شاهکار اطلاعاتی سپاه

شاهکار اطلاعاتی سپاه

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیه شماره 43

27 آذر =17 دسامبر 2020

ارگان مطبوعاتی ادارۀ سیاسی سپاه پاسداران،« صبح صادق» در شماره جدید خود   ربودن مخالفین سیاسی خارج از کشور منجمله روح اله زم را، از شاهکارهای اطلاعاتی چهل ساله انقلاب اسلامی نام برده است. از این رو لازم به ذکر است که این شاهکار اطلاعاتی سپاه، که ننگی بر چهرۀ سیاسی ایران بیش نیست کپی برداری از ربودن افراد سیاسی توسط  جانیان موساد و سی آی ای، و در واقع ادامه راه همان ها است.

چهرۀ سیاسی کردهای ترکیه، عبداله اوجالان نزدیک به 25 سال پیش به همین صورت توسط موساد در آفریقا ربوده و تحویل رژیم منحوس ترکیه شد.

تمام زندانیان ” زندان های گوانتامو”و زندان های درون پایگاه های نظامی آمریکا در کشور هایی نظیر رومانی، نتیجه آدم ربایی های سی آی ای بوده اند . ولی موساد و سی آی ای به ننگ خود واقف هستند و همواره این دزدی ها را کتمان می کنند. ولی سپاه با بوق و کرنا، به افتخارات جنایت و دزدی و رانت خواری خود می افزاید!

سوء استفاده از زنانی که برده و اسیر سپاه و یا وزارت اطلاعات شده اند” پرستوها” به این صورت ننگین ، جزو قدیمی ترین و چندش آورترین روش های سوء استفاده از زنان در تاریخ ننگ و نکبت آمریکای صهیونیستی بوده است.

سپاهی ها، جوانان کم سوادی جنوب شهری، که جایی برای تجمع جز سر کوچه ها  نداشتند، بعد از پیوستن به کمیته ها و تشکل یافتن در سپاه، امروز افتخارشان، کپی برداری حقارت بار از روش مافیایی موساد و سی آی برای دستگیری مخالفان خود است. دزدی ها و رانت خواری و جنایت ها، بالاخره کار خود را کرده و باور این ننگ بزرگ را تبدیل به نماد افتخار برای آنان کرده است. مشاورین کاخ سفید برای سناریوهای سیاسی- جنایی ، برخی از نمایش نویسان هالیوود هستند. طراح این گونه نمایشهای ننگین سپاه چه کسانی هستند؟ سپاه و اطلاعات هزار چهره، که خود آخرین اطلاعات درون بیت را به آمد نیوز می دادند، آیا نمی دانستند که روزی خود برای زم، تله خواهند گذاشت؟! و او را اهرم تهدید اپوزیسیون خارج از کشور خواهند کرد؟!

آیا مقام پوسیدۀ رهبری برای نجات، نیازمند خون روح الهی از جنس زم نبود؟!

میدان سیاسی ایران جولان گه این هزار چهره ها ست.

اعدام سریع، برای بستن سریع دهان روح اله زم بود

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.