شکوائیه علیه دولت آمریکا برای سوء استفاده از هارپ در ایران

شکوائیه علیه دولت آمریکا برای سوء استفاده از هارپ در ایران

به مردم جهان، سازمان ملل و تمام دولت ها

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست             قدرت زنان           وین 19 آوریل 2019

 

اگر چه پیمان منع گسترش سلاح های کشتار جمعی در سال 1967، تمام کشورهای جنوب را از تولید و بکار بردن سلاح های کشتار جمعی منع می کند ، ولی آمریکا در چند سال گذشته از تکنولوژی هارپ ” برنامۀ تحقیقاتی فرکانس بالا ” که به منظور توسعۀ کشاورزی طرح و تولید شده است ، به عنوان سلاح کشتار جمعی و تخریب وسیع ، علیه مردم کشورهای جنوب در حال سوء استفاده است. (ویکی پدیا فارسی و انگلیسی هارپ)

پروژۀ تکنولوژی هارپ در سال 1993 در دانشگاه فیربانک آلاسکا شروع و در سال 2007 کامل شده است.

از آن زمان، جهان شاهد نتایج وحشتناک سوءاستفادۀ پنهانی از آن توسط آمریکا، در کشورهای جنوب برای اهداف سیاسی بوده است.

در حال حاضر کشوری که آماج حملات مدام آمریکا با سوء استفاده از هارپ قرار گرفته، ایران است.

مقالات بسیاری توسط دانشمندان مختلف در شرح طوفان ریزگردها که با سوء استفاده از تکنولوژی هارپ

توسط آمریکا ایجاد می شوند و از بین النهرین به طرف تهران در جریان است، نوشته شده است. ولی انعکاسی فراتر از صفحات همان مقالات نداشته اند.

سپس زلزله هایی که از سال 2017 در غرب ایران در زنجیره های پیوسته شروع شده اند. شهر ها و روستا های بسیاری را ویران کرده اند. و مردم بسیاری را کشته اند. مردم از نواحی مختلف ایران،از نورهای رنگی در آسمان و صوت های وحشتناک قبل از وقوع زلزله گزارش های بسیاری دادند . و حتا نمونه های صوتی تصویری آن را ارائه کردند و در رسانه های مجازی منعکس شده . که مشخصا علائم بکار گیری هارپ برای ایجاد زلزله بوده است.

این مشاهدات تقریبا از تمام مناطق زلزله زده گزارش شد. پس دوباره چندی از دانشمندان در مقالات

توضیح دادند که زلزله ها در ایران توسط آمریکا با سوء استفاده از هارپ بوده است.

زمانی که مردم علیه رژیم ملا تظاهرات می کردند زلزله ها متوقف می شدند. ولی وقتی تظاهرات فروکش می

کرد، زلزله ها دوباره شروع می شدند. زلزله ها برای برانگیختن مردم علیه رژیم ملا انجام می شد و

فاصلۀ بین زلزله ها دقیقا برای حملۀ مردم به رژیم ملا در نظر گرفته شده بودند. بعضی از شهر ها چندین بار مورد حملۀ زلزله واقع می شدند. و دفعات بعد شدت زلزله بیشتر بود. پس آنها پسلرزه های زلزله های قبل نبودند. از آن زمان بعضی از قربانیان زلزله در کانکس زندگی می کنند. و بسیار دیگر هنوز بی سر پناهند. و این شرایط سخت باعث خودکشی های فراوانی شده است.

سیل از اواخر اسفند و اوئل فروردین ( مارس و آپریل) شروع شده است و هنوز ادامه دارد. با همان سبک زلزله، یک شهر بعد از یک شهر دیگر وآمدن چند بار سیل در یک منطقه ! ایران کشور بزرگی با مناطق آب و هوایی کاملا متفاوت است . نمی تواند سیل در مناطق با آب و هوای متضاد، در یک زمان طبیعی باشد. این سیل ها همراه با پیام های نوروزی از صدای آمریکا، با وعدۀ عنقریب “نوروز دیگر” که در راه است جریان داشت.

و همان نیشخند شاد و رضایت مندانۀ جرج بوش و کلینتون بعد از سوء استفاده از هارپ در تاهیتی، حال در صورت ترامپ و پمپئو دیده می شود. شادمان و راضی از اقدام کثیفی که میلیون ها انسان را بی خانه و بی شغل کرده است. بدون هیچ شماتتی برای جنایاتشان. و با وقاحت تمام هنوز خود را دوست ملت ایران و پشتیبان مردم ایران معرفی می کند.

آمریکا این سلاح جدید را برای کشتار و تخریب وسیع، بطور پنهانی علیه مردم ایران بکار می گیرد تا رژیم ملا را تحت همه نوع فشار اقتصادی خرد کند. اما قبل از آن که رژیم ملا خرد شود شهر ها و روستا ها را ویران می کند و مردم بی دفاع را در بحرانی هراس انگیز و بدبختی غیر قابل تصور رها می سازد.

آمریکا خوشحال از سوء استفادۀ پنهانی از هارپ است. سوق جامعه ای به اعماق فقر فزاینده زیر نقابی مهربان. و رژیم ملا در مورد این سوء استفاده سکوت می کند و آن را سانحۀ طبیعی قلمداد می کند . بدینوسیله هم از رویارویی با خشم مردم زندگی باخته به خاطر سیل با اهداف سیاسی پرهیز می کند و هم تعهدی د رمقابل جبران زیان مردم به عهده نمی گیرد. با پذیرش این فاجعۀ عظیم به عنوان سانحۀ طبیعی، باید در انتظار بود که ایران بی درو دروازه و باز برای سوء استفاده از هارپ توسط آمریکا علیه مردم بی دفاع، تا به آخر منهدم گردد و مردم در این سوانح به اصطلاح طبیعی نیست و نابود گردند! و حال آن که، از بعد از شروع آزمایشات سلاح های اتمی و هیدروژنی در زیر زمین ،1960-70 باید به هر زلزله و سونامی وسیل ناشی از آن در جهان ، با تردید و جستجو گرانه نگریسته شود. حال که دگر هارپ هم به آن اضافه شده است!

به گزارش متخصصین محیط زیست، بعد از هر خشک سالی باران کمتری می بارد. و حال آنکه باران های

اخیر ایران، 250 برابر میزان باران های عادی بوده اند. پس نه تنها باران ها ،بلکه خشک سالی ها نیز، غیر طبیعی و نتیجۀ به کار گیری هارپ بوده اند.

بمجرد توقف باران، دو روز پیش در اهواز طوفان ریز گرد ها شروع وآلودگی هوا با ضریب 8 برابر رسید. در پس این تغییرات آب و هوایی بظاهر طبیعی، حملۀ یک طرفه، و فاجعه ای عظیم در جریان است. از این رو، با پیش داوری به عنوان سوانح طبیعی به این زلزله ها و سیل ها نگاه کردن، منفعل به تماشای انهدام ملتی ایستادن است.  

پیکان تمام شماتت ها به سوی غفلت های رژیم ملاست. که البته تمام انتقاد ها صحیح و بجاست، ولی همه ثانوی هستند. مجرم اول آمریکا است که با هارپ حمله کرده و می کند. و اگر سریع سر جای خودش نشانده نشود، با نیشخند تمام، ملت ایران را با هارپ از بین خواهد برد.

ای مردم جهان … لطفا بگوئید با سقوط ناگهانی 12 میلیون نفر به اعماق فقر، بی خانه و بی شغل ، و نه جایی برای خوابیدن و یا چیزی برای خوردن، بدون هیچ کمکی چگونه می توان ادامه داد ؟

بدینوسیله از مردم جهان، سازمان ملل و تمام دولت ها تقاضا می شود

که آمریکا را از ادامۀ این جنایت عظیم و سوء استفاده از هارپ باز دارند

و به مردم تحت فشار ایران از دو سو، کمک کنند.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.