غرق معترضین دست بسته در فاضلاب ها و سد ها

غرق معترضین دست بسته در فاضلاب ها و سد ها

اعلامیه شماره 17

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

26 آذر =17 دسامبر 2019

 

جهان ببیند که رژیم جنایتکار ملا با مردم مظلوم ایران چه می کند.

جنایتکاران رژیم ملا معترضین را دست بسته به درون فاضلاب ها انداخته اند و

اجساد آنان از فاضلاب ها و سد ها توسط مردم بیرون کشیده می شوند. غواص شرافتمند کرمانشاهی، بهمن پرورش که اجساد معترضین را از سد کرج تهران بیرون کشیده، چهار روز پیش توسط ساس ( سازمان امنیت سپاه) دستگیر شده وخبری از محل بازداشت او نیست.

رژیم ملا که سخت در وحشت است هر روز با ایجاد خبری تازه، تلاش می کند جنایت های خود را در سایه قرار دهد.

بعد از خبر ساز کردن انواع قرص های پیدا شده در انواع کیک های کودکان،

امروز جا دادن انواع قرص ها در شیر کودکان شیر خوار خبر ساز شده است. و

هیاهوی پخش خبر استعفای روحانی توسط ملا جمعه های وابسته به ولایت که چند روزی است از منابر شهر های مختلف پخش می شود، ادامۀ آن امروز توسط روزنامۀ

کیهان وابسته به ولایت، پخش کننده گان خبر را وابسته به بیگانگان معرفی کرد!

خروش و خیز مردم بالنده

رژیم جهل ملا میرنده

 

جبهۀ مردم برای نجات ایران (ضد آمریکا-ضد ملا)

 

www.farah-notash.com

Comments are closed.