سبک و سلوک سرمایه

سبک و سلوک سرمایه

شیوۀ کار رژیم آمریکا

ایجاد انحراف اذهان عمومی

با بکار گیری اهرم بمب

و در پس هیاهوی حاصله

دستیابی به اهداف پلید

 

اعتصاب و تظاهرات کارگران شیکاگو…

برای 8 ساعت کار روزانه

مواجه با انفجار بمب

در اولین روز ماه مه

1886

و سپس… موذیانه آمریکا

مقصر خواند دگران

محکوم و اعدام شان کرد

به جرم جنایت های مرتکب نشده

 

و سپرد کارگران بی گناه…

نیکولا ساکو…

و بارتولومئو وانزتی

به صندلی های الکتریکی

 

سبک وسلوک امریکا…

 

 

بعد از هر حمله … و بمباران

می آراید صورت زشت و کریه…

با نیشخند وقیح

و در توجیه جنایت ها

می تراشد بهانه های دروغ و پلید

از بمباران ژاپن گرفته

تا بمباران عراق

1945 –2003

 

روش خاص آمریکا

عقد قرارداد ها علنی…

و در خفا ملغا

تولید سلاح های بیولوژیک

جنگ افزارهای تهاجم کور

علیه مردم آمریکای لاتین

و خاور دور …

1940-1999

 

و امروز جهان

غرق ابتلا وسیع… به ویروس جدید

آغاز مصیبت

پایان تابستان 2019

بستن پایگاه نظامی دیتروید

و مرگ مرموز 8000 انسان

علت مرگ ؟…ابتلا به گریپ!

با کالبد شکافی اجساد … مطلقا ممنوع

به شمارۀ قربانیان کوید 19 آمریکا

8000 مرگ مسکوت و پنهان را اضافه باید کرد

 

ای کارگران جهان…

رژیم آمریکا…

همسان رژیم جانی ملا

و تمام رژیم های نفرت بر انگیز سرمایه

رذل و فاسد است و بی مایه

زمین را… از آلایش تمام آنان

رها باید کرد

اتحاد و یکرنگی بین کارگران جهان

رمز قیام و پیروزی

سرنگونی و پایان

 

 

فرح نوتاش

وین 27 آوریل 2020

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.