سبک نکبت در شعر فارسی

سبک نکبت در شعر فارسی

جبهۀ مردم برای نجات ایران- (خط سوم – نه آمریکا نه ملا)

اعلامیه شماره 64

سوم آبان= 25 اکتبر 2021

 

بخشی از شعر معاصر ایران، که بازگو گننده منویات سیدعلی خامنه ای بوده و در حفظ و حراست از این رژیم نکبت کوشا است، با تکیه و تاکید بر وابستگی هایش به تمام نکبتی که این رژیم برای ملت ایران به بار آورده است ، به نام “سبک نکبت” در شعر فارسی شناخته می شود.

علیرضا قزوه از پیش کسوتان سبک نکبت، با بستن چشم بر واقعیت های جانخراش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم ایران، و بستن گوش به فریاد ها و ناله های بی امان مظلومان تحت ستم این رژیم سراسر فاسد، مهمترین ویژگی این سبک نکبت را عملا به نمایش گذاشته است. و از شعر که باید نبض تپنده جامعه باشد بطور کلی دور و چون شاعران دربارهای تاریخ ایران در پی سله و انعام،  در انتقال خواست انجمن انگلیسی حجتیه در قالب شعری است.

او در نشست اخیرش با سید علی، با تاکید بر 1100 سال گسست ناپذیر، می خواهد شعر خود را، دنبالۀ ناگسسته شعر فردوسی معرفی می کند. و حال آنکه شعر فردوسی با معرفتی، با فاصله 180 درجه علیه “امت باورها”، رهبر دزدان جمکرانی امام زمانی انگلیسی در ایران، که ایشان ترجمان منویاتش هستند به فضای ایران و ایرانی می نگرد!

نگرش فردوسی با تعهدی ژرف، بر انگیختن ایرانیان در حفظ تمدن و زبان خویش علیه متجاوزین بوده است. در جایی که نگرش رهبر قزوه، زدودن این فرهنگ و جایگزینی فرهنگ متجاوزین امپریالیست با تکیه بر همان نگرش متجاوزین زمان فردوسی است. متجاوزینی که با استیلای 200 سالۀ خود بر ایران در نابودی فرهنگ و تمدن ایران سخت کوشیدند. کتاب خانه های خطی ایران را سوزاندند و خط خود را و زبان خود را بر ایرانیان تحمیل کردند. سند امروزین این تجاوز، با تکیه بر همان دیدگاه، در خورده شدن دائم باز مانده هنر و معماری باستان ایران توسط همین رژیم نکبت عینیت می یابد. رژیمی که به بهانۀ گسترش امت، مستعمرات از دست رفتۀ انگلیس را دارد احیا می کند. و از این رو هویت ملی ایران را عمدا  از صفحۀ هستی می زداید. که مبداء تاریخ تمدن در ایران را از پیدایش اسلام معرفی کند. زهی خیال باطل! چون قدمت تمدن ایران در اسناد جهانی ثبت شده و با از بین بردن این آثار هرگز محو نمی شود. ولی همان خط فکری داعش که در سوریه و عراق آثار تاریخی را از بین می برد ، بیش از 30 سال است که به جان ابنیه و آثار تاریخی ایران افتاده و آن ها را اغلب شبانه و پنهانی از بین برده است. ستون ها و مجسمه های تحلیل رفتۀ تخت جمشید در این رژیم، گواه بارز آن است. و اکنون مدتی است که دورخیز کرده اند تا بقیه آثار تاریخی از پاسارگاد گرفته تا ابنیه بافت قدیمی شهر شیراز را به بهانه های واحی، ولی  در واقع برای ایجاد فضای بین الحرمین، امامزاده شاهچراغ و امامزاده سیدعلاءالدین حسین از بین ببرند.   

رژیم نکبت ملا، تفکرنکبت و سبک شعری نکبت همه دارای یک پایه فکری هستند. استعمار. نابودی شعر و هنر و تاریخ تمدن ایران و غارت وحشیانۀ اموال ملی وکشتار معترضان فقط به دستور استعمار گران انجام می شود. استعمار است که در پی سوزاندن ریشۀ ملل است.

قزوه و همپالکی هایش جا دارد که از شرم این خود فروشی به متجاوزین و جلادان ملت ایران هزار بار بمیرند و  بدانند که نامشان از هم اکنون قبل از سقوط این رژیم سراسر فاسد، در لیست سیاه شاعران ضد مردم ایران ثبت شده است. .

و هرگز فراموش نشود که مردم روز انتخابات در خانه نشسته و به دولت رئیسی رای نداده اند.  کل این رژیم از رهبر دزدان گرفته تا سه  قوه غیر قانونی، تحمیلی متکی به زور سلاح تجاوز است

4a508418ef

 

علیرضا قزوه، از شاعران نزدیک به حکومت و رهبر جمهوری اسلامی ایران،

 پیشنهاد کرد سبک ششم شعر فارسی به نام «سبک شعر انقلاب» نام‌گذاری شود.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.