ها و دیگر مراکز و ادارات و شرکت های ایران نزدیک نخواهیم شد ولی در مراکز شهرهای جهان فاجعه فتوا و استعمار مذهبی انگلیس و آمریکا را همراه با دیگر زنان جهان برای مردم جهان افشاء خواهیم کرد و بر علیه استعمار مذهبی در جهان جنگ ما آغاز می شود .
تاریخ شروع 4 آذر = 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان، تا پیروزی انقلاب دمکراتیک مردم ایران
پیوند ما با ارتش گرسنگان نا گسستنی است . .. هیچ گونه عقب نشینی شورای نگهبان پذیرفته نخواهد شد.
هزاران بار مرگ بر ما زنان ایرانی.....گر گذاریم دست بچه بازی به کودکان برسد.

www.farah-notash.com/left-unity

www.farah-notash.com

Left Unity

Comments are closed.