ششم اوت و سلاح های هسته ای

ششم اوت و سلاح های هسته ای

فرح نوتاش                     جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان       وین 2 اوت 2019

 

 

جهانی سرد وخاکستری

بی نور حیات بخش آفتاب

بی وجود گیاهان سبز

این همان چیزیست که آمریکا… برای ما می خواهد

ولی آنچنان نخواهد شد

زیرا که انسان های زنده

برای متوقف کردن آمریکا

بپا خواهند خاست

 

آمریکا در 6 اوت 1945 ، هیروشیما را ودر 9 اوت 1945 ناکازاکی را بمباران اتمی کرد .

این در جایی است که در 8 اوت 1945 پایان جنگ جهانی با برافراشتن پرچم سرخ روسیه توسط سربازان بلشویک بر بالای مجلس آلمان اعلان شده بود. و همپیمانان ژاپندر اروپا شکست خورده بودند و نیازی به بمباران ژاپن و آن هم از جنس اتمی نبود.

ولی تاریخ اهداف پنهان پشت آن بمباران را افشا کرده است. “سلطه بر جهان و غارت کشور هایی که بمب اتم نداشتند ! “

پیمان منع سلاح های هسته ای 1967، داشتن بمب اتم را فقط برای کشور هایی که تا آن تاریخ مجهز به سلاح های اتمی نشده اند منع می کند. پس آمریکا با تکیه به بمب اتمش ، شروع به لذت بردن از زور گویی و غارت کشور هایی که مجهز به بمب اتم نبودند کرد. جنگ های بی پایان، کودتا ها و تغییر حکومت ها، گواه بی تمدنی وبربریت ذاتی آمریکای مجهز به بمب اتم است.

در واقع 6 اوت 1945 نه تنها روز قتل عام صد ها هزار نفر از مردم ژاپن و پشت سر گذاشتن محیطی آلوده به اورانیم غنی شده که منجر به تخریب زندگی نسل های بعدی تا امروز بود، بلکه سر آغاز زور گویی آمریکا بر جهان نیز بوده و هست. آمریکا از بمب های اتمی اش تا به امروز سود برده است.

امروز آمریکا در جایی که خود ناقض قرار دادهای بین المللی است، با تکیه بر پیمان 1967 سعی در متوقف کردن تحقیقات اتمی کشور هایی مثل ایران و کرۀ شمالی دارد تا آنان را از داشتن سلاح های اتمی باز دارد. ولی این کشورها، سعی در پیشگیری و محافظت خویش اند. این کشور ها از قربانیان

حمله و کودتای آمریکا علیه کشورشان بعد از جنگ جهانی دوم هستند. هیچ کشوری آرزو ندارد که تحت سلطۀ کشور های دیگر باشد. کشور های قربانی، همانند افغانستان ، عراق و سوریه، گواه این زور گویی وحشتناک آمریکا، با برتریت ذاتی اش و مجهز به سلاح های هسته ای است.

سال گذشته آمریکا با اعلان خروج از ” پیمان آی ان اف- منع تسلیحات میان برد با روسیه ” و امروز رسما بعد از 6 ماه ، خاتمۀ آن پیمان را اعلام کرده است.

و امسال پیمان بین المللی هسته ای با ایران، برجام را لغو کرده است.

نیکی هیلی نمایندۀ قبلی آمریکا در سازمان ملل ، و مادلن آلبرایت وزیر خارجۀ پیشین آمریکا، علنا ابراز کرده اند که روسیه دشمن آمریکا هست و همیشه خواهد بود.

علت این است که اتحاد جماهیر شوروی، و امروز روسیه ، همواره خواهان خلع سلاح هسته ای در جهان بوده اند. و معتقد بودند که آمریکا نباید به کشور های دیگر حمله کند و غنائم آنان را غارت کند. گواه بر این نظر، حمایت از کشور های مورد حمله توسط آمریکا، مثل ویتنام، کوبا و سوریه و ونزوئلا بوده است.

آمریکا با دروغ های خود در رابطه با مشاهدات اشیاء “مثل بشقاب پرنده و موجودات فضایی “، بعضی از شهر های اروپا مثل آویانو در ایتالیا و بوشل در آلمان را انبار سلاح های اتمی خود کرده و زندگی مردم جهان را در معرض فاجعۀ وحشتناک قرار داده است.

مسابقات تسلیحاتی با مدرنیزه کردن سلاح ها همچنان رو به افزایش است. در مجموع 13865 سلاح هسته ای تا تاریخ ژانویۀ 2019 بر حسب اطلاع موسسۀ تحقیقاتی” سیپیرا ” استکهلم، در جهان موجود است.

ای جهانیان… اجازه دهید برای

نه به جنگ

و

   خلع سلاح هسته ای در جهان

به پا خیزیم

اجازه دهید از گروه هیروشیما در وین حمایت کنیم.

گروه هیروشیما در وین ،

با اعتقاد به جهانی بدون تسلیحات هسته ای

بدون تاسیسات انرژی هسته ای

و بدون جنگ ،

فعال است.

تعهدات این گروه به صلح و خلع سلاح هسته ای در جهان همراه با حفاظت از آب و هوا است .

برنامۀ آنان برای یاد بود قربانیان هیروشیما و ناکازاکی از این قرارند:

ساعت 6 بعد از ظهر روز سه شنبه 16 اوت 2019 ، مراسم یادبود قربانیان بمی اتمی هیروشیما در سال 1945 و دیگر قربانیان نظامی تکنولوژی اتمی در اشتفان پلاتز.

ساعت 8 بعد از ظهر مارش با فانوس ها رنگی از اشتفان پلاتز به طرف کلیسای کارلز شروع می شود. جایی که فانوس های رنگی به آب سپر ده خواهند شد.

در ساعت 8 بعد از ظهر روز 9 اوت 2019 ، یادبود قربانیان بمت اتمی در ناکازاکی در پاگودای صلح در وین بر پا خواهد شد.

و علاوه بر این مراسم تمام پیام های همبستگی از عاشقان صلح ، در میدان استفان برای دسترسی عموم ارائه و همچنین سایت هیروشیما عرضه خواهد شد.

www.hiroshima.at

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.