سرود آیدا

در بزرگداشت دکتر آیدا رستمی

 

آیدا آیدا...آیدا... آیدا

آیدا برای تو می میرم...

آیدا برای تو می خوانم

...

تو ... پزشک محرومان آیدا

تو ... طبیب مجروهان آیدا

تو مرهم تو التیام...

بر زخم ... تیرهای جانیان

در دشت ... همیشه خونین ایران

آیدا آیدا...آیدا... آیدا

....

تو...اوج بلوغ انسان 

تو... پرچمدار پیمان پزشکان

تو...ولادت مروارید غلطان

در صدف ... انقلاب ایران

آیدا آیدا...آیدا... آیدا

می...........  تپد عشقت برای آزادی

در............  دل های عاشقان آزادی

 

چه ... استوارعزمت

چه ... بی پروا رزمت

چه ... بی انتظار و زلال

ازعشق به مردم ... مالامال

آیدا آیدا... آیدا...آیدا

...

تو... ستارۀ تابان

در...  پهنۀ آسمان بی مرزعشق بر انسان

تو... باران ایثار... در کویر تشنۀ ایران

آیدا آیدا...آیدا... آیدا

می............... تپد عشقت برای آزادی

در................ دل های عاشقان آزادی

 

آیدا ایدا...آیدا... آیدا

وظیفه برای تو ...

ارجح است بر جان

فرزانۀ زیبا تو بمان... تو بمان

همیشه جاویدان

آیدا آیدا...ایدا... آیدا

....

چه بردبار و محترم مادر تو

گام هایش کنیم گل باران

که با خون دل ... به تنهایی

پرورانیده آیدای قهرمان

آیدا آیدا... آیدا... آیدا

می............... تپد عشقت برای آزادی

در ............... دل های عاشقان آزادی

 

آیدا آیدا... آیدا... آیدا

آیدا... برای تو می میرم..

برای تو می خوانم...

...

نه ... عفو و نه التماس ...

نه مدارا ...

به هر بهانه...

نه اصلاح وبقا...

در... صف زحمتکشان و محرومان

انتقام تو می گیرم

آیدا آیدا ...آیدا...  آیدا

....

نه... هرگز ... نمی رود از یاد

سلاخانه های ... استعماری و بیداد

کوه ... آتش فشان است خشم این ملت       

فوران می کند با غرش و شدت

آیدا آید... آیدا... آیدا

 

 

دکتر آیدا رستمی، پزشک محرومان و مجروهان،به جرم معالجه معترضین زخمی در خیزش

انقلابی ایران، توسط جانیان رژیم ملا ربوده، بشدت شکنجه و بطرز فجیعی کشته شد.

 

فرح نوتاش

وین 21 دسامبر 2022

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.